Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 50, 51: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giũa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận được dạng đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V, T) và (V, t).

 - Hiểu được ý nghĩa vật lí của “ không độ tuyệt đối”.

 2. Kỉ năng:

 - Từ các phương trình của định luật Bôilơ - Mariốt và định luật Sáclơ xây dựng được phương trình Cla-pê-rôn và biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trung cho các đẳng quá trình.

 - Vận dụng được phương trình Cla-pê-rôn để giải được các bài tập ra trong bài và bài tập tương tự.

II. Chuẩn bị

 1. Giáo viên:

 - Tranh, sơ đồ mô tả sự biến đổi trạng thái.

 2. Học sinh:

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 50, 51: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrườngTHPT Hoà Vang GV: Lờ Tài Trớ Ngày soạn: 11 - 2 - 2009. Tiết 50,51 phương trình trạng thái của khí lí tưởng (tt) I. Mục tiêu 1. Kiến thức : - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giũa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận được dạng đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V, T) và (V, t). - Hiểu được ý nghĩa vật lí của “ không độ tuyệt đối”. 2. Kỉ năng: - Từ các phương trình của định luật Bôilơ - Mariốt và định luật Sáclơ xây dựng được phương trình Cla-pê-rôn và biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trung cho các đẳng quá trình. - Vận dụng được phương trình Cla-pê-rôn để giải được các bài tập ra trong bài và bài tập tương tự. II. Chuẩn bị  1. Giáo viên : - Tranh, sơ đồ mô tả sự biến đổi trạng thái. 2. Học sinh: - Ôn lại các bài 29 và 30. III. Tiến trình dạy học  1. ổn định lớp: 2. Nội dung bài dạy: Hoạt động 1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng tích HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Đặt vấn đề: Ba thông số trạng thái: p, V, T. ở bài 29 chúng ta khảo sát mối quan hệ giữa p và V trong quá trình đẳng nhiệt, ở bài 30 chúng ta khảo sát mối quan hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích. Hôm nay chúng ta khảo sát mối quan hệ giữa V và T trong quá trình đẳng áp. III – Qúa trình đẳng áp - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : CH1 : Quá trình đẳng áp là gì? - Yêu cầu HS nhắc lại phương trình trạng thái của khí lí tưởng. - Từ phương trình trạng thái của khí lí tưởng, yêu cầu HS tìm mối quan hệ giữa V và T trong quá trình đẳng áp. - Nói qua mối liên hệ giữa V và T được nhà bác học người Pháp có tên là Gay – Luyxăc tìm ra vào năm 1802 bằng con đường thực nghiệm. III – Qúa trình đẳng áp 1. Quá trình đẳng áp - Định nghĩa: SGK. 2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp - Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí xác định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Hoạt động 2: Tìm hiểu đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V, T) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: CH 2: Đường đẳng áp là gì? CH 3: Dạng đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V, T). Giải thích? - Yêu cầu HS giải thích tại sao đường đẳng áp ở trên ứng với áp suất nhỏ hơn đường đẳng áp ở dưới? - Mở rộng kiến thức cho HS: + Cách phát biểu khác về mối liên hệ giữa V và T trong quá trình đẳng áp. Khi áp suất không đổi, thể tích của một lượng khí xác định biến thiên theo hàm bậc nhất đối với nhiệt độ. V = V0(1 + gt) + Dạng đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V, t). O t 0C -273 V V0 3. Đường đẳng áp - Định nghĩa: SGK. - Dạng đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V, T): là đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ. p1< p2 T O V p1 3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về dộ không tuyệt đối HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS nhắc lại công thức liên hệ giữa nhiệt dộ tuyệt đối (T) theo nhiệt giai Ken - vin với nhiệt độ (t) theo nhiệt giai Xen - xi - út. - Yêu cầu HS xem mục IV và mục đọc thêm ở SGK. t IV - Độ không tuyệt đối (SGK) II - phương trình tr 3. Củng cố và hướng dẫn về nhà - Củng cố: Trả lời câu hỏi 3 và làm bài tập 4; 5/ 165; 166 SGK. - Hướng dẫn về nhà: Tiết 53 bài tập; tiết 54 kiểm tra 1 tiết. IV. đánh giá V. rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docTiet 50.51.phuong trinh trang thai khi li tuong(Tt).doc