Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 7: What do you like doing (Lesson 1) - Trường Tiểu học Ái Mộ B

1. Vocabulary

- swimming

- cooking

- collecting stamps

- playing chess

2. Model sentence

What do you like doing?

I like swimming.

What do you like doing?

I like cooking.

 

ppt40 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 7: What do you like doing (Lesson 1) - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 7. WHAT DO YOU LIKE DOING?LESSON 1WARM UPhobbiesreadingListening to musicWatching TVswimmingcookingCollecting stampsPlaying chessIt What do you like doing?It I likeswimmingIt What do you like doing?It I likecookingIt What do you like doing?It I likecollecting stampsIt What do you like doing?It I likeplaying chess1. Vocabulary- swimming- cooking- collecting stamps- playing chess2. Model sentenceWhat do you like doing?I like swimming.What do you like doing?I like cooking.LISTEN & TICK1abcLISTEN & TICK2abcLISTEN & TICK3abcLOOK & WRITE I like  .playing football1LOOK & WRITE I like  .playing chess2LOOK & WRITE I like  .reading book3LOOK & WRITE I like  .collecting stamps4 SUNFLOWERdancingdrawingsingingPlaying the guitarPlaying the pianoPlaying chessskippingcookingdancingswimmingskippingskatingcookingskatingswimmingswimmingskippingcookingPlaying chessPlaying the pianoPlaying the guitarPlaying table tennisPlaying badmintonPlaying volleyballPlay table tennisPlay volleyballPlay footballPlaying footballPlaying the guitarCollecting stamps

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_7_what_do_you_like_doing_less.ppt
Giáo án liên quan