Bài kiểm tra 1 tiết Hóa học Lớp 9

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau: (1 đ)

a. H2SO4 + ZnO . + H2O c. H2O + . H2SO3

b. NaOH + NaCl + H2O d. CaO + Ca(OH)2

2. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học: (2 đ)

a. Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5.

b. Hai chất khí không màu là SO2 và O2.

Viết PTHH.

3. Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học (3.5 đ)

a. S SO2 SO3 H2SO4 Na2SO4

b. Na Na2O NaOH NaCl

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 1 tiết Hóa học Lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: . KIỂM TRA: 1 TIẾT Lớp 9A Môn: Hóa học Điểm Nhận xét của giáo viên Đề: 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau: (1 đ) a. H2SO4 + ZnO à .. + H2O c. H2O + . à H2SO3 b. NaOH + à NaCl + H2O d. CaO + à Ca(OH)2 2. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học: (2 đ) a. Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5. b. Hai chất khí không màu là SO2 và O2. Viết PTHH. 3. Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học (3.5 đ) a. S SO2 SO3 H2SO4 Na2SO4 b. Na Na2O NaOH NaCl 4. Cho một lượng dung dịch HCl vừa đủ tác dụng với 20g NaOH. (3.5 đ) a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. b. Tính số gam axit HCl đã tham gia phảm ứng. c. Tính số gam muối tạo thành sau phản ứng. (Cho biết: H = 1, Na = 23, O = 16, Cl = 35.5). Bài làm:

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_1_tiet_hoa_hoc_lop_9.doc
Giáo án liên quan