Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Lớp 11 (Có đáp án)

Câu 2: Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất:

Thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh là:

A. Ấn Độ B. Nam Phi

C. Việt Nam D. Trung Quốc

Câu 3: Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành Cương lĩnh của Trung Quốc Đồng minh hội:

" Đánh đổ ., khôi phục ,thành lập dân quốc, địa quyền"

Câu 4: Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.

Từ giữa thế kỷ XIX, In-đô-nê-xi-a là thuộc địa của nước nào?

A. Anh B. Hà Lan

C. Tây Ban Nha D. Pháp

Câu 5: Hãy đánh dấu X vào trước những câu trả lời đúng.

Mỹ La-tinh gồm những khu vực nào?

 A. Bắc Mỹ B. Trung Mỹ

 C. Nam Mỹ D. Quần đảo Ca-ri-bê

Câu 6: Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.

Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Cuộc chiến tranh phi nghĩa do khối Liên minh gây ra.

B. Cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa.

C. Cuộc chiến tranh phi nghĩa do khối Hiệp ước gây ra.

D. Cuộc chiến đấu vì chính nghĩa của các nước thuộc địa.

 

doc8 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/07/2022 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Lớp 11 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 2: Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: Thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh là: A. ấn Độ B. Nam Phi C. Việt Nam D. Trung Quốc Câu 3: Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành Cương lĩnh của Trung Quốc Đồng minh hội: " Đánh đổ .., khôi phục ,thành lập dân quốc, địa quyền" Câu 4: Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. Từ giữa thế kỷ XIX, In-đô-nê-xi-a là thuộc địa của nước nào? A. Anh B. Hà Lan C. Tây Ban Nha D. Pháp Câu 5: Hãy đánh dấu X vào trước những câu trả lời đúng. Mỹ La-tinh gồm những khu vực nào? Ê A. Bắc Mỹ Ê B. Trung Mỹ Ê C. Nam Mỹ Ê D. Quần đảo Ca-ri-bê Câu 6: Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là: A. Cuộc chiến tranh phi nghĩa do khối Liên minh gây ra. B. Cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa. C. Cuộc chiến tranh phi nghĩa do khối Hiệp ước gây ra. D. Cuộc chiến đấu vì chính nghĩa của các nước thuộc địa. Câu 1: Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: Từ năm 1894 đến năm 1895 đã diễn ra cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản với nước nào? A. Nga B. Triều Tiên C. Trung Quốc D. Mỹ Câu 2: Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: Chính Đảng đầu tiên của giai cấp tư sản ấn Độ tên là gì? A. Đảng Quốc dân đại hội B. Quốc dân Đảng C. Đảng Xã hội chủ nghĩa ấn Độ D. Đảng Quốc đại Câu 3: Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu sau: " Cách mạng Tân Hợi là cuộc Dõn Chủ Tư Sản, đã lật đổ triều đại Món Thanh, chấm dứt Chề độ Quõn chủ chuyờn chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phỏt triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước Châu á" Câu 4: Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. Nước nào xâm lược Phi-líp-pin đầu tiên? A. Bồ Đào Nha B. Hà Lan C. Tây Ban Nha D. Mỹ Câu 5: Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. Vào đầu thế kỷ XIX, đa số các nước Mỹ La-tinh là thuộc địa của nước nào? A. Anh và Pháp B. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha C. ý và Đức D. Anh, Pháp và Đức Câu 6: Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. Sự kiện nào xảy ra trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại? A. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. B. Quốc tế Cộng sản được thành lập. C. Liên minh Châu Âu được thành lập. D. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1/ Nguyờn nhõn dẫn tới sự đấu tranh của cụng nhõn Nhật Bản là:??? a đời sống của người lao động ngày càng tồi tệ c sự búc lột nặng nề của giới chủ b cụng nhõn phải làm từ 12 giờ đến 14 giờ mỗi ngày d mức lương rất thấp 2/ Thể chế chớnh trị ở Nhật được xõy dựng trong cuộc cải cỏch Minh Trị là:??? a chế độ dõn chủ b chế độ cộng hũa c chế độ quõn chủ chuyờn chế d chế độ quõn chủ lập hiến 3/ Chủ nghĩa đế quốc Nhật được coi là chủ nghĩa phong kiến quõn phiệt là vỡ: a chủ trương xõy dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quõn sự b dự đó tiến lờn chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản vẫn duy trỡ sở hữu ruộng đất phong kiến c tầng lớp quý tộc vừ sĩ ẫn cú ưu thế chớnh trị rất lớn d tất cả cỏc ý trờn đều đỳng 4/ Đảng xó hội Nhật Bản được thành lập năm: a 1901 b 1911 c 1868 d 1910 5/ Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Anh (6/1840- 8/1842) cũn được gọi là: a chiến tranh thương mại b chiến tranh đế quốc c chiến tranh thuốc phiện d chiến tranh tụn giỏo 6/ Hiệp ước Nam Kinh đó: a tạo điều kiện cho cỏc nước phương Tõy tự do buụn bỏn ở Trung Quốc b biến Trung Quốc thành thuộc địa của cỏc nước phương Tõy c đỏnh dấu mốc mở đầu quỏ trỡnh biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa. d thể hiện sự bạc nhược của chớnh quyền Món Thanh 7/ Chủ truơng tiến hành cải cỏch đất nước ở Trung Quốc vào cuối thế kỉ XIX được đề xướng bởi: a một số người tiến bộ trong giới sĩ phu Trung Quốc b giai cấp tư sản Trung Quốc c tầng lớp trớ thức tiểu tư sản Trung Quốc d giai cấp địa chủ, phong kiến Trung Quốc 8/ KN Xipay xuất phỏt từ tờn gọi của: a nơi phỏt động cuộc khởi nghĩa ở Ấn Độ năm 1857-1859 c tờn người lónh đạo khởi nghĩa b những đợn vị binh lớnh người Ấn Độ trong quõn đội Anh d những binh lớnh đỏnh thuờ trong quõn đội Anh 9/ Nguồn gốc sõu xa của cuộc khởi nghĩa Xipay là: a mõu thuẫn giữa hai tụn giỏo là Hin-đu và Cơ đốc giỏo b cuộc sống cưc khổ của binh lớnh Ấn Độ c binh lớnh muốn cải thiện đời sống d mõu thuẫn giữa cỏc tầng lớp nhõn dõn Ấn Độ với thực dõn Anh 10/ Cỏc nước tư bản phương Tõy đẩy mạnh việc xõm chiếm thị trường thế giới vào khoảng thời gian:??? a thế kỉ XVIII b cuối thế kỉ XVII- đầu thế kỉ XVIII c thế kỉ XVIII - thế kỉ XIX d thế kỉ XIX- thế kỉ XX 11/ Việc phõn chia thuộc địa ở Chõu Phi giữa cỏc nước đế quốc căn bản hoàn thành vào: a những thập niờn cuối thế kỉ XIX b đầu thế kỉ XIX c giữa thế kỉ XIX d đầu thế kỉ XX 12/ Nổi bật trong cuộc đấu tranh của nhõn dõn chõu Phi chống thực dõn phương Tõy là cuộc đấu tranh của nhõn dõn: a Ai Cập b ấ-ti-ụ-pi-a c Nam Phi d An-giờ-ri 13/ Đế quốc Mĩ đưa ra khẩu hiệu "chõu Mĩ của người chõu Mĩ" là nhằm để: a muốn giỳp đỡ nhõn dõn Mĩ Latinh xõy dựng quốc gia độc lập b muốn độc chiếm khu vực Mĩ Latinh c muốn đoàn kết tất cả cỏc quốc gia ở chõu Mĩ d muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế của người chõu Mĩ 14/ Nguyờn nhõn sõu xa dẫn đến chiến tranh thể giới thứ nhất là: a Vỡ mõu thuẫn về vấn đề thuộc địa b vỡ muốn độc chiếm thế giới của cỏc đế quốc c vỡ mõu thuẫn về vấn đề sắc tộc, tụn giỏo d vỡ mõu thuẫn giữa hai khối quõn sự: Hiệp ước và Liờn minh 15/ Đối với cỏc đế quốc ở chõu Âu, chiến tranh thế giới thứ nhất đem lại hậu quả nặng nề nhất là: a kinh tế suy sụp, đất nước bị tàn phỏ và trở thành con nợ của Mĩ c mất hết thuộc địa b trờn 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương d nội bộ chớnh quyền bị chia rẽ 16/ Cuối thếkỉ XIX - đầu thế kỉ XX, kẻ hung hón nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa là: a đế quốc Phỏp b đế quốc Anh c đế quốc Đức d đế quốc Mĩ 17/ Trong và sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước được hưởng lợi nhiều nhất là: a Anh b Nga c Mĩ d Phỏp 18/ Hai xu hướng chớnh trong phong trào giải phúng dõn tộc ở Phi-lip-pin vào cuối thế kỉ XIX là: a xu hướng ụn hũa và xu hướng bạo động b xu hướng cỏch mạng và xu hướng cải lương c xu hướng "bài ngoại" và xu hướng "mở cửa" d xu hướng cải cỏch và xu hướng bạo động 19/ Cuộc cỏch mạng 1896 ở Phi-lip-pin cú ý nghĩa như thế nào? a cú ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đấu tranh giành độc lập của cỏc nước Đụng Nam Á b thực dõn Tõy Ban Nha phải từ bỏ ý đồ thiết lập ỏch thống trị lõu dài ở đõy c đỏnh dấu sự thức tỉnh của nhõn dõn Phi-lip-pin trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc d lật đổ sự thống trị của Tõy Ban Nha, đem lại độc lập cho nhõn dõn 20/ Người tiến hành cải cỏch đưa nước Xiờm phỏt triển theo hướng tư bản chủ nghĩa là: a Ra-ma VII b Ra-ma IV c Ra-ma VI d Ra-ma V 21/ Tổ chức chớnh trị cú vai trũ tớch cực nhất trong việc chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản In-đụ-nờ-xi-a là: a Hiệp hội cụng nhõn đường sắt (1905) b Quốc tế cộng sản c Hiệp hội cụng nhõn xe lửa (1908) d Liờn minh xó hội dõn chủ In-đụ-nờ-xi-a (1914) 22/ Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa là: a vựng biờn giới Cam-pu-chia và Lào b vựng biờn giới Cam-pu-chia và Thỏi Lan c vựng biờn giới Việt Nam và Cam-pu-chia d vựng biờn giới Cam-pu-chia và Miến Điện 23/ Vai trũ của chủ nghĩa xó hội khoa học đối với sự phỏt triển của xó hội là: a mở ra thời kỡ mới cho sự phỏt triển khoa học b là cương lĩnh cỏch mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xõy dựng chủ nghĩa cộng sản c cả a và b sai d cả a và b đỳng 24/ Vai trũ của trào lưu Triết học Ánh sỏng ở thế kỉ XVIII là:??? a đề cao triệt để đấu tranh chống phong kiến b là cơ sở để sỏng lập ra Triết học duy vật biện chứng c đi trước dọn đường cho cỏch mạng tư sản Phỏp 1789 giành nhiều thắng lợi d là hệ thống tư tưởng tiến bộ nhất thế giới II. Phần tự luận ( 4 điểm) Hóy sơ lược về phong trào đấu tranh của nhõn dõn Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX và nờu nhận xột về phong trào. ???Caõu 1 ẹeồ choỏng quaõn Phoồ, quaàn chuựng Pari ủoứi thaứnh laọp caực ủụn vũ naứo? A Veọ quoỏc quaõn. B Coọng hoứa. C Quaõn ủoọi nhaõn daõn. D Quoỏc daõn quaõn. Caõu 2 Hieọp ửụực Nam Kinh 1842 nhaứ Maừn Thanh kyự vụựi Anh gaõy ra haọu quaỷ gỡ ụỷ Trung Quoỏc? A Trung Quoỏc trụỷ thaứnh moọt nửụực nửỷa phong kieỏn, nửỷa thuoọc ủũa. B Trung Quoỏc trụỷ thaứnh moọt nửụực thuoọc ủũa cuỷa thửùc daõn Anh. C Trung Quoỏc trụỷ thaứnh nửụực phuù thuoọc Anh. D Trung Quoỏc trụỷ thaứnh thuoọc ủũa cuỷa Anh vaứ caực nửụực phửụng Taõy. Caõu 3 Tửứ thaọp nieõn 20 cuỷa theỏ kyỷ XIX, phong traứo coõng nhaõn nửụực naứo dieón ra soõi noồi, maùnh meừ vaứ quyeỏt lieọt nhaỏt? A Phong traứo coõng nhaõn Myừ. B Phong traứo coõng nhaõn Phaựp. C Phong traứo coõng nhaõn Anh. D Phong traứo coõng nhaõn ẹửực. Caõu 4 Cuoọc chieỏn tranh giửừa hai nửụực naứo trong nhửừng naờm 1746-1763 ngay treõn ủaỏt nửụực AÁn ẹoọ? A Anh vaứ Phaựp. B Anh vaứ Myừ. C Anh vaứ Nhaọt. D Trung Quoỏc vaứ Phaựp. Caõu 5 Trieàu ủaùi naứo cuỷa Vửụng quoỏc Xieõm ủaừ theo ủuoồi chớnh saựch ủoựng cửỷa, ngaờn caỷn thửụng nhaõn vaứ giaựo sú phửụng Taõy vaứo Xieõm? A Trieàu ủaùi Ra-ma IV. B Trieàu ủaùi Ra-ma V. C Trieàu ủaùi Ra-ma VI. D Trieàu ủaùi Ra-ma. Caõu 6 Cuoọc chieỏn tranh Phaựp - Phoồ noồ ra vaứo thụứi gian naứo? A Ngaứy 2-9-1870. B Ngaứy 19-7-1870. C Ngaứy 7-79-1870. D Ngaứy 18-7-1870. Caõu 7 Haùn cheỏ lụựn nhaỏt cuỷa caực nhaứ chuỷ nghúa xaừ hoọi khoõng tửụỷng laứ gỡ? A Chửa thaỏy ủửụùc baỷn chaỏt cuỷa giai caỏp tử saỷn. B Chửa ủeà ra ủửụùc phửụng phaựp ủaỏu tranh cho giai caỏp coõng nhaõn. C Chửa ủaựnh giaự ủuựng vai troứ cuỷa giai caỏp coõng nhaõn. D Chửa vaùch ra con ủửụứng ủuựng ủeồ thuỷ tieõu vieọc boực loọt, xaõy dửùng xaừ hoọi mụựi. Caõu 8 Thửùc daõn Anh ủaừ thi haứnh chớnh saựch nhửụùng boọ taàng lụựp coự theỏ lửùc trong giai caỏp phong kieỏn ụỷ AÁn ẹoọ nhaốm: A Xoa dieọu tinh thaàn ủaỏu tranh cuỷa hoù. B Bieỏn hoù thaứnh tay sai ủaộc lửùc cho mỡnh. C Laứm choó dửùa vửừng chaộc cho neàn thoỏng trũ cuỷa mỡnh. D Caỏu keỏt vụựi hoù ủeồ ủaứn aựp nhaõn daõn AÁn ẹoọ. Caõu 9 Phong traứo Nghúa Hoứa ủoaứn noồ ra ụỷ vuứng naứo cuỷa Trung Quoỏc? A Baộc Kinh. B Sụn Taõy. C Nam Kinh. D Sụn ẹoõng. Caõu 10 Trong caỷi caựch giaựo duùc, noọi dung naứo ủửụùc taờng cửụứng trong chửụng trỡnh giaỷng daùy ụỷ Nhaọt Baỷn? A Noọi dung veà coõng nghieọp hoựa hieọn ủaùi hoựa. B Noọi dung veà giaựo lyự cuỷa caực toõn giaựo. C.Noọi dung veà khoa hoùc-kyừ thuaọt. D Noọi dung veà phaựp luaọt. Phần tự luận : 7 điểm Caõu 1 : Trỡnh baứy nhửừng neựt chớnh veà tỡnh hỡnh Nhaọt Baỷn trửụực cuoọc Duy taõn Minh Trũ? Caõu 2 : Nguyeõn nhaõn, dieón bieỏn, keỏt quaỷ vaứ yự nghúa cuoọc khụỷi nghúa Xipay (1857 – 1859). Caõu 1 Cuoọc gaởp gụừ mụỷ ủaàu tỡnh baùn caỷm ủoọng cuỷa Maực vaứ Aấng - ghen ủaừ dieón ra vaứo thụứi gian naứo ? ễÛ ủaõu? A Vaứo naờm 1843. Taùi Bruực-xen (Bổ). B Vaứo naờm 1844. Taùi Pari.( Phaựp ) C Vaứo naờm 1844. Taùi Luaõn ẹoõn. ( Anh ). D Vaứo naờm 1845. Taùi Pari. (Phaựp). Caõu 2 Taõy Ban Nha ủaừ thoỏng trũ nửụực naứo ụỷ ẹoõng Nanm AÙ ngay tửứ giửừa theỏ kyỷ XVI? A Maừ Lai. B Phi-lip-pin. C Mieỏn ẹieọn. D Thaựi Lan. Caõu 3 Theo ủaùo luaọt chia ủoõi xửự Ben-gan cuỷa Anh, thỡ mieàn ẹoõng AÁn ẹoọ theo ủaùo naứo? A Theo ủaùo AÁn ẹoọ. B Theo ủaùo Thieõn chuựa. C Theo ủaùo Phaọt. D Theo ủaùo Hoài. Caõu 4 Giai caỏp voõ saỷn coõng nghieọp theỏ giụựi ra ủụứi sụựm nhaỏt ụỷ nửụực naứo? A Nửụực Phaựp. B Nửụực Myừ. C Nửụực Anh. D Nửụực ẹửực. Caõu 5 Giai caỏp tử saỷn daõn toọc, taàng lụựp trớ thửực In-ủoõ-neõ-xi-a tieỏp thu tử tửụỷng daõn chuỷ tử saỷn ụỷ ủaõu ủeồ hoaùt ủoọng yeõu nửụực? A ễÛ chaõu AÂu. B ễÛ Nga. C ễÛ caực nửụực ẹoõng Nam AÙ . D ễÛ Trung Quoỏc. Caõu 6 Vỡ sao cuoọc khụỷi nghúa cuỷa binh lớnh Xi-pay mang tớnh daõn toọc? A Vỡ noự giaỷi phoựng daõn toọc AÁn ẹoọ khoỷi aựch thoỏng trũ cuỷa thửù daõn Anh. B Vỡ noự cuứng nhaõn daõn AÁn ẹoọ choỏng thửùc daõn Anh. C Taỏt caỷ ủeàu ủuựng. D Vỡ giaỷi quyeỏt maõu thuaón giửừa nhaõn daõn AÁn ẹoọ vụựi thửùc daõn Anh. Caõu 7 "ẹoàng minh nhửừng ngửụứi coọng saỷn" ra ủụứi nhaốm muùc ủớch gỡ? A "ẹoaứn keỏt giai caỏp voõ saỷn vaứ nhaõn daõn caực nửụực thuoọc ủũa" B "ẹoaứn keỏt giai caỏp voõ saỷn taỏt caỷ caực nửụực" C "ẹoaứn keỏt giai caỏp voõ saỷn vaứ nhửừng ngửụứi coọng saỷn caực nửụực" D "ẹoaứn keỏt nhửừng ngửụứi coọng saỷn taỏt caỷ caực nửụực" Caõu 8 Tớnh tieõn phong cuỷa ẹaỷng Coõng nhaõn Xaừ hoọi Daõn chuỷ Nga ủửụùc theồ hieọn nhử theỏ naứo? A Laừnh ủaùo nhaõn daõn kieõn quyeỏt choỏng cheỏ ủoọ tử baỷn vaứ Nga hoaứng. B Laừnh ủaùo nhaõn daõn kieõn quyeỏt choỏng cheỏ ủoọ tử baỷn. C Laừnh ủaùo nhaõn daõn kieõn quyeỏt choỏng cheỏ ủoọ Nga hoaứng. D Laừnh ủaùo nhaõn daõn kieõn quyeỏt choỏng cheỏ ủoọ noõng noõ. Caõu 9 Lũch sửỷ goùi cuoọc caỷi caựch cuỷa Minh Trũ ụỷ Nhaọt Baỷn treõn lúnh vửùc kinh teỏ laứ gỡ? A Cuoọc caựch maùng khoa hoùc-kyừ thuaọt laàn thửự nhaỏt ụỷ Nhaọt Baỷn. B Cuoọc caựch maùng coõng ngheọ laàn thửự nhaỏt ụỷ Nhaọt Baỷn. C Cuoọc caựch maùng coõng nghieọp laàn thửự nhaỏt ụỷ Nhaọt Baỷn. D Cuoọc caỷi caựch kinh teỏ laàn thửự nhaỏt ụỷ Nhaọt Baỷn. Caõu 10 Ra-ma V ụỷ ngoõi vua trong thụứi gian naứo? A 1868 - 1910. B 1868 - 1912. C 1868 - 1892. D 1886 - 1892. Phaàn tửù luaọn : 7 ủieồm. Caõu 1 : Trỡnh baứy nhửừng noọi dung cụ baỷn cuỷa cuoọc Duy taõn Minh Trũ ụỷ Nhaọt Baỷn? Caõu 2 : Cho bieỏt quaự trỡnh ra ủụứi, hoaùt ủoọng cuỷa ẹaỷng Quoỏc ủaùi? Vaứ phong traứo daõn toọc 1885-1908 ụỷ Aỏn ẹoọ? Caõu 1 Vụựi ẹieàu ửụực Taõn Sửỷu trieàu ủỡnh Maừn Thanh kyự vụựi caực nửụực ủeỏ quoỏc laứm cho Trung Quoỏc trụỷ thaứnh A Moọt nửụực ủoọc laọp coự chuỷ quyeàn. B Moọt nửụực tử baỷn chuỷ nghúa leọ thuoọc vaứo caực nửụực ủeỏ quoỏc. C Moọt nửụực nửỷa thuoọc ủũa, nửỷa phong kieỏn. D Moọt nửụực thuoọc ủũa cuỷa caực nửụực ủeỏ quoỏc. Caõu 2 Haùn cheỏ lụựn nhaỏt cuỷa phong traứo coõng nhaõn theỏ giụựi ụỷ theỏ kyỷ XIX laứ gỡ? A Chửa tieỏp thu ủửụùc chuỷ nghúa Maực. B Chửa xaõy dửùng ủửụùc moọt lửùc lửụùng huứng maùnh ủeồ ủaỏu tranh. C Chửa lieõn minh chaởt cheừ vụựi noõng daõn. D Chửa coự sửù thoỏng nhaỏt trong laừnh ủaùo vaứ thieỏu sửù phoỏi hụùp ủaỏu tranh. Caõu 3 Naờm 1900, Leõnin cuứng caực ủoàng chớ cuỷa mỡnh xuaỏt baỷn tụứ baựo laỏy teõn laứ gỡ? A AÙnh saựng. B Tia saựng. C Tia lửỷa. D Phaự xieàng xớch. Caõu 4 Naờm 1843, Maực rụứi nửụực ẹửực ủi ủeỏn nửụực naứo ủaàu tieõn? A Nửụực Haứ Lan. B Nửụực Anh. C Nửụực Bổ. D Nửụực Phaựp. Caõu 5 Ba nhaứ tử tửụỷng tieỏn boọ nhaỏt cuỷa chuỷ nghúa xaừ hoọi khoõng tửụỷng laứ: A Xanh-xi-moõng, Phu-ri-eõ, OÂ-oen. B Phu-ri-eõ, Moõng-te-xki-ụ, OÂ-oen. C Xanh-xi-moõng, Phu-ri-eõ, Croõm-oen. D Xanh-xi-moõng, Phu-ri-eõ, Rut-xoõ. Caõu 6 Phong traứo ủaỏu tranh ủaàu tieõn cuỷa coõng nhaõn dieón ra dửụựi hỡnh thửực naứo? A ẹaọp phaự maựy moực, ủaựnh chuỷ xửụỷng. B Boỷ troỏn taọp theồ ủeồ khoỷi bũ haứnh haù. C ẹaọp phaự maựy moực, ủoỏt coõng xửụỷng. D ẹaựnh boùc chuỷ xửụỷng, boùn cai kớ. Caõu 7 Thụứi kyứ coồ ủaùi ngửụứi ta chổ mụựi bieỏt ủeỏn vuứng naứo ụỷ chaõu Phi? A Baộc Phi vaứ Nam Phi. B Nam Phi. C Baộc Phi. D Trung Phi. Caõu 8 Cuoọc khụỷi nghúa Thaựi bỡnh Thieõn quoỏc ụỷ Trung Quoỏc do ai laừnh ủaùo? A Lửụng Khaỷi Sieõu. B Khang Hửừu Vi. C Hoàng Tuự Toaứn. D Toõn Trung Sụn. Caõu 9 Lụùi duùng cụ hoọi naứo caực nửụực phửụng Taõy ủua tranh xaõm lửụùc AÁn ẹoọ? A Maõu thuaón giửừa cheỏ ủoọ phong kieỏn vụựi ủoõng ủaỷo noõng daõn AÁn ẹoọ. B Kinh teỏ vaứ vaờn hoựa AÁn ẹoọ bũ suy thoaựi. C Phong traứo noõng daõn choỏng phong kieỏn AÁn ẹoọ laứ AÁn ẹoọ suy yeỏu. D Tranh giaứnh quyeàn lửùc laừnh chuựa phong kieỏn laứm AÁn ẹoọ suy yeỏu. Caõu 10 Cuoọc khụỷi nghúa Thaựi bỡnh Thieõn quoỏc ụỷ Trung Quoỏc keựo daứi bao nhieõu naờm? A 15 naờm. B 14 naờm . C 20 naờm. D 24 naờm. Phaàn tửù luaọn : 7 ủieồm. Caõu 1 : Trỡnh baứy phong traứo ủaỏu tranh cuỷa nhaõn daõn Trung Quoỏc tửứ giửừa theỏ kyỷ XIX ủeỏn ủaàu theỏ kyỷ XX? Caõu 2 : Cho bieỏt quaự trỡnh xaõm lửụùc cuỷa chuỷ nghúa thửùc daõn vaứo caực nửụực ẹoõng Nam AÙ? Caõu 1 Laứo trụỷ thaứnh thuoọc ủũa cuỷa Phaựp tửứ naờm naứo? A Tửứ naờm 1865. B Tửứ naờm 1884. C.Tửứ naờm 1885. D.Tửứ naờm 1893. Caõu 2 Nguyeõn nhaõn naứo dửụựi ủaõy laứ nguyeõn nhaõn cụ baỷn nhaỏt laứm cho caực cuoọc ủaỏu tranh cuỷa coõng nhaõn Anh, Phaựp, ẹửực bũ thaỏt baùi?’ AThieỏu sửù laừnh ủaùo ủuựng ủaộn vaứ chua coự ủửụứng loỏi chớnh trũ roừ raứng. B.Lửùc lửụùng coõng nhaõn coứn raỏt ớt. C.Chửa coự sửù lieõn minh vụựi giai caỏp noõng daõn. .D.Giai caỏp tử saỷn ủang coứn raỏt maùnh. Caõu 3 Cuoọc khụỷi nghúa cuỷa binh lớnh Xi-pay vaứ nhaõn daõn ụỷ Mi-ruựt AÁn ẹoọ dieón ra vaứo thụứi gian naứo? A Ngaứy 5-7-1857. B Ngaứy 5-10-1857. C Ngaứy 10-5-1857. D Ngaứy 10-5-1858. Caõu 4 Mụỷ ủaàu cuoọc ủaỏu tranh choỏng thửùc daõn Phaựp cuỷa nhaõn daõn Laứo laứ cuoọc khụỷi nghúa naứo? A Khụỷi nghúa cuỷa Pha-ca-ủuoỏc. B Khụỷi nghúa cuỷa Pa-chay. C Khụỷi nghúa cuỷa Com-ma-ủam. D Khụỷi nghúa do Ong keùo chổ huy. Caõu 5 Theo Hieỏn phaựp 1889, cheỏ ủoọ naứo dửụựi ủaõy ủửụùc thieỏt laọp ụỷ Nhaọt Baỷn? A Cheỏ ủoọ coọng hoứa. B Cheỏ ủoọ quaõn chuỷ chuyeõn cheỏ. C Taỏt caỷ caực cheỏ ủoọ ủaừ neõu. D Cheỏ ủoọ quaõn chuỷ laọp laọp hieỏn. Caõu 6 Phaựi daõn chuỷ caỏp tieỏn do Ti-laộc ủửựng ủaàu ủaừ taựch ra khoỷi ẹaỷng Quoỏc ủaùi, thửụứng goùi laứ gỡ? A "Phaựi ủaỏu tranh". B "Phaựi caỏp tieỏn". C "Phaựi cửùc ủoan". D "Phaựi oõn hoứa" Caõu 7 Quoỏc teỏ thửự hai quyeỏt ủũnh laỏy ngaứy 1-5 laứm ngaứy Quoỏc teỏ lao ủoọng nhaốm: A ẹeồ ủoaứn keỏt vaứ bieồu dửụng lửùc lửụùng giai caỏp voõ saỷn theỏ giụựi. B ẹeồ coõng nhaõnủửụùc laứm vieọc, nghổ ngụi theo ủuựng Luaọt Lao ủoọng quoỏc teỏ. C ẹeồ coõng nhaõn ủửụùc hửụỷng moùi quyeàn lụùi. D ẹeồ coõng nhaõn laứm vieọc taựm giụứ. Caõu 9 Tỡnh hỡnh kinh teỏ nửụực Nga sau cuoọc caỷi caựch noõng noõ 1861 nhử theỏ naứo? A Kinh teỏ tử baỷn chuỷ nghúa chuyeồn sang giai ủoaùn ủeỏ quoỏc chuỷ nghúa. B Kinh teỏ tử baỷn chuỷ nghúa phaựt trieồn maùnh meừ. C Kinh teỏ phong kieỏn phaựt trieồn maùnh meừ hụn so vụựi kinh teỏ tử baỷn chuỷ nghúa. D Kinh teỏ tử baỷn chuỷ nghúa phaựt trieồn, thửụứng bũ caỷn trụỷ bụỷi cheỏ ủoọ chuyeõn cheỏ Nga hoaứng vaứ taứn dử cuỷa cheỏ ủoọ noõng noõ. Caõu 10 Vỡ sao cuoọc caựch maùng ngaứy 18-3-1871 ụỷ Phaựp ủửụùc goùi laứ cuoọc caựch maùng voõ saỷn? A Vỡ cuoọc caựch maùng naứy laọt ủoồ chớnh quyeàn cuỷa giai caỏp tử saỷn. B Vỡ cuoọc caựch maùng ủuoồi ủửụùc quaõn Phoồ, thieỏt laọp neàn chuyeõn chớnh voõ saỷn. C Vỡ cuoọc caựch maùng naứy do giai caỏp voõ saỷn laừnh ủaùo. D Vỡ cuoọc caựch maùng naứy thaứnh laọp nhaứ nửụực voõ saỷn. Phaàn tửù luaọn : 7 ủieồm. Caõu 1 : Trỡnh baứy nguyeõn nhaõn, dieón bieỏn, keỏt quaỷ vaứ yự nghúa cuỷa Caựch maùng Taõn Hụùi naờm 1911 ụỷ Trung Quoỏc? Caõu 2 : Cho bieỏt nhửừng neựt chớnh veà phong traứo ủaỏu tranh choỏng thửùc daõn Haứ Lan cuỷa nhaõn daõn Inủoõneõxia?

File đính kèm:

  • doccau_hoi_trac_nghiem_lich_su_lop_11_co_dap_an.doc
Giáo án liên quan