Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 137: Giới thiệu tỉ số - Đặng Thị Sáu

Cho a = 2m, b = 7m

Tỉ số của a và b là 2 : 7 hay

Lưu ý: Khi viết tỉ số của hai số không viết kèm theo tên đơn vị.

Bài 3:

Số bạn của cả tổ là:

5 + 6 = 11 ( bạn )

Bài 4: Tóm tắt:

Bài giải :

Trên bãi cỏ có số trâu là :

20 : 4 = 5 (con)

Đáp số : 5 con trâu.

Cho hai số a = 8, b = 15.

Tỉ số của b và a là

Cho hai số a = 13 kg

 b = 17 kg

Tỉ số của a và b là

Cho hai sè a = 9, b = 12.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 137: Giới thiệu tỉ số - Đặng Thị Sáu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD&ĐT QUẬN LONG BIấNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ATấN PHÂN MễN: TOÁNTấN BÀI: GiỚI THIỆU TỈ SỐ TUẦN: 27 Tiết : 137GV Thực hiện: Đặng Thị SỏuKiểm tra bài cũ Viết thương của mỗi phộp chia sau dưới dạng phõn số:7 : 9 =5 : 8 =6 : 19 =Sụ́ xe tải :Sụ́ xe khỏch:7 xe5 xeTa nói :- Tỉ số của số xe tải và sụ́ xe khỏch là 5 : 7 hay . Tỉ sụ́ này cho biờ́t sụ́ xe tải bằng sụ́ xe khỏch . - Tỉ sụ́ của sụ́ xe khỏch và số xe tải là 7 : 5 hay . Tỉ sụ́ này cho biờ́t sụ́ xe khỏch bằng sụ́ xe tải. Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.Ví dụ 2:Số thứ nhṍtSố thứ haiTỉ số của số thứ nhất và số thứ hai5736ab(khác 0)Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay (b khác 0)5 : 7 hay a : b hay 3 : 6 hay Ví dụ 1:Cho a = 2m, b = 7mTỉ số của a và b là 2 : 7 hay . - Mai núi: Tỉ số của a và b là 2m : 7m hay . Theo em bạn nào núi đỳng ?- An núi:Lưu ý: Khi viết tỉ số của hai số khụng viết kốm theo tờn đơn vị.Cho a = 2m, b = 7m Tỉ số của a và b là 2 : 7 hay .Sụ́ xe tải :Sụ́ xe khỏch:7 xe5 xeTa nói :- Tỉ số của số xe tải và sụ́ xe khỏch là 5 : 7 hay . Tỉ sụ́ này cho biờ́t sụ́ xe tải bằng sụ́ xe khỏch . - Tỉ sụ́ của sụ́ xe khỏch và số xe tải là 7 : 5 hay . Tỉ sụ́ này cho biờ́t sụ́ xe khỏch bằng sụ́ xe tải. Ví dụ 1:Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.Ví dụ 2:Số thứ nhṍtSố thứ haiTỉ số của số thứ nhất và số thứ hai5736ab(khác 0)Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay (b khác 0)5 : 7 hay a : b hay 3 : 6 hay Số bạn của cả tổ là: 5 + 6 = 11 ( bạn ) a) Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là: b) Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là:511611Bài 3:Sụ́ xe tải :Sụ́ xe khỏch:7 xe5 xeTa nói :- Tỉ số của số xe tải và sụ́ xe khỏch là 5 : 7 hay . Tỉ sụ́ này cho biờ́t sụ́ xe tải bằng sụ́ xe khỏch . - Tỉ sụ́ của sụ́ xe khỏch và số xe tải là 7 : 5 hay . Tỉ sụ́ này cho biờ́t sụ́ xe khỏch bằng sụ́ xe tải. Ví dụ 1:Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.Ví dụ 2:Số thứ nhṍtSố thứ haiTỉ số của số thứ nhất và số thứ hai5736ab(khác 0)Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay (b khác 0)5 : 7 hay a : b hay 3 : 6 hay Bài 4: Tóm tắt: Số trâu:? con Số bò : 20 conBài giải :Trên bãi cỏ có số trâu là :Đáp số : 5 con trâu.20 : 4 = 5 (con)Trũ chơi:ĐỐ BẠN ĐÚNG HAY SAI5432103910867ĐHết giờCho hai số a = 8, b = 15. Tỉ số của b và a là 5432103910867Hết giờS Tỉ số của a và b làCho hai số a = 13 kg b = 17 kg5432103910867ĐHết giờCho hai số a = 9, b = 12. Tỉ số của a và b là Sụ́ xe tải :Sụ́ xe khỏch:7 xe5 xeTa nói :- Tỉ số của số xe tải và sụ́ xe khỏch là 5 : 7 hay . Tỉ sụ́ này cho biờ́t sụ́ xe tải bằng sụ́ xe khỏch . - Tỉ sụ́ của sụ́ xe khỏch và số xe tải là 7 : 5 hay . Tỉ sụ́ này cho biờ́t sụ́ xe khỏch bằng sụ́ xe tải. Ví dụ 1:Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.Ví dụ 2:Số thứ nhṍtSố thứ haiTỉ số của số thứ nhất và số thứ hai5736ab(khác 0)Ta nói rằng : Tỉ số của a và b là a : b hay (b khác 0)5 : 7 hay a : b hay 3 : 6 hay Kớnh chỳc quý thầy cụ giỏo mạnh khỏe.Chỳc cỏc em học sinh chăm ngoan, học giỏi.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_137_gioi_thieu_ti_so_dang_thi_sau.ppt
Giáo án liên quan