Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Luyện tập trang 110 - Năm học 2018-2019

Bài 1:

Đọc các số đo đại lượng:

Một phần hai ki-lô-gam

Năm phần tám mét

Mười chín phần mười hai giờ

Sáu phần một trăm mét

Bài 2: Viết các phân số: một phần tư; sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.

Bài 3: Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1:

 8; 14; 32; 0; 1

 

ppt6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Luyện tập trang 110 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ToánLuyện tậpKiểm tra bài cũBài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số: 7 : 5 = 7 5 4 : 9 = 49Trong các phân số: 65834545a/ Phân số nào bé hơn 1?b/ Phân số nào bằng 1?c/ Phân số nào lớn hơn 1?;;65454583Bài 1:Đọc các số đo đại lượng:12kg ;58m ;1219giờ ;1006m Một phần hai ki-lô-gamNăm phần tám métMười chín phần mười hai giờSáu phần một trăm métBài 2: Viết các phân số: một phần tư; sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.14Một phần tư:Sáu phần mười:Mười tám phần mười lăm:18 1561072100Bảy mươi hai phần một trăm:Bài 3: Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1: 8; 14; 32; 0; 18 =8114 =32 =0 =1 =1413210111Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_20_luyen_tap_trang_110_nam_hoc_201.ppt