Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 12: Luyện tập trang 69 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

3: Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ .

Bài giải

Số lần tim người đó đập trong 1 giờ là :

75 x 60 =4500(lần)

Số lần tim người đó đập trong 24 giờ là:

4500 x 24=108 000

Đáp số : 108 000 lần

4: Một cửa hàng bán 13 kg đường loại 5 200 đồng một kg và 18 kg đường loại 5 500 đồng một kg. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng là:

5200 x 13 = 67 600 (đồng)

Số tiền bán 8kg đường loại 5500 đồng là:

5500 x 18 = 99 000 (đồng)

Số tiền bán cả hai loại đường là:

 67 600 + 99 000 = 166 600 (đồng)

Đáp số : 166 600 đồng

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 12: Luyện tập trang 69 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BToán – Lớp 4Luyện tập ( tr. 69). ÔN BÀI CŨTOAÙN LUYỆN TẬP ( tr.69) 1/ Đặt tính rồi tính : c) 2057 x 23 a) 17 x 86 b) 428 x 39 17 86 428 39 2057 23 1021363852128461714114261416692x47311xxm33023230m x 782342340179417940 2:Viết giá trị biểu thức vào ô trống : 3: Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ .Số lần tim người đó đập trong 1 giờ là : 75 Số lần tim người đó đập trong 24 giờ là: x 60 =4500(lần)244500=(lần)x 108 000Đáp số : 108 000 lần Bài giải 24 giờ có số phút là 60108 000==751440144024Đáp số : 108 000 lần xSố lần tim người đó đập trong 24 giờ là : x(lần)(phút)CÁCH 24: Một cửa hàng bán 13 kg đường loại 5 200 đồng một kg và 18 kg đường loại 5 500 đồng một kg. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng là: 5200 x 13 = 67 600 (đồng) Số tiền bán 8kg đường loại 5500 đồng là: 5500 x 18 = 99 000 (đồng)Số tiền bán cả hai loại đường là: 67 600 + 99 000 = 166 600 (đồng)Bài giải Đáp số : 166 600 đồng5: Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?Số học sinh của 12 lớp là: 30 x 12= 360 (học sinh) Số học sinh của 6 lớp là: 35 x 6 = 210 (học sinh)Số học sinh toàn trường là: 360+ 210= 570 (học sinh)Bài giải Đáp số : 570 học sinhCủng cố Dặn dòChuùc caùc emChaêm ngoan, hoïc tốt!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_12_luyen_tap_trang_69_nam_hoc_2020.ppt
Giáo án liên quan