Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

1/ Trường hợp số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùng.

320 : 40 = ?

320 : 40 = 8

Đặt tính

Cùng xóa một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia.

Thực hiện phép chia 32 : 4 = 8

Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

2/Trường hợp số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia nhiều hơn số chia.

VD2: 32000 : 400 = ?

32000 : 400 = 80

Khi thực hiện phép chia 32000:400, ta có thể cùng xoá hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 ta có thể làm thế nào?

Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0,

ta có thể cùng xoá một, hai, ba, chữ số 0 ở tận cùng của số chia

 và số bị chia, rồi chia như thường.

Lưu ý: Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia

 thì xóa bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ: 320 : 10 = 3200 : 100 = 32000 : 1000 = 2/ Tính60 : ( 10 x 2 ) =1.Tính nhẩm32323260 : 10 : 2= 6 : 2= 31/ Trường hợp số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùng. VD1: 320 : 40 = ? 320 : 40 = 320 : 40 = 8 320 : 4032 : 4= Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.320408320 : 400320 : (10 x 4) = 320 : 10 : 4= 32 : 4 = 8Đặt tínhCùng xóa một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia.Thực hiện phép chia 32 : 4 = 82/Trường hợp số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia nhiều hơn số chia.VD2: 32000 : 400 = ? 32000 : 400 = 32000 : 400 = 8032000 : 400320 : 4= Khi thực hiện phép chia 32000:400, ta có thể cùng xoá hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.32000 40080 00032000 : 40032000 : (100 x 4)= 32000 : 100 : 4 = 320 : 4= 80Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 ta có thể làm thế nào? Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0,ta có thể cùng xoá một, hai, ba,chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.Lưu ý: Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia thì xóa bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia.Bài 1/ Tính:a) 420 : 60 b) 85000 : 500 4500 : 500 92000 : 400LUYỆN TẬP1.Tính:a) 420 : 6042060704500 : 500450050090b) 85000 : 50092000 : 4008500050013570009200040012230002/ Tìm x a) X x 40 = 25600X = 25600 : 40X = 640Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào ?Muốn tìm thừa só chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.Bài 3: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi:a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?Tóm tắt20 tấn : 1 toa xe 180 tấn:?toa GiảiNếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần số toa xe là: 180 : 20 = 9 ( toa ) Đáp số: 9 toa xe Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 1200 : 60 = 200 b) 1200 : 60 = 2 c) 1200 : 60 = 20ĐSSBẠN GIỎI QUÁ.Bạn xứng đáng được thưởng một tràng pháo tay.Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0,ta có thể cùng xoá một, hai, ba,chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.320408032000 40080000b)a)Lưu ý: Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia thì xóa bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_15_chia_hai_so_co_tan_cung_la_chu.ppt
Giáo án liên quan