Bài soạn Vật lý lớp 10 - Tiết 52: Bài tập ôn tập

I. Mục tiêu.

 1. Kiến thức

Giúp học sinh ôn lại kiến thức về các đẳng quá trình, và phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

2. Kĩ năng

 Vận dụng phương trình trạng thái để giải một số bài tập đơn giản trong SGK, SBT

 3. Thái độ

II.Về phương pháp: Đặt vấn đề, nêu tình huống, thuyết trình, trực quan .

III. Chuẩn bị.

1. Giáo viên: Hệ thống các kiến thức cơ bản của chương. Chuẩn bị bài tập trắc nghiệm và tự luận cho HS. Dặn dò học sinh làm bài tập theo tài liệu đã phát.

2. Học sinh: Ôn lại toàn bộ kiến

 

docx2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 497 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Vật lý lớp 10 - Tiết 52: Bài tập ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27 Ngày soạn: 05/03/2012 Tiết 52 Ngày dạy: 07/03/2012 BÀI TẬP ÔN TẬP I. Mục tiêu. 1. Kiến thức Giúp học sinh ôn lại kiến thức về các đẳng quá trình, và phương trình trạng thái của khí lý tưởng. 2. Kĩ năng Vận dụng phương trình trạng thái để giải một số bài tập đơn giản trong SGK, SBT 3. Thái độ II.Về phương pháp: Đặt vấn đề, nêu tình huống, thuyết trình, trực quan. III. Chuẩn bị. 1. Giáo viên: Hệ thống các kiến thức cơ bản của chương. Chuẩn bị bài tập trắc nghiệm và tự luận cho HS. Dặn dò học sinh làm bài tập theo tài liệu đã phát. 2. Học sinh: Ôn lại toàn bộ kiến thức từ đầu chương và làm trước các bài tập trong SGK cũng như tài liệu. IV. Tiến trình giảng dạy : Ổn định lớp : 10a1 10a2 Kiểm tra bài cũ : 10a1 10a2 Bài mới : Hoạt động 1: Ôn tập lại kiến thức có liên quan Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt Nêu câu hỏi - Phát biểu và viết hệ thức định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt? - Phát biểu và viết hệ thức định luật Sac-lơ? - Hãy viết phương trình trạng thái của khí lý tưởng? Nhận xét, bổ sung ghi công thức lên bảng. - Trả lời các câu hỏi của gv. A. Lý thuyết T = hs V= hs P= hs Hoạt động 2: Hướng dẫn giải một số bài tập có liên quan Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt Cho HS đọc đề Nhận xét, bổ sung thiếu sót trong bài làm của HS Cho HS đọc đề và lên bảng ghi dữ kiện bài toán Nhắc lại công thức tính khối lượng riêng của chất? Hướng dẫn thiết lập quan hệ giữa các đại lượng P; T ; D Thảo luận và thiết lập công thức Từ đó D = ? Với độ cao 3140m thì áp suất giảm đi một lượng bao nhiêu? Vậy ở đỉnh núi áp suất còn lại là bao nhiêu ? Hương dẫn HS làm bài 3 trang 73 BTVL HS đọc đề bài 1 em lên ghi dữ kiện bài toán Thảo luận cách giải bài Lên bảng làm bài Nhận xét của HS còn lại Đọc đề , ghi dữ kiện bài toán lên bảng viết công thức Lắng nghe Thiết lập công thức để đưa đến Lập luận và tính toán Lắng nghe, thảo luận và làm bài B. Bài tập Bài tập 7(trang 166) V1 = 40 cm; P1 = 750mmHg; t1 = 27C T1 = 300K t2 = 0C T2 = 273K P2 = 760 mmHg V2 = ? Từ phương trình trạng thái của chất khí: V2 == 36cm Bài tập 8 (trang 166) H =3140 m = 10m, thì = 1mmHg t = 2C T = 275K P0 = 760mmHg; t0 = 0C T0 = 273K D0 = 1,29 kg/m; D = ? Hd: Từ PTTT ta suy ra được D = Ở đỉnh tháp áp suất còn lại là P = 760 – 314 = 446 mmHg Thay số vào ta có D = = 0,75 kg/m Bài 3 BTVL trang 73 Dựa vào đồ thị Khối lượng khí không đổi, Các thông sô trạng thái cuả O khí thay đổi như thế nào I II P V Hoạt động 3 : Củng cố, dặn dò. - Về nhà làm thêm các bài tập từ 31.1 -31.10 chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết. IV. Địa chỉ tích hợp. V. Rút kinh nghiệm.

File đính kèm:

  • docxNGUYEN LY II NHIET DONG LUC HOC.docx