Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập về các phép tính với phân số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

 Diện tích để xây bể nước chiếm số phần diện tích vườn hoa là:

b) Diện tích vườn hoa là:

 20 x 15 = 300 ( m2)

 Diện tích để xây bể nước là:

 300 : 20 = 15 ( m2 )

 Đáp số : a) diện tích

 b) 15 m

 Bài 5 : Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được m. Con sên thứ hai trong giờ bò được 45 cm . Hỏi con sên nào bò nhanh hơn?

Con sên thứ nhất bò được số cm trong 15 phút là:

 100 : 5 x 2 = 40 ( cm )

Mà con sên thứ hai bò trong 15 phút bò được 45 cm. Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập về các phép tính với phân số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
OÂn taäp veà phaân soáKiểm tra bài cũ: Bài 5: Sắp xếp các phân số theo thứ tự giảm dần. 2 3 2 6 7 2 9 2;;; 2 6 2 3;;; 7 2 9 2Thứ ngày tháng năm ToánÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNHVỚI PHÂN SỐHoạt động 1:Luyện tập - Thực hànhHoạt động 2:Củng cốHoạt động 1:Luyện tập - Thực hànhBài 1: Tính: 2 7 4 7a)+ 1 3 512b)+ 6 7 2 7- 912 1 3-Bài 2: Tính: 2 7 3 5a)+ 3 4 1 6b)+ 31 35 2 7-1112 3 4-Bài 3: Tìm x: 2 9a)+ 1 2c)- 6 7- 1 4xxx 2 9=== 2 3Bài 4: Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau:Giải Diện tích để xây bể nước chiếm số phần diện tích vườn hoa là: 3 41 - ( + ) = (diện tích) 1 5 120b) Diện tích vườn hoa là: 20 x 15 = 300 ( m2) Diện tích để xây bể nước là: 300 : 20 = 15 ( m2 ) Đáp số : a) diện tích b) 15 m 120 Bài 5 : Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được m. Con sên thứ hai trong giờ bò được 45 cm . Hỏi con sên nào bò nhanh hơn?GiảiCon sên thứ nhất bò được số cm trong 15 phút là: 100 : 5 x 2 = 40 ( cm )Mà con sên thứ hai bò trong 15 phút bò được 45 cm. Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn. 1 4 giờ = 15 phútHoạt động 2:Củng cố Tìm kết quả đúng cho phaep tinh công sau: A. 2 5B. C. 29 10 10 25 10+ 5 2 27Nhaän xeùt - Daën doø Hoïc thuoäc caùc qui taéc ñaõ hoïc. Chuaån bò : Oân taäp veà caùc pheùp tính vôùi phaân soá (tt) trang 168 vaø 169.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_32_on_tap_ve_cac_phep_tinh_voi_pha.ppt