Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 33, 34: Chuyển động tính tiến của vật rắn chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Phát biểu được định nghĩa chuyển động tịnh tiến và nêu được ví dụ minh họa.

- Viết được công thức định luật II Niutơn cho chuyển động tịnh tiến.

- Nêu được tác dụng của momen lực đối với một vật rắn quay quanh một trục.

- Nêu được những yếu tố ảnh hưởng đến momen quán tính của vật.

2. Kỹ năng :

- Ap dụng được định luật II Niutơn cho chuyển động tịnh tiến thẳng.

- Ap dụng được tính chất về mức quán tính để giải thích sự thay đổi chuyển động quay của các vật.

- Biết cách đo thời gian chuyển động và trình bày kết quả.

3. Thái độ :

Từ tính chất về mức quán tính học sinh có thể hiểu được tác dụng của bánh đà trong các động cơ từ đó học sinh ham thích học môn vật lý hơn.

II. Chuẩn bị :

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 33, 34: Chuyển động tính tiến của vật rắn chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docTiet 33-34.doc