Bài kiểm tra Học kì 1 Sinh học Khối 7

1. Các động vật nguyên sinh sống tự do là :

 A. Trùng giày, trùng kiết lị, trùng biến hình

 B. Trùng giày, trùng biến hình, trùng sốt rét

 C. Trùng kiết lị, trùng biến hình, trùng sốt rét

 D. Trùng biến hình, trùng roi xanh, trùng giày

 2. Động vật nguyên sinh nào có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng ?

 A. Trùng giày B. Trùng biến hình

 C. Trùng sốt rét D. Trùng roi xanh

 3. Đặc điểm nào sau đây có ở trùng biến hình ?

 A. Có roi B. Có chân giả

 C. Có lông bơi D. Bộ phận di chuyển bị tiêu giảm

 4. Đặc điểm không có ở san hô là :

 A. Cơ thể đối xứng toả tròn B. Sống di chuyển thường xuyên

 C. Kiểu ruột hình túi D. Sống tập đoàn

 5. Đặc điểm nào sau đây không có ở sán lá gan và sán dây?

 A. Giác bám phát triển B. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên

 C. Mắt và lông bơi phát triển D. Ruột phân nhánh, chưa có hậu môn

 6. Nơi kí sinh của giun đũa là :

 A. Ruột non B.Ruột già

 C. Ruột thẳng D. Tá tràng

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra Học kì 1 Sinh học Khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I Môn : Sinh học Lớp 7A Họ và tên:Thời gian : 45 phút Điểm Lời phê của thầy cô giáo Đề bài I . Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm) 1. ( 1.25 điểm ) Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin cột A. Sau đó trả lời vào cột ( C) Đại diện Thân Mềm (A) Đặc điểm ( B) Trả lời (C) Trai Sò ốc sên ốc vặn Mực a. Sống ở biển, bơi nhanh, vỏ tiêu giảm. b. Sống ở nước ngọt, bò chậm chạp, có vỏ xoắn ốc c. Sống vùi lấp ở biển, có hai mảnh vỏ d. Sống ở cạn, bò chậm chạp, có vỏ xoắn ốc e. Sống vùi lấp ở nước ngọt, có hai mảnh vỏ f. Sống ở nước ngọt, bơi giật lùi, vỏ giáp cứng 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 2.( 2.75 điểm) Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng. 1. Các động vật nguyên sinh sống tự do là : A. Trùng giày, trùng kiết lị, trùng biến hình B. Trùng giày, trùng biến hình, trùng sốt rét C. Trùng kiết lị, trùng biến hình, trùng sốt rét D. Trùng biến hình, trùng roi xanh, trùng giày 2. Động vật nguyên sinh nào có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng ? A. Trùng giày B. Trùng biến hình C. Trùng sốt rét D. Trùng roi xanh 3. Đặc điểm nào sau đây có ở trùng biến hình ? A. Có roi B. Có chân giả C. Có lông bơi D. Bộ phận di chuyển bị tiêu giảm 4. Đặc điểm không có ở san hô là : A. Cơ thể đối xứng toả tròn B. Sống di chuyển thường xuyên C. Kiểu ruột hình túi D. Sống tập đoàn 5. Đặc điểm nào sau đây không có ở sán lá gan và sán dây? A. Giác bám phát triển B. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên C. Mắt và lông bơi phát triển D. Ruột phân nhánh, chưa có hậu môn 6. Nơi kí sinh của giun đũa là : A. Ruột non B.Ruột già C. Ruột thẳng D. Tá tràng 7. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thuỷ tức ? A. Hình trụ B Miệng ở dưới C. Đối xứng toả tròn D. Di chuyển bằng tua miệng 8. Đặc điểm chỉ có ở mực là ? A. Bò chậm chạp, có mai B Bơi nhanh, có mai C. Bò nhanh, có hai mảnh vỏ D. Bơi chậm, có một mảnh vỏ 9. Bơi. giữ thăng bằng và ôm trứng là chức năng của phần phụ nào dưới đây của tôm sông ? A. Các chân hàm B. Các chân ngực ( Càng, chân bò) C. Các chân bụng D. Tấm lái 10. Người ta thường câu tôm vào thời gian nào trong ngày ? A. Sáng sớm B. Buổi trưa C. Chập tối D Ban chiều 11. Nhện hoạt động chủ yếu vào thời gian nào dưới đây ? A. Buổi sáng B. Buổi trưa C. Buổi chiều D. Buổi tối II. Tự luận ( 6 điểm) 3. ( 2 điểm) Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh ? 4. ( 2 điểm) Vì sao san hô sống tập đoàn ? Người ta làm thế nào để có cành san hô làm vật trang trí ? 5. ( 2 điểm) Nêu tập tính bắt và tiêu hoá mồi của nhện ? Học sinh không sử dụng tài liệu, Giáo viên không giải thích gì thêm

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_hoc_ki_1_sinh_hoc_khoi_7.doc