Bài kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7

1. Đất chua có độ PH là:

 A. < 6,5 B. = ( 6,6 – 7,5 ) C. > 7,5 D. Một kết quả khác

2.Đât có khả năng giữ chất dinh dưỡng và nước tốt là:

 A. Đất cát C. Đất sét

 B. Đất thịt D. Một loại đất khác

3. Đâu không phải là phân hoá học ?

 A. Phân Đạm C. Phân Vi sinh

 B. Phẩn Tổng hợp NPK D. Phân Vi lượng

4. Đâu không phải là công việc làm đất ?

 A. Cày ruộng C. Đập đất

 B. Bừa ruộng d. Tháo nước vào ruộng

5.Vụ đông xuân có khoảng thời gian là

 A. Từ tháng 4 đếnt tháng 7 C.Từ tháng 11 đến tháng 5

 B. Từ tháng 6 đến tháng 11 D. Tất cả đều sai

6. Đâu không phải là phuơng pháp gieo trồng ?

 A. Gieo hạt C. Ngâm hạt trong nước ấm

 B. Trồng cây con D. Giâm cành

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra học kỳ i Môn: Công nghệ 7 ( Thời gian: 45 phút ) A. trắc nghiệm I. Hãy chọn câu trả lời đúng 1. Đất chua có độ PH là: A. 7,5 D. Một kết quả khác 2.Đât có khả năng giữ chất dinh dưỡng và nước tốt là: A. Đất cát C. Đất sét B. Đất thịt D. Một loại đất khác 3. Đâu không phải là phân hoá học ? A. Phân Đạm C. Phân Vi sinh B. Phẩn Tổng hợp NPK D. Phân Vi lượng 4. Đâu không phải là công việc làm đất ? A. Cày ruộng C. Đập đất B. Bừa ruộng d. Tháo nước vào ruộng 5.Vụ đông xuân có khoảng thời gian là A. Từ tháng 4 đếnt tháng 7 C.Từ tháng 11 đến tháng 5 B. Từ tháng 6 đến tháng 11 D. Tất cả đều sai 6. Đâu không phải là phuơng pháp gieo trồng ? A. Gieo hạt C. Ngâm hạt trong nước ấm B. Trồng cây con D. Giâm cành II. Hãy ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để được kết quả đúng Cột A ( Biện pháp cải tạo đất ) Cột B ( áp dụng cho loại đất ) 1. Cày sâu bừa kỹ bón phân hữu cơ a. Vùng đất dốc ( đồi, núi ) 2. Làm ruộng bậc thang b. Đất sét 3. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục. Thay nước thường xuyên c. Đất mặn, phèn 4. Bón vôi d. Đất chua e. áp dụng cho loại đất có tầng canh tác mỏng, nghèo dinh dưỡng b. tự luận Câu 1. Em hiểu như thế nào là thời vụ gieo trồng ? Các yếu tố xác định thời vụ gieo trồng ? Yếu tố nào là quan trọng nhất, giải thích vì sao ? Nêu các thời vụ gieo trồng ở địa phương, thời gian và loại cây trồng ở mỗi thời vụ đó. Câu 2. Em hãy cho biết các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại ? Trình bày biện pháp hoá học ? Cần làm gì để bảo đảm vệ sinh môi trường khi sử dụng biện pháp này ?

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_7.doc
Giáo án liên quan