Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 27: Diện tích hình thoi - Năm học 2018-2019

1. Giới thiệu cách tính diện tích hình thoi:

Cách 1:

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và tam giác COD

Ghép hai tam giác vừa cắt với tam giác ABC.

Ta được hình chữ nhật MNCA (hình vẽ)

Cách 2:

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n

Chia đôi hình thoi ABCD được 2 hình tam giác ABC và ACD

Ghép hai tam giác vừa cắt với nhau.

Ta được hình bình hành MNCA (hình vẽ)

2. Quy tắc:

Diện tích của hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Công thức:

Nếu gọi S là diện tích, m và n là độ dài hai đường chéo:

Ta có công thức tính diện tích hình thoi:

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 22/09/2021 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 27: Diện tích hình thoi - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ10/2/2021Diện tích hình thoiHoàng LongTrường Tiểu học Liêu Tú CTrần Đề - Sóc TrăngBài dạy:Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = nCắt hình tam giác AOD và tam giác CODGhép hai tam giác vừa cắt với tam giác ABC.Ta được hình chữ nhật MNCA (hình vẽ)1. Giới thiệu cách tính diện tích hình thoi:Cách 1:Diện tích hình thoi ABCD ..................... diện tích hình chữ nhật MNCAbằngNhận xét:Chiều dài hình chữ nhật MNCA bằng....................................... của hìnhthoi ABCD. độ dài đoạn AC (m)Diện tích hình chữ nhật MNCA sẽ là:Vậy diện tích thoi ABCD là:m x nChiều rộng hình chữ nhật MNCA bằng............................................. của hình thoi ABCD. độ dài đoạn BD ( )m xMàm xm x nTa còn có cách tính nào khác???Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = nChia đôi hình thoi ABCD được 2 hình tam giác ABC và ACDGhép hai tam giác vừa cắt với nhau.Cách 2:Ta được hình bình hành MNCA (hình vẽ)Diện tích hình thoi ABCD ..................... diện tích hình bình hành MNCAbằngNhận xét:Chiều dài hình bình hành MNCA bằng....................................... của hìnhthoi ABCD. độ dài đoạn AC (m)Diện tích hình bình hành MNCA sẽ là:Vậy diện tích thoi ABCD là:m x nChiều cao hình bình hành MNCA bằng............................................. của hình thoi ABCD. độ dài đoạn BD ( )m xMàm xm x nDiện tích của hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).2. Quy tắc:Nếu gọi S là diện tích, m và n là độ dài hai đường chéo:Công thức:m x nS = Ta có công thức tính diện tích hình thoi:Bài 1: Tính diện tích của:3. Luyện tập:a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm; BD = 4cm.Diện tích thoi ABCD là:3 x 4Diện tích hình thoi MNPQ là:7 x 46 (cm )14 (dm )b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm; NQ = 4cm.Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết:3. Luyện tập:a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dmDiện hình thoi là:5 x 20Diện tích hình thoi là:40 x 15Đổi 4m = 40dmLưu ý: Nếu không cùng đơn vị đo thì đổi về cùng đơn vị đo rồi tính.300 (dm )50 (dm )b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm3 (m )Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:3. Luyện tập:2cm5 cm L5cm2cm5cm2cmDiện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.Diện tích hình thoi bằng diện tích hình bình hành.Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình bình hành.Xin chân thành cảm ơn Sự quan tâm theo dõi của Quý Thầy Cô!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_27_diec_tich_hinh_thoi_nam_hoc_201.ppt
Giáo án liên quan