Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 41: Hai đường thẳng vuông góc - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am

1. Hai đường thẳng trên tạo với nhau thành mấy góc?

1. Hai đường thẳng trên tạo với nhau thành 4 góc.

2. Dùng ê ke để kiểm tra các góc này thuộc loại góc nào?

3. Từ đó, hãy tìm một từ thích hợp điền vào chỗ trống sau: “Hai đường thẳng DC và BC là hai đường thẳng . với nhau”

3. Hai đường thẳng DC và BC là hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Vậy hai đường thẳng DC và BC là hai đường thẳng vuông góc với nhau. tạo với nhau thành 4 góc vuông chung đỉnh C.

Thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Nếu kéo dài các cạnh còn lại của hình chữ nhật ta được những cặp đường thẳng nào vuông góc với nhau?

Hai đường thẳng DC và AD vuông góc với nhau.

Hai đường thẳng AB và AD vuông góc với nhau.

Hai đường thẳng AB và BC vuông góc với nhau.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 41: Hai đường thẳng vuông góc - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ABCDNêu tên và đặc điểm của hình trên.Hình chữ nhật ABCDHình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau và có 4 góc vuông.2. Dùng ê ke để kiểm tra các góc này thuộc loại góc nào?1. Hai đường thẳng trên tạo với nhau thành mấy góc?3. Từ đó, hãy tìm một từ thích hợp điền vào chỗ trống sau: “Hai đường thẳng DC và BC là hai đường thẳng .... với nhau”THẢO LUẬN NHÓM2. Dùng ê ke để kiểm tra các góc này thuộc loại góc nào?1. Hai đường thẳng trên tạo với nhau thành mấy góc?3. Từ đó, hãy tìm một từ thích hợp điền vào chỗ trống sau: “Hai đường thẳng DC và BC là hai đường thẳng .... với nhau”ABCD- Nhóm hai thảo luận, tìm câu trả lời giáo viên đưa ra.- Hai nhóm hai kết hợp tạo thành nhóm 4 trao đổi với nhau về đáp án, thống nhất câu trả lời.- Hai nhóm 4 kết hợp với nhau tiếp tục trao đổi về câu hỏi giáo viên đưa ra. Nhóm 8 ghi kết quả thảo luận ra giấy A2.THẢO LUẬN NHÓM2. Các góc này là góc vuông1. Hai đường thẳng trên tạo với nhau thành 4 góc.3. Hai đường thẳng DC và BC là hai đường thẳng vuông góc với nhau.ABCDHAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCVậy hai đường thẳng DC và BC là hai đường thẳng vuông góc với nhau. tạo với nhau thành 4 góc vuông chung đỉnh C.Để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc ta dùng dụng cụ gì?Thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau.BCDANếu kéo dài các cạnh còn lại của hình chữ nhật ta được những cặp đường thẳng nào vuông góc với nhau?Hai đường thẳng DC và AD vuông góc với nhau.Hai đường thẳng AB và AD vuông góc với nhau.Hai đường thẳng AB và BC vuông góc với nhau.HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCHAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCOABHai đường thẳng OM, ON vuông góc với nhau tại điểm OIPHKMQLuyện tậpBài 1:Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau không?Luyện tậpBài 2:Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hìnhBCDAAB và ADCB và DCAB và DCAD và BCAD và DCLuyện tậpBài 3:Dùng ê ke để kiểm tra các góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:ABCDEMPNQAE và ED là một cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.DE và CD là một cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.Góc đỉnh E và góc đỉnh D là hai góc vuông.Góc đỉnh P và góc đỉnh N là hai góc vuông.PM và MN là một cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.PN và PQ là một cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.Luyện tậpBài 4:CẶP CẠNH VUÔNG GÓCCẶP CẠNH KHÔNG VUÔNG GÓCAB và ADCD và ADBC và ABBC và CDBC và ADNối các cặp cạnh với một trong hai ô Cặp cạnh vuông góc và Cặp cạnh không vuông góc sao cho thích hợpĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN GIỎI QUÁ!CHƯA ĐÚNG RỒI!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_41_hai_duong_thang_vuong_goc_nam_h.ppt
Giáo án liên quan