Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 12: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh - Nguyễn Phi Sang

I > MỤC TIÊU

1 > Kiến thức :

- Học sinh nắm được đậc điểm chung cúa động vật nguyên sinh.

- HS chì ra được vài ưò tích cực của động vật nguyên sinh và những tác hại do đông vật nguyên sinh gây ra.

2 > Kĩ nâng :

- Rèn kĩ nàng quan sát. thu thập kiến thức.

- Kĩ nãng hoạt động nhóm.

3 > Thái độ :

- Giáo dục ý thức học tập. giữ vệ sinh mòi trường và cá nhãn.

n > CHUẨN BỊ

GV : - Tranh vẽ một số loại trùng.tư liệu về trùng gây bệnh ờ người và động vật.

HS :Xem bài tnỉđc

III > PHƯƠNG PHÁP

-Đàm thoại, trực quan , thảo luận nhóm

IV > TIẾN TRÌNH

1 > Ổn định lổp : Ts : vắng CP: vắng KP:

2 > Kiêm tra bài cũ :

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 12: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh - Nguyễn Phi Sang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_12_dac_diem_chung_va_vai_tro_thuc.doc