Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập các phép với phân số trang 168 (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 4. Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh 2/25m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?

Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật.

a) Chu vi tờ giấy hình vuông là:

2/5 x 4 = 8/5m

Diện tích của tờ giấy hình vuông là:

2/5 x 2/5 = 4/25 m2

b) Diện tích của một ô vuông là:

2/25 x 2/25 = 4/625 m2

Số ô vuông bạn An cắt được là:

 4/25 : 4/625 = 25

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập các phép với phân số trang 168 (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 4PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTrường Tiểu học Ái Mộ BÔn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)Trang 1681. Tínha)b)c)2. Tìm xa)b)HoặcHoặcHoặcHoặcc)d)3. Tính: 4. Một tờ giấy hình vuông có cạnh .Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật. Bài giảia) Chu vi tờ giấy hình vuông là:Diện tích của tờ giấy hình vuông là:(m2)b) Diện tích của một ô vuông là:(m2)Số ô vuông bạn An cắt được là:(ô vuông)GIỜ HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_32_on_tap_cac_phep_voi_phan_so_tra.ppt