Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Thương có chữ số 0 - Nguyễn Thu Hồng

Em hãy nêu lại bước thực hiện chia để có chữ số 0 ở thương?

Khi nào thương có chữ số 0 ở tận cùng?

Thương có chữ số 0 ở tận cùng khi ở lần chia cuối cùng số bị chia bé hơn số chia.

Em hãy nêu lại bước thực hiện chia để có chữ số 0 ở thương vừa tìm được nằm ở vị trí hàng chục ( ở giữa)?

Thương có chữ số 0 ở giữa khi ở lần chia thứ hai có

Số bị chia bé hơn Số chia.

Thương có chữ số 0 ở tận cùng khi ở lần chia cuối cùng số bị chia bé hơn số chia.

Thương có chữ số 0 ở giữa khi ở lần chia thứ hai số bị chia bé hơn số chia.

Lưu ý:

 Ở mỗi lần chia, kể từ lần chia thứ hai, khi hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống mà số bị chia của lần chia đó nhỏ hơn số chia thì cần phải viết 0 vào thương rồi mới tiếp tục lần chia tiếp theo.

 

pptx11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Thương có chữ số 0 - Nguyễn Thu Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ APhân môn: Toán – Lớp 4Tuần16 TÊN BÀI: THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0 GV thực hiện: Nguyễn Thu HồngĐặt tính rồi tính:Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017 ToánBài cũa) 4935 : 44 b) 17826 : 48a) 4935 44 b) 17826 4853950711234206618371Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017Môn: ToánBài:Thương có chữ số 0a) 9450 : 35 = ?Đặt tính và tính:Chia theo thứ tự từ trái sang phải :945035 94 chia 35 được 2, viết 2.22 nhân 5 bằng 10; 14 trừ 10 bằng 4, viết 4 nhớ 1 ;42 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7; 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.2 Hạ 5, được 245 ; 577 nhân 5 bằng 35; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0 nhớ 3;07 nhân 3 bằng 21, thêm 3 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0, viết 0.0 Hạ 0; 0 chia 35 được 0, viết 0.009450 : 35 = 270Em có nhận xét gì về vị trí của chữ số 0 ở thương?Em hãy nêu lại bước thực hiện chia để có chữ số 0 ở thương?Khi nào thương có chữ số 0 ở tận cùng?Thương có chữ số 0 ở tận cùng khi ở lần chia cuối cùng số bị chia bé hơn số chia. 245 chia 35 được 7, viết 7.Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017Môn: ToánBài:Thương có chữ số 0b) 2448 : 24 = ?Đặt tính và tính:Chia theo thứ tự từ trái sang phải :244824 24 chia 24 được 1, viết 1.11 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0;01 nhân 2 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.0 Hạ 4; 4 chia 24 được 0, viết 0.40 Hạ 8, được 48; 48 chia 24 được 2, viết 2.82 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết 0,02 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.022448 : 24 = 102Em có nhận xét gì về vị trí của chữ số 0 ở thương vừa tìm được?Chữ số 0 ở thương vừa tìm được nằm ở vị trí hàng chục ( ở giữa).Khi nào thương có chữ số 0 ở giữa?Thương có chữ số 0 ở giữa khi ở lần chia thứ hai có Số bị chia bé hơn Số chia.Em hãy nêu lại bước thực hiện chia để có chữ số 0 ở thương vừa tìm được nằm ở vị trí hàng chục ( ở giữa)?Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017 Toán 9450 : 35 = ?2448 : 24 = 1022448 : 24 = ?Thương có chữ số 0Trong khi thực hiện phép chia cho số có hai chữ số, khi nào thương có chữ số 0?Lưu ý: Ở mỗi lần chia, kể từ lần chia thứ hai, khi hạ chữ số tiếp theocủa số bị chia xuống mà số bị chia của lần chia đó nhỏ hơn số chia thì cần phải viết 0 vào thương rồi mới tiếp tục lần chia tiếp theo. 240048 102 00 9450 352702450009450 : 35 = 270 Thương có chữ số 0 ở tận cùng khi ở lần chia cuối cùng số bị chia bé hơn số chia.Thương có chữ số 0 ở giữa khi ở lần chia thứ hai số bị chia bé hơn số chia.Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017 ToánThương có chữ số 0Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: Luyện tập:a) 9450 : 35 = ? 9450 35 245 000 270b)2448 : 24 = ?2448 24004800102Lưu ý: Ở mỗi lần chia, kể từ lần chia thứ hai, khi hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống mà số bị chia của lần chia đó nhỏ hơn số chia thì cần phải viết 0 vào thương rồi mới tiếp tục lần chia tiếp theo.8750 : 35 23520 : 56b) 2996 : 28 2420 : 12 S/ 85Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017 ToánThương có chữ số 0Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: Luyện tập:a) 9450 : 35 = ? 9450 35 245 000 270b)2448 : 24 = ?2448 24004800102Lưu ý: Ở mỗi lần chia, kể từ lần chia thứ hai, khi hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống mà số bị chia của lần chia đó nhỏ hơn số chia thì cần phải viết 0 vào thương rồi mới tiếp tục lần chia tiếp theo.8750 : 35B8750 3517500025023520 : 5623520 56112000420Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017 ToánThương có chữ số 0Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: Luyện tập:a) 9450 : 35 = ? 9450 35 245 000 270b)2448 : 24 = ?2448 24004800102Lưu ý: Ở mỗi lần chia, kể từ lần chia thứ hai, khi hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống mà số bị chia của lần chia đó nhỏ hơn số chia thì cần phải viết 0 vào thương rồi mới tiếp tục lần chia tiếp theo.b) 2996 : 28V2996 2801960001072420 : 122420 120208201Đúng điền Đ; Sai điền S:a.6806 34 b.9368 31 0006 200 0068 32 6 06 ĐSSửa lại:b.9368 31 0068 302 06 Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017 ToánThương có chữ số 0Bài tập củng cốThân ái chào tạm biệt

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_16_thuong_co_chu_so_0_nguyen_thu_h.pptx
Giáo án liên quan