Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 26: Luyện tập trang 138 - Năm học 2020-2021

Tính:

a)2/3+ 4/5

b)5/12+ 1/6

c)3/4+ 5/6

a)2/3+ 4/5=10/15+ 12/15=22/(15 )

b)5/12+ 1/6=5/12+ 2/12=7/(12 )

a)23/5− 11/3=69/15− 55/15=14/(15 )

b)3/7− 1/14=6/14− 1/14=5/(14 )

3/4 x 5/6=(3 x 5)/(4 x 6)=15/(24 )= 5/(8 )

b) 4/5 x 13= (4 x 13)/5=52/5

a) 8/5 : 1/3=8/5 x 3/1=(8 x 3)/(5 x 1 )= 24/(5 )

b) 3/7 :2=3/7 x 1/2=(3 x 1)/(7x 2)= 3/(14 )

 

pptx11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 26: Luyện tập trang 138 - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện tập chung ( Trang 138) Toána) b) c) Thực hiện các phép tính sau:1Tính:a)b)c)a)b)ToánLuyện tập chung2Tính:a)b)c)a)b)3Tính:a)b)c)a)b) 4Tính:a)b)c)a) b) a) b) c) d) Đ Đ S SDặn dòCám các em học sinhChào tạm biệt !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_26_luyen_tap_trang_138_nam_hoc_202.pptx