Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 9: Vẽ hai đường thẳng song song

- Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước

Như vậy ta đã vẽ được đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB.

- Gọi đường thẳng vừa vẽ là CD.

Nêu lại các bước vẽ hai đường thẳng song song?

 Bài 1/53 : Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

đó chính là đường thẳng AB. đường thẳng này song song với CD

 Bài 2/53: Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

Vẽ đường thẳng qua A song song với cạnh BC.

+ Vẽ đường thẳng AH đi qua A,vuông góc với cạnh BC

- Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ABCD là:

 Bài 3/54: Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ).
 a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.
b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEAD có là góc vuông hay không?

 

ppt6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 9: Vẽ hai đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG- Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trướcABE- Điểm E không nằm trên đường thẳng AB. Bước 1: Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng ABBước 2: Vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN vừa vẽ.MN- Gọi đường thẳng vừa vẽ là CD.CD- Đường thẳng CD song song với đường thẳng AB- Như vậy ta đã vẽ được đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB.- Nêu lại các bước vẽ hai đường thẳng song song?BÀI TẬP Bài 1/53 : Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.CD.MVẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng CD.NGọi đường thẳng vừa vẽ là MN.Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng MN. ABđó chính là đường thẳng AB. đường thẳng này song song với CD Bài 2/53: Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.BAC- Vẽ đường thẳng qua A song song với cạnh BC.+ Vẽ đường thẳng AH đi qua A,vuông góc với cạnh BC+ Vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với AH, HXđó chính là đường thẳng AX cần vẽ.- Vẽ đường thẳng CY, song song với cạnh AB.YĐặt tên giao điểm của AX và CY là D.D- Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ABCD là: AB và DC.AD và BC, Bài 3/54: Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ). a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E. b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEAD có là góc vuông hay không?DCBAE

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_9_ve_hai_duong_thang_song_song.ppt
Giáo án liên quan