Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Luyện tập trang 74 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Bài 1 : Tính

a. 345 x 200 =

b. 237 x 24 =

c. 403 x 346 =

Bài 3 : Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 142 x 12 + 142 x 18 =

b) 49 x 365 - 39 x 365 =

c) 4 x 18 x 25 =

4. Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng có 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học ?

Tóm tắt:

Lắp 32 phòng

1 phòng : 8 bóng đèn

1 bóng đèn: 3 500 ( đồng)

Nhà trường phải trả ?đồng

 

ppt6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Luyện tập trang 74 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«n: to¸n Luyện tập Bài 1 : Tínha. 345 x 200 =b. 237 x 24 =c. 403 x 346 =690005688139438Bài 3 : Tính bằng cách thuận tiện nhấta) 142 x 12 + 142 x 18 =b) 49 x 365 - 39 x 365 =c) 4 x 18 x 25 = 142 x (12 + 18) = 142 x 30 = 4260 (49 – 39) x 365 = 10 x 365 = 36504 x 25 x 18 = 100 x 18 = 18004. Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng có 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học ? Bài giải Số bóng điện lắp đủ cho 32 phòng học là: 8 X 32 = 256 ( bóng )Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là :3500 X 256 = 896000 (đồng) Đáp số : 896000 đồngTóm tắt:Lắp 32 phòng1 phòng : 8 bóng đèn1 bóng đèn: 3 500 ( đồng) Nhà trường phải trả ?đồngBài 5:Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức: S = a X b (a,b cùng đơn vị đo )baa/ Tính S, biết: a = 12 cm, b = 5 cm a = 15 cm , b = 10 cmVới a = 12cm, b = 5cm thì S = 12 x 5 = 60 cm2Với a = 15cm, b = 10cm thì S = 15 x 10 = 150 cm2Bài giảiChóc c¸c em vui vÎ vµ häc tËp tèt

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_13_luyen_tap_trang_74_nam_hoc_2020.ppt