Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 5: Bài tập

I/Mục tiêu:

Kiến thức :

 - Ôn tập và vận dụng được các công thức xác định gia tốc , vận tốc đường đi trong chuyển động thẳng đều, CĐTBĐĐ.

 - Lập được phương trình chuyển động của 2 chất điểm trên cùng một hệ trục tọa độ và cùng mốc thời gian, đồng thời xác định thời điểm và vị trí gặp nhau của 2 chất điểm trên cùng một trục tọa độ trong chuyển động thẳng đều, CĐTBĐĐ.

 - Nắm vững các bước tiến hành giải bài toán chuyển động cơ.

Kỹ năng:

- Hiểu, vận dụng, tính toán và giải được một số bài toán về CĐTĐ, CĐTBĐĐ.

Thái độ : Rèn tính khoa học và tính chính xác

II/Phân phối thời gian : 45

III/ Chuẩn bị thí nghiệm :

 III/Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học:

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 - Tiết 5: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4 Ngày soạn:24.09.07 Tiết 5 Ngày dạy:24. 09.07 BÀI TẬP I/Mục tiêu: Kiến thức : - Ôn tập và vận dụng được các công thức xác định gia tốc , vận tốc đường đi trong chuyển động thẳng đều, CĐTBĐĐ. - Lập được phương trình chuyển động của 2 chất điểm trên cùng một hệ trục tọa độ và cùng mốc thời gian, đồng thời xác định thời điểm và vị trí gặp nhau của 2 chất điểm trên cùng một trục tọa độ trong chuyển động thẳng đều, CĐTBĐĐ. - Nắm vững các bước tiến hành giải bài toán chuyển động cơ. ‚Kỹ năng: Hiểu, vận dụng, tính toán và giải được một số bài toán về CĐTĐ, CĐTBĐĐ. ƒThái độ : Rèn tính khoa học và tính chính xác II/Phân phối thời gian : 45’ III/ Chuẩn bị thí nghiệm : III/Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động 1: 20 Giải bài toán 1 vật chuyển động thẳng đều. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi bảng + Chọn hệ quy chiếu. + s = v* t + x = x0 + v* t + Hs lập bảng giá trị ( x1,t) và (x2,t). + Hs vẽ đồ thị tốc độ – thời gian. + Hs trả lời câu hỏi. - Gợi ý cách chọn hệ quy chiếu: trục tọa độ, gốc tọa độ, chiều dương và gốc thời gian. - Công thức tính S =? - Phương trình CĐTĐ x = ? - Yêu cầu hs lập bảng giá trị ( x1, t) và ( x2, t). - Yêu cầu hs vẽ đồ thị tốc độ – thời gian. - Hai tọa độ giao nhau ở tọa độ nào? BT 9/15 Sgk: - Chọn hệ quy chiếu a/ s1 = 60t s2 = 40t x1 = 60t x2 = 10 + 40t b/ Vẽ đồ thị: 0 c/ Nhìn lên đồ thị ta thấy 2 đồ thị tốc độ – thời gian của 2 chuyển động giao nhau ở tọa độ ( 0.5 ; 30). Vậy 2 ô tô gặp nhau sau 30 phút cách A một đoạn 30 km. Hoạt động 2: 20 Giải bài toán chuyển động thẳng biến đổi đều. - Chọn hệ quy chiếu: + trục tọa độ là đường thẳng. + gốc tọa độ tại ga. + chiều dương là chiềuchuyểnđộng + gốc thời gian lúc rời ga (t0= 0). - Hs xác định v0, v1, v2,t . + a = ( t0 = 0) + s = v0*t + at2 -Yêu cầu hs chọn hệ quy chiếu. - Yêu cầu xác định các dữ kiện bài toán: v0, v1, v2,t . - Công thức tính gia tốc? - Công thức tính s? - Hướng dẫn hs thực hiện câu c. Bài 12/22Sgk: - Chọn hệ quy chiếu. a/ a ===0,185 m/s2 b/ s = v0*t + at2 = 333m. c/ Ta có: t == 30s. IV-Cũng cố , dặn dò 5 - Cũng cố : nắm cách viết pt chuyển động thẳng đều , tính gia tốc và đường đi trong chuyển động thẳng biến đổi đều . - Dặn dò : - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Câu hỏi và bài tập /22 SGK. - Bài mới : Sự rơi tự do.

File đính kèm:

  • docTiet 5.doc