Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 26: Ga-vrốt ngoài chiến lũy - Trường Tiểu học Ái Mộ A

II. Tìm hiểu bài:

- Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy nhặt đạn.

+ Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt?

- Em nhặt cho đầy giỏ đây; có chứ, nó rơi như mưa ấy; tí ti thôi.

- Nằm xuống, đứng thẳng lên, ẩn vào, phốc ra, tới, lui,.

- Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy nhặt đạn.

- Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.

+ Vì sao tác giả nói Ga-vrốt là một thiên thần?

+ Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga-vrốt.

* Nội dung: Bài văn ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt.

I. Luyện đọc:

- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc.

 - Ga-vrốt dốc bảy, tám bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ.

 Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em, em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn.

 

pptx12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 26: Ga-vrốt ngoài chiến lũy - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập đọcKiểm tra bài cũCuộc tấn công của cơn bão biển dữ dội như thế nào?Em hãy nêu nội dung chính của bài “Thắng biển”. I. Luyện đọc:- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc.II. Tìm hiểu bài: + Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì? Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80) (Theo HUY-GÔ) Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80) (Theo HUY-GÔ) I. Luyện đọc:- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc.II. Tìm hiểu bài:+ Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt? - Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy nhặt đạn.- Em nhặt cho đầy giỏ đây; có chứ, nó rơi như mưa ấy; tí ti thôi.- Nằm xuống, đứng thẳng lên, ẩn vào, phốc ra, tới, lui,... Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80) (Theo HUY-GÔ) I. Luyện đọc:- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc. II. Tìm hiểu bài: - Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy nhặt đạn.- Lòng dũng cảm của Ga-vrốt. Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80) (Theo HUY-GÔ) I. Luyện đọc:- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc. II. Tìm hiểu bài: - Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy nhặt đạn.- Lòng dũng cảm của Ga-vrốt. Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80) (Theo HUY-GÔ) I. Luyện đọc:- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc. II. Tìm hiểu bài: - Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy nhặt đạn.- Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.+ Vì sao tác giả nói Ga-vrốt là một thiên thần? thiên thần Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80) (Theo HUY-GÔ) I. Luyện đọc:- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc. II. Tìm hiểu bài: + Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga-vrốt.- Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy nhặt đạn.- Lòng dũng cảm của Ga-vrốt. Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80) (Theo HUY-GÔ) I. Luyện đọc:- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc. II. Tìm hiểu bài:* Nội dung: Bài văn ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt. - Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy nhặt đạn.- Lòng dũng cảm của Ga-vrốt. - Ga-vrốt dốc bảy, tám bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ. Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em, em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn. Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80) (Theo HUY-GÔ) I. Luyện đọc:II. Tìm hiểu bài: * Nội dung: Bài văn ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt.- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc. Ga-vrốt ngoài chiến lũy (Trang 80) (Theo HUY-GÔ) Tập đọcI. Luyện đọc:- Ăng-giôn-ra, Ga-vrốt, Cuốc-phây-rắc.II. Tìm hiểu bài:* Nội dung: Bài văn ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_26_ga_vrot_ngoai_chien_luy_truo.pptx
Giáo án liên quan