Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 1: Ôn tập các số đến 100 000 - Năm học 2020-2021

Bài 3: Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ .

Tóm tắt:

1 phút: 75 lần

24 giờ: lần?

BÀI 4: Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam.Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 x 13 = 67600 ( đồng )

Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 x 18 = 99000 ( đồng )

Số tiền bán tất cả hai loại đường là:

67600 + 99000 =166600 ( đồng)

Đáp số : 166600 đồng

Bài giải

Số tiền bán tất cả hai loại đường là:

5200 x 13 + 5500 x 18 =166600 ( đồng)

Đáp số : 166600 đồng

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 1: Ôn tập các số đến 100 000 - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
96 416 32 13x 32Chọn chữ cái đứng trước bài làm đúng ghi vào bảng con:a)b)c)d) 96 3296 32 13x32 96 128 32 13x 3232 96 32 13x c)Đặt tính rồi tính : a) 17 x 86 Đặt tính rồi tính : b) 428x 39 Em hãy mời các bạn cùng làm bảng con: c) 2057 x 23 17 86 428 39 2057 23 602863852128461714114261416692x47311xx1/ Đặt tính rồi tính : Toán Luyện tập m33023230m x 782342340179417940Bài 2:Viết giá trị biểu thức vào ô trống : Tổ 1+ tổ 2Tổ 3+ tổ 4Bài 3: Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ .Tóm tắt:1 phút: 75 lần24 giờ: lần?Số lần tim người đó đập trong 1 giờ là : 75 Số lần tim người đó đập trong 24 giờ là: x 60 =4500(lần)244500=(lần)x 108 000Đáp số : 108 000 lần Bài giải 24 giờ có số phút là 60108 000==751440144024Đáp số : 108 000 lần xSố lần tim người đó đập trong 24 giờ là : x(lần)(phút)CÁCH 2BTVNBài giải BÀI 4: Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam.Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?Bài giảiSố tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:5200 x 13 = 67600 ( đồng )Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:5500 x 18 = 99000 ( đồng )Số tiền bán tất cả hai loại đường là:67600 + 99000 =166600 ( đồng)Đáp số : 166600 đồng Bài giảiSố tiền bán tất cả hai loại đường là:5200 x 13 + 5500 x 18 =166600 ( đồng)Đáp số : 166600 đồngChúc quý thầy cô mạnh khỏe

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_1_on_tap_cac_so_den_100_000_nam_ho.ppt
Giáo án liên quan