Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Tìm số trung bình cộng - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Ái Mộ A

*. Bài toán: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Nhận xét:

Muốn biết khi chia đều mỗi can có bao nhiêu lít dầu

ta làm thế nào?

Bài số 2:

học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Nhận xét:

28 là số trung bình cộng của những số nào

Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25; 27 và 32

Ta viết: ( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 28

Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Tìm số trung bình cộng - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TOÁN LỚP : 4 – TUẦN 5 BÀI : Tìm số trung bình cộngTrường Tiểu học Ái Mộ ATìm số trung bình cộng*. Bài toán: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?Tóm tắt:4 l6 l? l? lToán:4 l6 l? l? lBài giảiTổng số lít dầu của hai can là:6 + 4 = 10 ( lít )Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:10 : 2 = 5 ( lít )Đáp số : 5 lít  Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can: ( 6 + 4) : 2 = 5 ( l) Nhận xét: Ta nói: Can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít, trung bình mỗi can có 5 lít. Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.Muốn biết khi chia đều mỗi can có bao nhiêu lít dầuta làm thế nào?Bài số 2:Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?Tóm tắt:Bài giải25 học sinh 27 học sinh 32 học sinh? học sinh? học sinh? học sinhTổng số học sinh của 3 lớp là:25 + 27 +32 =84 ( học sinh)Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:84 : 3 =28 ( học sinh )Đáp số : 28 học sinhNhận xét: Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25; 27 và 32  Ta viết: ( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 2828 là số trung bình cộng của những số nào?Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.Ghi nhớ:Tìm số trung bình cộng của các số sau:( 42 + 52 ) : 2 = 46( 36+ 42+ 57 ) : 3 = 45( 34+ 43+ 52+ 39 ) : 4 = 42Muốn tìm trung bình của nhiều số ta làm thế nào ?Bài1:Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.a, 42 và 52b) 36; 42; và 57.c) 34; 43; 52 và 39 và 73*.Luyện tậpBài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh, lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?Bài làm:Bốn em cân nặng số ki- lô- gam là:36+ 38+ 40+ 34 =148 ( kg)Trung bình mỗi em cân nặng số ki- lô- gam là:148 : 4 =37 ( kg)Đáp số: 37 kgBài tập 3: Tìm trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.Từ 1 đến 9 gồm những số nào?Các số từ 1 đến 9 là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là: 45: 9 = 5 Đáp số : 5 Từ 1 đến 9 có 9 chữ sốMuốn tìm trung bình cộng của các số đó, trước tiên ta phải làm gì?Từ 1 đến 9 có bao nhiêu chữ số ?Tính tổng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.1+ 2 +3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9 =453412Em chọn cánh hoa nào ?Các bạn giỏi quá !Kính chúc quý thầy cô sức khỏeChúc các em chăm ngoan, học giỏi !TRÂN TRỌNG KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ. LỚP CHÚNG EMTìm số trung bình cộng của 1; 3 và 53Tìm số trung bình cộng của 2; 4 và 64Tìm số trung bình cộng của 1; 3; 5 và 74Tìm số trung bình cộng của 2; 4; 6và 85CHÀO TẠM BIỆT

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_5_tim_so_trung_binh_cong_nam_hoc_2.ppt