Bài giảng Tuần :27 tiết : 31 ôn tập

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: - Giúp hs hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng.

- Hiểu được mục đích, biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ: Ý thức bảo vệ cây rừng, bảo vệ động thực vật quý hiếm của đất nước và địa phương.

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần :27 tiết : 31 ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :27 Tiết : 31 ÔN TẬP Ngày soạn: 0403/2012 Ngày dạy : 06/03/2012 I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: - Giúp hs hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng. - Hiểu được mục đích, biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực tế. 3. Thái độ: Ý thức bảo vệ cây rừng, bảo vệ động thực vật quý hiếm của đất nước và địa phương. II. Chuẩn Bị - Gv: Phóng to H48, 49 sgk. Tìm hiểu một số động thực vật quý hiếm của địa phương và đất nước. - Hs: Nghiên cứu trước bài học, tìm hiểu các biện pháp bảo vệ rừng ở địa phương. III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: ? . 2. Giới thiệu bài Rừng ở nước ta đang giảm mạnh về số lượng và chất lượng. Rừng bị tàn phá nên gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, vì vậy toàn dân cần phải có biện pháp bảo vệ rừng. 3. Các hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của rừng * Mục tiêu: Giúp hs thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. - Yêu cầu hs đọc thông ti sgk ? Rừng có vai trò gì đối với xã hội và tự nhiên? ? Tình hình rừng ở nước ta hiện nay như thế nào? ? Chúng cần phải làm gì trước tình hình đó? - Gv nhận xét và nhấn mạnh việc bảo vệ rừng là một vấn đề tất yếu và cấp bách. - Đọc thông tin sgk – liên hệ bài đã học à Bài 22 (phần lâm nghiệp – vai trò của rừng) à Bị tàn phá nặng nề à Cần có biện pháp bảo vệ rừng hiện có và phục hồi rừng đã mất. - Rút ra được nhiệm vụ của toàn dân hiện nay. I. Ý nghĩa: Việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa sinh tồn đối với cuộc sống vàsản xuất của nhân dân Hoạt động 2: Tìm hiểu bảo vệ rừng * Mục tiêu: Giúp hs hiểu và vận dụng được các biện pháp bảo vệ rừng * Mục đích - Gv hướng dẫn hs liên hệ thực tế: ? Bảo vệ rừng có mục đích gì? * Biện pháp - Yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk ? Để bảo vệ rừng cần có những chính sách, kế hoạch và biện pháp nào? - Gv nhận xét và dẫn dắt hs phân tích từng biện pháp để thấy rõ nghĩa vụ của từng cá nhân. ? Địa phương em đã có những biện pháp nào để bảo vệ rừng? Cho ví dụ? - Hướng dẫn hs phân tích H49 sgk. - Gv đưa ra những ví dụ, số liệu và tác hại của việc cháy rừng, phá rừng bừa bãi. - Gv giúp hs rút ra kết luận - Vận dụng kiến thức thực tế để trả lời à Giữ gìn tài nguyên nguyên hiện có và tạo điều kiện cho rừng phát triển tốt nhất. - Nghiên cứu thông tin sgk và liên hệ thực tế à Các chính sách, biện pháp bảo vệ rừng: + Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng + Định canh, định cư + Kinh doanh, khai thác rừng phải được nhà nước cấp giấy phép + Chủ động phòng chống cháy rừng + Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh à Liên hệ các biện pháp bảo vệ rừng ở địa phương - Phân tích H49 “Rừng bị tàn phá” - Liên hệ tới tác hại của việc cháy rừng và phá rừng bừa bãi. - Rút ra kết luận II. Bảo vệ rừng 1. Mục đích : bảo vệ tài nguyên rừng và tạo điều kiện cho rừng pháp triển tốt nhất và cho chất lượng cao. 2.Biện pháp: + Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng + Định canh, định cư + Kinh doanh, khai thác rừng phải được nhà nước cấp giấy phép + Chủ động phòng chống cháy rừng + Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh Hoạt động 3: Tìm hiểu khoanh nuôi phục hồi rừng. * Mục tiêu: Giúp hs hiểu được các biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng. - Hướng dẫn hs nghiên cứu thông tin sgk - Yêu cầu hs thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau: - Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả -> các nhóm khác nhận xét và bổ sung - Gv nhận xét và bổ sung hoàn chỉnh - Gv mở rộng thêm về đối tượng khoanh nuôi: ? Vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không? Vì sao? - Gv giúp hs phân tích cụ thể từng biện pháp khoanh nuôi rừng. - Nghiên cứu thông tin sgk - Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm báo cáo kết quả -> các nhóm khác nhận xét và bổ sung - Hoàn chỉnh bảng - Hs vận dụng kếin thức à Khoanh nuôi được, vì đây cũng là diện ntích đất lâm nghiệp đã mất và có khả năng phục đựơc. - Phân tích cụ thể từng biện pháp. - Hs rút ra kết luận III.Khoanh nuôi phục hồi rừng Nội dung bảng (khoanh nuôi phục hồi rừng) Khoanh nuôi phục hồi rừng Mục đích khoanh nuôi Đối tượng khoanh nuôi Biện pháp khoanh nuôi - Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi mất rừng phục hồi lại rừng đã cóvới chất lượng cao. - Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng - Cấm chăn thả đại gia súc - Cấm chặt phá cây co - Phòng chống chý rừng - Tạo môi trường cho cây sinh trưởng, phát triển tốt - Trồng bổ sung vào chổ trống 4/ Củng cố: - Đọc ghi nhớ sgk và tìm hiểu phần “có thể em chưa biết” ? Vì sao phải bảo vệ rừng? Để bảo vệ rừng có những biện pháp nào? ? Khoanh nuôi rừng nhằm mục đích gì? biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng? 5/ Hoạt động nối tiếp: - Học bài và hệ thống lại kiến thức của phần lâm nghiệp theo sơ đồ 6 trang 78. - Chuẩn bị bài 30: Tìm hiểu chăn nuôi có vai trò gì đối với đời sống con người và xã hội? Cho ví dụ?

File đính kèm:

  • docTIET 31 ON TAP.doc
Giáo án liên quan