Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 6: Where’s your school? (Lesson 2) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

I’m in Class 4A.

I’m in Class 5B.

I’m in Class 3C.

I’m in Class 2D.

3. Let’s talk.

* What’s the name of your school?

* Where is it?

* What class are you in?

It’s Ngoc Thuy primary school.

* It’s in Long Bien District

* I’m in class 4A3

3. Các mẫu câu cần ghi nhớ.

What’s the name of your school?

 It’s Ngoc Thuy primary school.

2. Where is it?

 It’s in Long Bien District

3. What class are you in?

 I’m in class 4A.

4. What class is he/she in?

 He’s/she’s in class

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 6: Where’s your school? (Lesson 2) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
English 4NGOC THUY primary schoolTeacher's name: Nguyen Thi HongUnit 6: Where’s your school ?Lesson 2Warm upUnit 6 : Where’s your school?Lesson 21. Look,listen and repeat.Unit 6 : Where’s your school?Lesson 2I’m in Class 4A.I’m in Class 5B.I’m in Class 2D.I’m in Class 3C.2. Point and say.Unit 6 : Where’s your school?Lesson 22. Point and say.She’s in Class 4A.What class is she in?He’s in Class 3C.What class is he in?4A3CUnit 6 : Where’s your school?Lesson 23. Let’s talk.* What’s the name of your school?* Where is it?* What class are you in?* It’s Ngoc Thuy primary school.* It’s in Long Bien District* I’m in class 4A3Unit 6 : Where’s your school?Lesson 2What’s the name of your school? It’s Ngoc Thuy primary school.2. Where is it? It’s in Long Bien District3. What class are you in? I’m in class 4A.4. What class is he/she in? He’s/she’s in class3. Các mẫu câu cần ghi nhớ.Goodbye, everybody !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_6_wheres_your_school_lesson_2.ppt
Giáo án liên quan