Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 33:Tính chất giao hoán của phép cộng - Nguyễn Thanh Hà

Bài 2. a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu:

a) a = 32 và b = 20

c) a = 18m và b = 10m

 So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:

Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:

a + b = b +a

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi .

Bài 1

Nêu kết quả phép tính:

468 + 379 = 847

6509 + 2876 = 9385

4268 + 76 = 4344

pptx12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 33:Tính chất giao hoán của phép cộng - Nguyễn Thanh Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: TOÁN 4Tiết: 33 - Tuần : 7TÊN BÀI: Tính chất giao hoán của phép cộngGV thực hiện: Nguyễn Thanh Hà Kiểm tra bài cũ:Bài 2. a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu:a) a = 32 và b = 20c) a = 18m và b = 10mToán: Tính chất giao hoán của phép cộng So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:aba + bb + a 20350120830250276420 + 30 = 5030 + 20 = 50350 + 250 = 600250 + 350 = 6001208 + 2764 = 39722764+ 1208 = 3972 Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:a + b = b +..... Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi .aNêu kết quả phép tính:Bài 1 a) 468 + 379 = 847 379 + 468 = 847 b) 6509 + 2876 = 9385 2876 + 6509 = 9385 c) 4268 + 76 = 4344 76 + 4268 = 4344Luyện tậpViết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:Bài 2 a) 48 + 12 = 12 + . . . 48 65 + 297 = ..... + 65 297 . . . + 89 = 89+ 177 177 b) m + n = n + . . . m 84 + 0 = . . .+ 84 0 a + 0 = . . . + a = 0a>, =Bài 3a, 2975 + 4017 4017 + 297565 + 56 = 56 + . . . 65m + n = . . . + nmTrò chơi: Thi Đoán NhanhTrò chơi: Thi Đoán Nhanh0 + d = d + . . .= .... 0 dTrò chơi: Thi Đoán Nhanh0 + 25678 = . . . 25678Trò chơi: Thi Đoán Nhanha) 4 + 2 148 c) 10 287 + 5b) 5 + 10 287d) 2 148 + 4 * Nèi hai biÓu thøc cã gi¸ trÞ b»ng nhau:Trò chơi: Thi Đoán Nhanh 0a + b = . . . b + a* Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng như thế nào?

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tiet_33tinh_chat_giao_hoan_cua_phep_con.pptx