Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 26: Luyện tập trang 136 - Năm học 2020-2021

 * Muốn chia hai phân số ta làm như thế nào ?

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

Bài 2 củng cố kiến thức gì?

Củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia phân số.

Bài 3: Tính:

Sau khi đọc phép tính mỗi em tham gia chơi có 15 giây suy nghĩ và 5 giây để đưa ra đáp án.

* Hết 20 giây các em đồng loạt nâng đáp án cho cô giáo và cả lớp xem, nếu sai thì nhanh chóng tự giác hạ bảng xuống.

* Nếu cô giáo phát hiện chép bài của bạn thì em đó bị huỷ bỏ đáp án và không được tham gia chơi nữa

Em có nhận xét gì về kết quả của phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau?

Phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau thì có kết quả bằng 1

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 26: Luyện tập trang 136 - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ: * Muốn chia hai phân số ta làm như thế nào ?Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược2a/ Bài 1:Tính rồi rút gọn:(HS làm cá nhân trong nhóm – thời gian 2 phút)3b/ Bài 1: Tính và rút gọn: (HS làm cá nhân trong nhóm 2 phút, thi đua 10 bạn nhanh nhất sẽ di chuyển làm bài tập ở góc thông minh) Bài 1 củng cố kiến thức gì? Củng cố phép chia phân số4 Bài 1: Tính và rút gọn: x = x = x =x=x =x =Bài 2 củng cố kiến thức gì? Củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia phân số.Bài 2: Tìm x :(HS làm vào vở – thời gian 4 phút)5 Bài 1: Tính và rút gọn:Bài 2: Tìm x:Bài 3: Tính:(Trò chơi Rung chuông vàngLuật chơi:* Sau khi đọc phép tính mỗi em tham gia chơi có 15 giây suy nghĩ và 5 giây để đưa ra đáp án.* Hết 20 giây các em đồng loạt nâng đáp án cho cô giáo và cả lớp xem, nếu sai thì nhanh chóng tự giác hạ bảng xuống.* Nếu cô giáo phát hiện chép bài của bạn thì em đó bị huỷ bỏ đáp án và không được tham gia chơi nữa6Trò chơi: Rung chuông vàng Phần a15 giây bắt đầu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Đã hết 15 giây7Trò chơi: Rung chuông vàng Phần b15 giây bắt đầu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Đã hết 15 giây8Trò chơi: Rung chuông vàng Phần c15 giây bắt đầu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Đã hết 15 giây9a/ Bài 1: Tính và rút gọn:Bài 2: Tìm x:Bài 3: Tính:Em có nhận xét gì về kết quả của phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau?Phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau thì có kết quả bằng ... b/c/Phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau thì có kết quả bằng 110 Bài 1: Tính và rút gọn:Bài 2: Tìm x :Bài 3: Tính:Bài 4: Một hình bình hành có diện tích m2, chiều cao m. Tính độ dài đáy của hình đó. 11Bài giải:Độ dài đáy của hình bình hành đó là:Đáp số: 1 m Bài 1: Tính và rút gọn:Bài 2: Tìm x :Bài 3: Tính:Bài 4:(HS làm nhóm – thời gian 4 phút)12 Trò chơi: Đúng –Sai:Đúng ghi Đ ; Sai ghi S vào ô trốngLuât chơi: Chia lớp thành 5 nhóm, các nhóm thảo luận làm bài ( 3 phút). Khi hết thời gian nhóm nào xong trước có tín hiệu trả lời trước và đúng kết quả thì nhóm đó thắng cuộc. Còn hết thời gian mà chưa xong thì coi như chưa thắng cuộc.13s Trò chơi: Đúng –Sai:Đúng ghi Đ ; Sai ghi S vào ô trốngĐsĐĐ14Củng cố: - Bài học hôm nay củng cố cho các em kiến thức gì? Dặn dò: - Về nhà học bài, xem trước bài: (tr 137)(Củng cố về phép chia phân số)15Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo. Chúc các em học giỏi, chăm ngoan.16

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_26_luyen_tap_trang_136_nam_hoc_202.ppt