Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

7 × 5 và 5 × 7

Ta thấy giá trị của a x b và b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết:

a × b = b × a

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

a. 4 × 6 = 6 ×

b. 3 × 5 = 5 ×

 2138 × 9 = × 2138

207 × 7 = × 207

Bài 2 : Tính

a, 1357 × 5 b, 40263 × 7 c, 23109 × 8

 7 × 853 5 × 1326 9 × 1427

 

ppt6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũTính:a) 34123 × 2b) 12345 × 3 34123 × 2 68246 12345 × 3 37035Baba × bb × a4867544 × 8 = 326 × 7 = 425 × 4 = 205 × 4 = 207 × 6 = 428 × 4 = 32b) So sánh giá trị hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:7 × 5 và5 × 7 Ta có:7 × 5 5 × 7 Vậy:5 × 7 7 × 5 = Ta thấy giá trị của a x b và b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết: a × b = b × aToán:Tính chất giao hoán của phép nhânKhi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. = 35 = 35BS.58a. 4 × 6 = 6 × 207 × 7 = × 207 b. 3 × 5 = 5 × 2138 × 9 = × 2138 4739Bài 2 : Tính 1427 × 9 12843a, 1357 × 5 b, 40263 × 7 c, 23109 × 8 7 × 853 5 × 1326 9 × 14277 × 853 = 853 × 7 1326 × 5 6630 853 × 7 5971Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trốngToán:Tính chất giao hoán của phép nhân5 × 1326 = 1326 × 59 × 1427 = 1427 × 9CHÌ/ SBBài 3:Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhaua) 4 × 2145c) 3964 × 6e) 10287 × 5b) (3+2) × 10287d) ( 2100 + 45 ) × 4g) ( 4 + 2 ) × ( 3000 + 964 )Bài 4Số?= Toán:Tính chất giao hoán của phép nhân 1 0 = 1 0 0N.2aba × bb × a4867544 × 8 = 326 × 7 = 425 × 4 = 205 × 4 = 207 × 6 = 428 × 4 = 32b) So sánh giá trị hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:7 × 5 và5 × 7 Ta có:7 × 5 5 × 7 Vậy:5 × 7 7 × 5 = Ta thấy giá trị của a x b và b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết: a × b = b × aToán:Tính chất giao hoán của phép nhânKhi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. = 35 = 35

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_10_tinh_chat_giao_hoan_cua_phep_nh.ppt
Giáo án liên quan