Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 23: Luyện tập chung trang 123 - Năm học 2018-2019

9/11= (9 𝑥 14 )/(11 𝑥 14)=126/154 và 9/14=(9 𝑥 11)/(14 𝑥 11)=99/154 ;

 Vì 126/154>99/154 nên 9/11 > 9/14

8/9= (8 𝑥 11 )/(9 𝑥 11)=88/99 và 8/11=(8 𝑥 9)/(11 𝑥 9)=72/99

Vì 88/99>72/99 nên 8/9 > 8/11

Bài 2, ( đầu trang 123)

Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:

a/ Phân số bé hơn 1

b/ Phân số lớn hơn 1

Bài 1, ( cuối trang 123)

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:

a) 75□ để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c) 75□chia hết cho 9

Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ?

pptx14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 23: Luyện tập chung trang 123 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ và  Vì nên > ; và Vì nên >>Bài 1, ( đầu trang 123)1 Bài 1, ( đầu trang 123)Bài 2, ( đầu trang 123)Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết: a/ Phân số bé hơn 1 b/ Phân số lớn hơn 1 Bài 2, ( đầu trang 123)Với hai số tự nhiên 3 và 5a/ Phân số bé hơn 1 là b/ Phân số lớn hơn 1 là Bài 1, ( cuối trang 123)Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:a) 75□ để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5c) 75□chia hết cho 9 Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ? Bài 1, Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:a) 75 2 để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5c) 75 chia hết cho 9 Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ?Số 756 chia hết cho 2 và 3.6

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_23_luyen_tap_chung_trang_123_nam_h.pptx
Giáo án liên quan