Bài tập Hóa học Lớp 11 - Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

1. a) Liên kết cộng hóa trị là gì ?

b) Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C , O , H , Cl với số electron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ . Giải thích .

2. Dựa vào cấu tạo và tính chất của nguyên tử , hãy giải thích vì sao

a) cacbon chủ yếu tạo thành liên kết cộng hóa trị chứ không phải liên kết ion

b) cacbon có hóa trị IV trong các hợp chất hữu cơ

3. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau : CH3Cl , CH4O , CH2O , CH5N .

4. a) Liên kết đơn là gì , liên kết bội là gì ?

b) Khi etilen cộng với brom thì liên kết hay liên kết của nó bị phá vỡ , vì sao ?

c) Hãy viết công thức cấu tạo khai triển và công thức cấu tạo thu gọn nhất của các hợp chất sau : C3H6 , CH3CHO , CH3COOC2H5 , CH3CN , biết rằng trong phân tử của chúng đều có liên kết bội .

5. a) Chất đồng đẳng là gì ?

b) Hãy viết công thức phân tử của một vài hợp chất đồng đẳng của C2H2 và công thức tổng quát cho cả dãy đồng đẳng đó .

6. a) Chất đồng phân là gì ?

b) Dùng sơ đồ phân loại đồng phân cấu tạo ở mục III.2 , hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với mỗi công thức phân tử sau : C4H9Cl , C4H8 .

c) Trong số các đồng phân cấu tạo của C4H8 , cấu tạo nào có đồng phân lập thể ? Hãy viết công thức lập thể của chúng .

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 06/07/2022 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Hóa học Lớp 11 - Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 30. CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ a) Liên kết cộng hóa trị là gì ? b) Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C , O , H , Cl với số electron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ . Giải thích . Dựa vào cấu tạo và tính chất của nguyên tử , hãy giải thích vì sao a) cacbon chủ yếu tạo thành liên kết cộng hóa trị chứ không phải liên kết ion b) cacbon có hóa trị IV trong các hợp chất hữu cơ Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau : CH3Cl , CH4O , CH2O , CH5N . a) Liên kết đơn là gì , liên kết bội là gì ? b) Khi etilen cộng với brom thì liên kết hay liên kết của nó bị phá vỡ , vì sao ? c) Hãy viết công thức cấu tạo khai triển và công thức cấu tạo thu gọn nhất của các hợp chất sau : C3H6 , CH3CHO , CH3COOC2H5 , CH3CN , biết rằng trong phân tử của chúng đều có liên kết bội . a) Chất đồng đẳng là gì ? b) Hãy viết công thức phân tử của một vài hợp chất đồng đẳng của C2H2 và công thức tổng quát cho cả dãy đồng đẳng đó . a) Chất đồng phân là gì ? b) Dùng sơ đồ phân loại đồng phân cấu tạo ở mục III.2 , hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với mỗi công thức phân tử sau : C4H9Cl , C4H8 . c) Trong số các đồng phân cấu tạo của C4H8 , cấu tạo nào có đồng phân lập thể ? Hãy viết công thức lập thể của chúng . a) Hãy viết công thức phối cảnh của metanol ( CH3OH ) và của clorofom ( CHCl3 ) b) Hãy viết công thức phối cảnh của etan và etanol Những công thức nào dưới đây biểu diễn cùng một chất ? Hãy dùng công thức lập thể để minh họa cho ý kiến của mình . Hãy vẽ mô hình rỗng các phân tử mà công thức phối cảnh của chúng được trình bày ở hình 4.9 . Câu nào dưới đây phản ánh đúng khái niệm về chất đồng phân ? Những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân Những chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử gọi là những chất đồng phân

File đính kèm:

  • docbai_tap_hoa_hoc_lop_11_bai_30_cau_truc_phan_tu_hop_chat_huu.doc