Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 42: Bài tập

 I> Mục tiêu: HS

 1/ Kiến thức:

- Viết và hiểu được các công thức veà ñoäng löôïng, ñònh luaät bt ñoäng löôïng, coâng,

coâng suaát

 2/ Kỹ năng:

 - Giải được các BT ở SGK và SBT về ñoäng löôïng, ñònh luaät bt ñoäng löôïng, coâng,

coâng suaát ở các dạng

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 386 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 42: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 42: BÀI TẬP I> Mục tiêu: HS 1/ Kiến thức: Viết và hiểu được các công thức veà ñoäng löôïng, ñònh luaät bt ñoäng löôïng, coâng, coâng suaát 2/ Kỹ năng: - Giải được các BT ở SGK và SBT về ñoäng löôïng, ñònh luaät bt ñoäng löôïng, coâng, coâng suaát ở các dạng khác nhau. II> Tiến trình dạy học: HĐ HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ HĐ1 8 phút HĐ2 32 ph HĐ3 5ph * Kiểm tra bài cũ: a. Phaùt bieåu vaø viết các công thức về ñoäng löôïng ? b. Phaùt bieåu vaø viết các công thức về ñònh luaät bt ñoäng löôïng ? c. Phaùt bieåu vaø viết các công thức về coâng, coâng suaát d. Caùc tröôøng hôïp veà daáu cuûa coâng? VD Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK 5,6, 7 trang 126 3,4,5 trang 132 23.2 à 23.4 SBT BTVN: - Các bài còn lại ở SGK - Các bài sau ở SBT: 23,6, 23.7, 24.2 à 24.5 _ Cuûng coá, daën doø 4 hs lên bảng làm các câu hỏi 1a, b, c, d. HS còn lại theo dõi trên bảng nhận xét -Một số hs lên bảng làm BT - HS còn lại ở lớp tự làm bt Và theo dõi trên bảng để nhận xét. - Ghi các BT đã sửa vào vở

File đính kèm:

  • docTiet 42.doc