Đề cương ôn tập Học kì 1 Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Đan Phượng

CÂU 1: nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh?

 Gợi ý:

 - Cơ thể có kích thước hiển vi

 - Cơ thể cấu tạo đơn giản chỉ gồm 1 tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống

 - phần lớn: dị dưỡng

 - di chuyển bằng chõn giả, lụng bơi hay roi bơi hoặc tiờu giảm

 - Sinh sản vô tính bằng phân đôi ; một số khă năng sinh sản hũ tínhCÂU 2: ngành động vật nguyên sinh có vai trò như thế nào?

Có lơi :- là thức ăn của nhiều động vật lớn hơn trong nước

 - chỉ thị độ sạch của môi trường nước

Có hại: một số động vật nguyên sinh gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và người

CÂU 3: em hãy so sánh hình thức sinh sản của thủy tức và hình thức sinh sản của san hô?

Gợi ý :

 Giống nhau: đều có hình thức sinh sản mọc chồi

 Khác nhau: thủy tức : chồi con khi tự kiếm được thức ăn sẽ tách cơ thể mẹ để sống độc lập

 San hô: chồi con không tách rời ra mà dính với cơ thể mẹ tạo nên tập đoàn san hô

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Học kì 1 Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Đan Phượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM HÀ TRƯỜNG THCS ĐAN PHƯỢNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC LỚP 7 NĂM HỌC : 2012-2013 CÂU 1: nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh? Gợi ý: - Cơ thể có kích thước hiển vi - C¬ thÓ cÊu t¹o ®¬n gi¶n chØ gåm 1 tÕ bµo ®¶m nhiÖm mäi chøc n¨ng sèng - phần lớn: dị dưỡng - di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm - Sinh s¶n v« tÝnh b»ng ph©n ®«i ; mét sè kh¨ n¨ng sinh s¶n h­ò tÝnh CÂU 2: ngành động vật nguyên sinh có vai trò như thế nào? Có lơi :- là thức ăn của nhiều động vật lớn hơn trong nước - chỉ thị độ sạch của môi trường nước Có hại: một số động vật nguyên sinh gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và người CÂU 3: em hãy so sánh hình thức sinh sản của thủy tức và hình thức sinh sản của san hô? Gợi ý : Giống nhau: đều có hình thức sinh sản mọc chồi Khác nhau: thủy tức : chồi con khi tự kiếm được thức ăn sẽ tách cơ thể mẹ để sống độc lập San hô: chồi con không tách rời ra mà dính với cơ thể mẹ tạo nên tập đoàn san hô CÂU 4: cơ thể thủy tức được cấu tạo từ những loại tế bào nào? Thủy tức có mấy hình thức di chuyển? a. Cơ thể thủy tức được cấu tạo bởi 5 loại tế bào: - tế bào gai - tế bào thần kinh - Tế bào sinh sản - tế bào mô cơ- tiêu hóa - tế bào mô bì cơ b. thủy tức có 2 hình thức di chuyển: - kiểu sâu đo - kiểu lộn đầu CÂU 5: cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống ký sinh như thế nào? Gợi ý ; cơ thể sán lá gan hình lá, dẹp. mắt và lông bơi tiêu giảm, giác bám phát triển. cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển => nên sán lá gan có thể chun giãn, phồng dẹp cơ thể để chui rúc, luồn lách trong môi trường ký sinh Cơ quan tiêu hóa: phát triển: ruột phân nhánh, hầu có cơ khỏe giúp khả năng hút chất dinh dưỡng từ cơ thể vật chủ tốt hơn Cơ quan sinh dục: lưỡng tính dạng ống phân nhánh phân nhánh chằng chịt Trøng ph¸t triÓn ngoµi m«i tr­êng th«ng qua vËt chñ trung gian CÂU 6: Hãy viết sơ đồ miêu tả vòng đời của giun kim kí sinh ở người? Rút ra các biện pháp phòng chống giun kim kí sinh ở người Sơ đồ vòng đời giun kim: Giun kim ban đêm đẻ trứng gây ngứa ngáy gãi trứng giun dính vào tay chui ra ruột già ống tiêu hóa Miệng Mút tay(thức ăn) kí sinh * Các biện pháp phòng chống giun kim kí sinh ở người là. - Cắt móng tay cho trẻ, không cho trẻ mút tay - Ăn uống vệ sinh,Rửa tay trước khi ăn - Xử lí nhà vệ sinh hợp lí - Tẩy giun theo định kì 6 tháng một lần. CÂU 7: nêu đặc điểm cấu tạo trong của giun đất? vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất? Gợi ý :- cấu tạo trong :+Coù khoang cô theå chính thöùc chöùa dòch +Heä tieâu hoùa :Phaân hoaù roõ :Loã mieäng, haàu, thöïc quaûn, dieàu, daï daøy cô,ruoät tòt, haäu moân. +Heä tuaàn hoaøn :Maïch lưng, maïch buïng voøng haàu (tim ñôn giaûn )tuaàn hoaøn kín +Heä thaàn kinh :dạng chuỗi hạch gồm chuoãi haïch thaàn kinh , daây thaàn kinh - vì giun đất hô hấp bằng da nên trời mưa nước ngập giun không hô hấp được CÂU 8:cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_hoc_ki_1_sinh_hoc_lop_7_truong_thcs_dan_phuo.doc