Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số - Năm học 2018-2019

Một phần sáu được gọi là gì?

Bước đầu nhận biết về phân số, biết phân số có tử số, mẫu số, biết đọc và biết viết phân số.

Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau

Mẫu số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau.

Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu.

Tử số là số tự nhiên viết gạch ngang.

Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết gạch ngang.

 

pptx26 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán Tình huốngMột phần sáu được gọi là gì?Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán PHÂN SỐ Bước đầu nhận biết về phân số, biết phân số có tử số, mẫu số, biết đọc và biết viết phân số.MỤC TIÊUThứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán PHÂN SỐChia hình tròn thành 6 phần bằng nhaunăm phần sáu5 6 gọi là 6 5 6 5 đọc làtử sốmẫu sốThứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018ToánPHÂN SỐ 6 5 phân sốsaiTa nói đã tô năm phần sáu hình trònThứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán PHÂN SỐMẫu số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán PHÂN SỐTử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu. Hướng dẫn viết và đọc phân số9521Đọc: một phần haiĐọc: năm phần chínViếtViếtThứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán PHÂN SỐĐọc: ba phần bốnViết Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018Toán PHÂN SỐLà những phân số;; Mỗi phân số có và . tử số mẫu số trêndưới Nhận xétTử số là số tự nhiên viết gạch ngang.Mẫu số là số tự nhiên khác 0viết gạch ngang. 4 3 2 1 9 5 42315903 Tình huốngMột phần sáu được gọi là gì?Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán PHÂN SỐBài 1 a. Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây. b. Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì? Hình 1Hình 2Hình 3Hình 1Viết Đọc: hai phần nămThứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán PHÂN SỐViết Đọc: bảy phần mườiThứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán PHÂN SỐ 8 3 Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán PHÂN SỐViếtĐọc: ba phần támHình 3Củng cố 20 10 gọi là.. Chọn câu trả lời đúngsố tròn chụcatử sốcphân sốbphân sốb1Trong phân số thì số 6 là.. 25 6 tử sốa phân sốc mẫu sốb tử sốa2Phân số có mẫu số là .. 47 23 23a. 47b. 23 47c. 47b.3 Viết phân số có tử số là 15, mẫu số là 40. 15 40a. 40 15b. a và b đều sai c. 40 15b.4 9 4đọc là Bốn và chínc Bốn phần chínachín phần bốnb Bốn phần chína5Phân số biểu thị phần đã tô màu là. 4 2a. 4 1b. 2 4c. 4 2a.6Hãy tính số bạn nam chiếm bao nhiêu phần trên tổng số tất cả các bạn học sinh trong lớp?Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018ToánPhân sốDặn dòThứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018Toán Phân số

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_20_phan_so_nam_hoc_2018_2019.pptx
Giáo án liên quan