Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 36, Bài 40: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: - Nhn biết được các loại thức ăn của vật nuôi.

 - X¸c ®Þnh được một số phương pháp sản xuất các loại thức ăn giàu prôtêin, giàu gluxit và thức ăn thô xanh cho vật nuôi.

2.Kĩ năng : - Hình thành những kỹ năng sản xuất các loại thức ăn cho vật nuôi

3.Thái độ: - Có ý thức ứng dụng vào thực tế.

 II. ® dng d¹y hc:

 Hình 68 SGK phóng to.

III. ph­¬ng ph¸p:

 Vấn đáp, gợi mở

IV. Tỉ chc gi hc:

 1. Khi ®ng (7)

 *ỉn ®Þnh tỉ chc:

 * KiĨm tra ®Çu gi:

 - Chế biến và dự trữ thức ăn nhằm mục đích gì?

 - Em hãy kể một số phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi.

 * Vµo bµi : Để có được thức ăn chế biến và dự trữ ta phải có những biện pháp sản xuất ra các loại thức ăn đó. Vậy sản xuất ra những thức ăn đó bằng những phương pháp nào? Vào bài mới ta sẽ rõ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 36, Bài 40: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01 / 002/ 2010 Ngày dạy: 03 / 02 /2010 Tiết 36 - Bài 40 SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - NhËn biết được các loại thức ăn của vật nuôi. - X¸c ®Þnh được một số phương pháp sản xuất các loại thức ăn giàu prôtêin, giàu gluxit và thức ăn thô xanh cho vật nuôi. 2.Kĩ năng : - Hình thành những kỹ năng sản xuất các loại thức ăn cho vật nuôi 3.Thái độ: - Có ý thức ứng dụng vào thực tế. II. ®å dïng d¹y häc: Hình 68 SGK phóng to. III. ph­¬ng ph¸p: Vấn đáp, gợi mở IV. Tỉ chøc giê häc: 1. Khëi ®éng (7’) *ỉn ®Þnh tỉ chøc: * KiĨm tra ®Çu giê: - Chế biến và dự trữ thức ăn nhằm mục đích gì? - Em hãy kể một số phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi. * Vµo bµi : Để có được thức ăn chế biến và dự trữ ta phải có những biện pháp sản xuất ra các loại thức ăn đó. Vậy sản xuất ra những thức ăn đó bằng những phương pháp nào? Vào bài mới ta sẽ rõ. 2. C¸c ho¹t ®éng: (33’) Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: (10’) Phân loại thức ăn * Mơc tiªu : - NhËn biết được các loại thức ăn của vật nuôi. ?Khi phân loại thức ăn người ta dựa vào cơ sở nào? ? Thức ăn được chia thành mấy loại? Gv gi¶ng ,dµm tho¹i . - Thức ăn có hàm lượng prôtêin > 14% gọi là thức ăn giàu prôtêin. - Thức ăn có hàm lượng gluxit > 50% gọi là thức ăn giàu gluxit. - Thức ăn có hàm lượng xơ > 30% gọi là thức ăn thô. Hoạt động 2: (13’)Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin. * Mơc tiªu : - X¸c ®Þnh được một số phương pháp sản xuất các loại thức ăn giàu prôtêin cho vật nuôi. * §å dïng d¹y häc : hình 68 - Giáo viên treo tranh hình 68, c¸c nhãm quan sát và trả lời các câu hỏi: ? Nêu tên các phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin? - Tên các phương pháp sản xuất thức ăn: + Hình 28a: chế biến sản xuất nghề cá. + Hình 28b: nuôi giun đất. + Hình 28c: trồng xen, tăng vụ cây họ Đậu. ? Hãy mô tả cách chế biến sản phẩm nghề cá ? ? Tại sao nuôi giun đất được coi là sản xuất thức ăn giàu prôtêin? ? Tại sao cây họ Đậu lại giàu prôtêin? ? Tại sao phương pháp 2 không thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin? Hoạt động 3: (10’)Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh. * Mơc tiªu : - X¸c ®Þnh được một số phương pháp sản xuất các loại thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh cho vật nuôi. * §å dïng d¹y häc : hình 68 Phương pháp sản xuất Kí hiệu Thức ăn giàu gluxit Thức ăn thô xanh a b ? Vậy 2 phương pháp còn lại có phải là phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit hay thức ăn thô xanh không? ? Các em có biết về mô hình VAC không? + Vườn: trồng rau, cây lương thực để chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. + Ao: nuôi cá và lấy nước tưới cho cây ở vườn. + Chuồng: nuôi trâu, bò, lỵn, gà cung cấp phân chuồng cho cây trong vườn và cá dưới ao. Tùy theo vùng mà người ta áp dụng mô hình RVAC: rừng- vườn- ao- chuồng. ? Theo em làm thế nào để có được nhiều thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh? I. Phân loại thức ăn: à Được chia thành 3 loại: + Thức ăn giàu prôtêin. + Thức ăn giàu gluxit. + Thức ăn thô. II. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin: Có các phương pháp như: - Chế biến sản phẩm nghề cá. - Nuôi giun đất. - Trồng xen, tăng vụ cây họ Đậu. III. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh: - Sản xuất thức ăn giàu gluxit bằng cách luân canh, gối vụ để sản xuất ra thêm nhiều lúa, ngô, khoai, sắn. - Sản xuất thức ăn thô xanh bằng cách tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi. 3. Tỉng kÕt - H­íng dÉn vỊ nhµ: (5’) * Tỉng kÕt : - Tóm tắt nội dung chính của bài. *H­íng dÉn vỊ nhµ: - Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài thực hành. ..

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_36_bai_40_san_xuat_thuc_an_cho.doc