Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Chia cho số có hai chữ số - Đào Thùy Dung

a) 672 : 21 = ?

672 : 21 = 672 : ( 3 x 7 )

 = 672 : 3 : 7

 = 224 : 7 = 32

. 67 chia 21 được 3, viết 3;

3 nhân 1 bằng 3, viết 3;

3 nhân 2 bằng 6, viết 6;

67 trừ 63 bằng 4, viết 4

Hạ 2, được 42, 42 chia 21 được 2, viết 2;

2 nhân 1 bằng 2, viết 2;

2 nhân 2 bằng 4, viết 4;

42 trừ 42 bằng 0, viết 0;

b) 779 : 18 = ?

779 : 18 = 43 (dư 5)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

77 chia 18 được 4, viết 4;

4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3;

4 nhân 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7 viết 7;

77 trừ 72 bằng 5, viết 5.

Hạ 9, được 59; 59 chia 18 được 3, viết 3;

3 nhân 8 bằng 24, viết 4, nhớ 2;

3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5 viết 5;

59 trừ 54 bằng 5, viết 5

pptx18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Chia cho số có hai chữ số - Đào Thùy Dung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐMÔN TOÁNGV: Đào Thùy DungTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AÔn bài cũ:Tính: a/ 1200 : 80 = b/ 45000 : 900 = 15 50 a) 672 : 21 = ? - Dựa vào tính chất chia 1 số cho 1 tích hãy tìm kết quả của phép tính trên.a) 672 : 21 = ? 672 : 21 = 672 : ( 3 x 7 ) = 672 : 3 : 7 = 224 : 7 = 32a) 672 : 21 = ? 67221Chia theo thứ tự từ trái sang phải:336. 67 chia 21 được 3, viết 3;3 nhân 1 bằng 3, viết 3;3 nhân 2 bằng 6, viết 6;67 trừ 63 bằng 4, viết 4.42. Hạ 2, được 42, 42 chia 21 được 2, viết 2;2 2 nhân 1 bằng 2, viết 2;2 2 nhân 2 bằng 4, viết 4;4 42 trừ 42 bằng 0, viết 0;0 672 : 21 = 32a) 672 : 21 = ? 67221336422240b) 779 : 18 = ? 7791843725 59 54Chia theo thứ tự từ trái sang phải:. 77 chia 18 được 4, viết 4;4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3;4 nhân 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7 viết 7;77 trừ 72 bằng 5, viết 5.. Hạ 9, được 59; 59 chia 18 được 3, viết 3;3 nhân 8 bằng 24, viết 4, nhớ 2;3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5 viết 5;59 trừ 54 bằng 5, viết 5.779 : 18 = 43 (dư 5)a) 672 : 21 = ? 67221364232240b) 779 : 18 = ? 7791843725 59 54Ước lượng thươngVD : 75 : 23 = 89 : 22 = 68 : 21 = Nhẩm 7 chia 2 được 3, vậy 75 chia 23 được 3, 23 nhân nhân 3 bằng 69, 75 trừ 69 bằng 6; vậy thương cần tìm là 3.Để ước lượng thương của các phép chia trên được nhanh, chúng ta lấy hàng chục chia cho hàng chục.343Ước lượng thương77 : 18 = Nhẩm 7 : 1 = 7, 18 x 7 = 126, 126 >77; ta thử với các thương 6, 5, 4 tiến hành nhân trừ nhẩm và tìm ra 18 x 4 = 72; 77 – 72 = 5. vậy 4 là thương thích hợp.Để tránh phải thử nhiều, ta làm tròn các số. 77 làm tròn là 80 ; 18 làm tròn là 20.nhẩm 8 : 2 = 4. Ta tìm thương là 4, ta 18 x 4 = 72; 77 – 72 = 5 vậy thương cần tìm là 4.4Nguyên tắc làm tròn Ta làm tròn đến số tròn chục gần nhấtVÝ dô: 75, 76, 77 ta lµm trßn lªn 80; 41, 43, 44 ta lµm trßn xuèng thµnh 40 Ước lượng thương77 : 18 = 479 : 28 =272 : 18 =3Luyện tập thực hànhBài 1. Đặt tính rồi tính:a) 288 : 24 740 : 45 b) 469 : 67 397 : 5616740 4545 290270207469 67469 07397 56392 512288 2424 4848 0Bài 2. Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?Tóm tắt15 phòng : 240 bộ bàn ghế.Mỗi phòng: ...bộ bàn ghế?Bài giảiMỗi phòng xếp được là:240 : 15 = 16 (bộ)Đáp số: 16 bộ bàn ghế.Trò chơi: Ngôi sao may mắnHãy cho biết thương của phép tính sau:89 : 26 = ?Đáp án: 3 Một tràng pháo tay của cả lớpPhần thưởng 54321Hết giờHãy cho biết thương của phép tính sau: 52 : 24 = ?Đáp án: 2 Một hộp quàPhần thưởng 54321Hết giờTrong phép chia có dư ta cần lưu ý điều gì?Đáp án: Số dư nhỏ hơn số chia Một tràng pháo tay của lớpPhần thưởng 54321Hết giờHãy tính nhanh kết quả phép tính sau:500 : 25 = ? Đáp án: 20 Một phần quà đặc biệtPhần thưởng 54321Hết giờ

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_15_chia_cho_so_co_hai_chu_so_dao_t.pptx