Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Ví dụ : a) Đặt tính rồi tính

27 x 11

Cách tính nhẩm

* 2 cộng 7 bằng 9

* Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297

Khi nhân nhẩm số có hai chữ số với 11(mà tổng hai chữ số bé hơn 10). Ta tính tổng của hai chữ số rồi đặt tổng vào giữa hai chữ số của số đó.

1. Ví dụ

a) 27 x 11 = 297

Cách nhẩm:

* Tính tổng 2 chữ số.

*Viết kết quả vào giữa 2 chữ số.

b) 48 x 11 = 528

* TH 2: Tổng 2 chữ số từ 10 trở lên

Cách nhẩm

* Tính tổng 2 chữ số

* Viết chữ số hàng đơn vị của tổng tìm được vào giữa 2 chữ số.

* Thêm 1 vào chữ số hang trăm

85 x 11=

73 x 11=

Tóm tắt

Khối 4: 17 hàng, mỗi hàng 11 học sinh

Khối 5: 15 hàng, mỗi hàng 11 học sinh

Cách 1:

Số hàng của cả hai khối là:

17 + 15 = 32 (hàng)

Số học sinh cả hai khối có là:

11 x 32 = 352 (học sinh)

 Đáp số: 352 học sinh

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TOÁN 4PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BGiới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Ôn bài cũ: Đặt tính rồi tính27 x 11 42 x 11 48 x 11ToánGiới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Ví dụ : a) Đặt tính rồi tính27 x 11 27 11 x 2727 297Cách tính nhẩm* 2 cộng 7 bằng 9* Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297 2727 2971. Ví dụ:27 x 11 = 29734 x 11= ? 374Cách nhẩm *Tính tổng 2 chữ số* Viết kết quả vào giữa 2 chữ sốTrường hợp tổng hai chữsố bé hơn 10Hãy nêu cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (khi tổng của hai chữ số bé hơn10)?Khi nhân nhẩm số có hai chữ số với 11(mà tổng hai chữ số bé hơn 10). Ta tính tổng của hai chữ số rồi đặt tổng vào giữa hai chữ số của số đó.1. Ví dụ27 x 11 = 297Cách nhẩm: * Tính tổng 2 chữ số.*Viết kết quả vào giữa 2 chữ sốb) 48 x 114811x 48 528Cách nhẩm * 4 cộng 8 bằng 12.* Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428*Thêm 1 vào 4 của 428, được 528 48 4848 5281. Ví dụa) 27 x 11 = 297Cách nhẩm:* Tính tổng 2 chữ số.*Viết kết quả vào giữa 2 chữ số.b) 48 x 11 = 52885 x 11= ?93573 x 11=803Cách nhẩm* Tính tổng 2 chữ số* Viết chữ số hàng đơn vị của tổng tìm được vào giữa 2 chữ số.* Thêm 1 vào chữ số hang trăm*TH 1:Tổng 2 chữ số < 10* TH 2: Tổng 2 chữ số từ 10 trở lên2. Luyện tập:1: Tính nhẩm: 11 x 95 = 104582 x 11 =9022: Tìm X X : 11 = 25X : 11 = 78 X = 25 x 11 X = 275 X = 78 x 11 X = 85834 x 11 =3743.Tóm tắtHọc sinhKhối 4: 17 hàng, mỗi hàng 11 học sinhKhối 5: 15 hàng, mỗi hàng 11 học sinh?Cách 1:Số hàng của cả hai khối là:17 + 15 = 32 (hàng)Số học sinh cả hai khối có là:11 x 32 = 352 (học sinh) Đáp số: 352 học sinhCách 2: Số học sinh khối lớp 4 là:11 x 17 = 187 (học sinh)Số học sinh khối lớp 5 là:11 x 15 = 165 (học sinh)Số học sinh cả hai khối là:187 + 165 = 352 (học sinh)Đáp số: 352 học sinh4. Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai ?Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.Phòng họp A có ít hơn phòng họp B 6 người.Hai phòng họp có số người như nhauĐ S S S Trß ch¬i: Ai nhanh , ai ®óng ?45 x11 =A. 495 B. 496 C. 59575 x11 =735B. 825C. 713546 x 11 =A.4106B.406C.506150 x 11=165B.1650C. 1515Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_13_gioi_thieu_nhan_nham_so_co_hai.ppt