Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Luyện tập chung trang 75 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 - Khi nhân một số với 10, 100, 1000, ta làm như thế nào ?

Đáp án: Khi nhân một số với 10, 100, 1000, ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, chữ số 0 vào bên phải số đó.

Khi nhân với số có 3 chữ số, ta làm thế nào?

Đáp án: Khi nhân với số có 3 chữ số, ta lần lượt nhân chữ số hàng đơn vị được tích riêng thứ nhất, nhân chữ số hàng chục được tích riêng thứ hai (tích riêng thứ hai lùi sang trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất), nhân chữ số hàng trăm được tích riêng thứ ba(tích riêng thứ ba lùi sang trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất), rồi cộng 3 tích riêng lại với nhau.

- Hãy đọc bảng đơn vị đo khối lượng ?

Tấn tạ yến kg hg dag g

Hãy đọc các đơn vị đo diện tích mà em đã học ?

cm2 , dm2 , m2

2: Tính

a. 268 x 235

324 x 250

b. 475 x 205

309 x 207

c. 45 x 12 + 8

45 x (12 + 8)

3: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a. 2 x 39 x 5

b. 302 x 16 + 302 x 4

c. 769 x 85 – 769 x 75

Tính bằng cách thuận tiện nhất, là làm như thế nào ?

Áp dụng tính chất: giao hoán, kết hợp, nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu để tính nhanh.

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Luyện tập chung trang 75 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN LỚP 4 LUYỆN TẬP CHUNGPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B - Khi nhân một số với 10, 100, 1000, ta làm như thế nào ? Đáp án: Khi nhân một số với 10, 100, 1000, ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, chữ số 0 vào bên phải số đó.Ôn bài cũ:- Khi nhân với số có 3 chữ số, ta làm thế nào? Đáp án: Khi nhân với số có 3 chữ số, ta lần lượt nhân chữ số hàng đơn vị được tích riêng thứ nhất, nhân chữ số hàng chục được tích riêng thứ hai (tích riêng thứ hai lùi sang trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất), nhân chữ số hàng trăm được tích riêng thứ ba(tích riêng thứ ba lùi sang trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất), rồi cộng 3 tích riêng lại với nhau.- Hãy đọc bảng đơn vị đo khối lượng ? Tấn tạ yến kg hg dag g- Hãy đọc các đơn vị đo diện tích mà em đã học ? cm2 , dm2 , m2 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG ( tr 75) a) 10 kg = yến 100 kg = tạ 50 kg = yến 300 kg = tạ 80 kg = yến 1 200 kg = tạ b) 1000 kg = tấn 10 tạ = tấn 8000 kg = tấn 30 tạ = tấn 15000 kg = tấn 200 tạ = tấn c) 100 cm2 = dm2 100 dm2 = m2 800 cm2 = dm2 900 dm2 = m2 1 700 cm2 = dm2 1000 dm2 = m2 Mỗi đơn vị đo khối lượng hơn hoặc kém nhau 10 lần đơn vị liền nó.118512315188120311019171.Viết số thích hợp vào chỗ chấma. 268 x 235 2: Tínhb. 475 x 205c. 45 x 12 + 8 = 62980324 x 250 = 81 000 = 93 375 309 x 207 = 63 963= 540 + 8 = 54845 x (12 + 8)= 45 x 20= 9003: Tính bằng cách thuận tiện nhất :a. 2 x 39 x 5 b. 302 x 16 + 302 x 4c. 769 x 85 – 769 x 75 Tính bằng cách thuận tiện nhất, là làm như thế nào ? Áp dụng tính chất: giao hoán, kết hợp, nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu để tính nhanh. 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:a. 2 x 39 x 5 b. 302 x 16 + 302 x 4c. 769 x 85 – 769 x 75 = 39 x (2 x 5)= 39 x 10= 390= 302 x (16 + 4)= 769 x (85 - 75)= 302 x 20= 769 x 10= 6040= 76904. Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảu được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít ?Tóm tắt:Vòi 1: 25 lít mỗi phútVòi 2: 15 lít mỗi phútHỏi: Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi ? lít nướcCách 1:1 giờ 15 phút = 75 phútSố lít nước vòi 1 chảy được là: 25 x 75 = 1875 (l)Số lít nước vòi 2 chảy được là:15 x 75 = 1125 (l)Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được số lít nước là:1875 + 1125 = 3000 (l)Đáp số: 3000 lCách 2:1 giờ 15 phút = 75 phútSố lít nước cả 2 vòi chảy được vào bể sau 1 phút là:25+ 15 = 40 (l)Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được số lít nước là:40 x 75 = 3000 (l)Đáp số: 3000 l5. Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông. a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó. b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m. aGiaûib) Diện tích của hình vuông là :S = a x a a) Công thức tính diện tích của hình vuông là : 25 x 25 = 625 (m2) Đáp số: 625 m2.S: diện tícha: cạnhKính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏeCác em học sinh chăm ngoan học giỏi

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_13_luyen_tap_chung_trang_75_nam_ho.ppt
Giáo án liên quan