Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 22: Luyện tập trang 118 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm như thế nào?

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

 Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là MSC ta làm như thế nào?

- Xác định MSC.

 - Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia.

- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có MSC.

Khi rút gọn phân số có thể làm như thế nào?

* Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

* Chia tử số và mẫu số cho số đó.

 Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 22: Luyện tập trang 118 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán Quy đồng mẫu số các phân số LUYỆN TẬP CHUNG(trang 118)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm như thế nào?- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ haiÔN BÀI CŨ Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là MSC ta làm như thế nào? - Xác định MSC. - Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia. - Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có MSC.Khi rút gọn phân số có thể làm như thế nào?* Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.* Chia tử số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.LUYỆN TẬP CHUNG 1. Rút gọn các phân số sau: 12 2030 45;28 3470 51;;Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng phân số 2 9 5 18 6 27 14 63 10 36 a.b.c.d.b.c.3. Quy đồng mẫu số các phân số4 53 8và4 79 12và4 55 9và1 2 72 3 12;vàb.d.a.c.d.c.a.4. Nhóm nào dưới đây có số ngôi sao đã tô màu?2 3 b.TIẾT HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_22_luyen_tap_trang_118_nam_hoc_202.ppt