Đề cương ôn tập môn vật lý 10 – học kỳ I năm học 2010 -2011

Phát biểu các định nghĩa: chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì.

- Nu đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều.

- Vận tốc tức thời l gì.

- Chuyển động thẳng biến đổi đều:

+ Định nghĩa, cơng thức tính gia tốc

+ Ví dụ thực tế

+ Đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong chuyển động thẳng chậm dần đều.

+Cơng thức tính vận tốc, phương trình chuyển động, cơng thức tính qung đường đi.

- Sự rơi tự do:

 

doc8 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 843 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập môn vật lý 10 – học kỳ I năm học 2010 -2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 10 – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 -2011 Phần I: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ YÊU CẦU BÀI TẬP (theo chuẩn kiến thức – kỹ năng). Yêu cầu với HS: Soạn vào vở bài tập hoặc giấy + học xong phần câu hỏi trong đợt nghỉ giữa kỳ) Chương Câu hỏi Yêu cầu bài tập (tự luận) Chương 1 Bài 1 đến 8 - Phát biểu các định nghĩa: chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì. - Nêu đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều. - Vận tốc tức thời là gì. - Chuyển động thẳng biến đổi đều: + Định nghĩa, cơng thức tính gia tốc + Ví dụ thực tế + Đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong chuyển động thẳng chậm dần đều. +Cơng thức tính vận tốc, phương trình chuyển động, cơng thức tính quãng đường đi. - Sự rơi tự do: + Định nghĩa. + Đặc điểm chuyển động. + Cơng thức tính vận tốc và đường đi. + Đặc điểm về gia tốc rơi tự do. - Chuyển động trịn đều + Định nghĩa. + Ví dụ thực tế . + Cơng thức tốc độ dài. + Hướng của vectơ vận tốc. + Cơng thức, nêu đơn vị đo tốc độ gĩc, chu kì, tần số. + Viết hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ gĩc. + Nêu hướng của gia tốc trong chuyển động trịn đều và viết biểu thức của gia tốc hướng tâm. - Cộng vận tốc: + Viết cơng thức cộng vận tốc, tên gọi, giải thích. + Cộng 2 vận tốc cùng phương, cùng chiều. + Cộng 2 vận tốc cùng phương, ngược chiều). - Sai số của phép đo đại lượng vật lý: + Sai số tuyệt đối của phép đo một đại lượng vật lí là gì? (Giá trị trung bình, sai số tuyệt đối, sai số tuyệt đối trung bình, sai số tuyệt đối của phép đo, cách viết kết quả đo, sai số tỉ đối của một phép đo) + Phân biệt được sai số tuyệt đối với sai số tỉ đối. - Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong một hệ quy chiếu đã cho. - Lập được phương trình chuyển động x = x0 + vt. - Vận dụng được phương trình x = x0 + vt đối với chuyển động thẳng đều của một hoặc hai vật. - Vẽ được đồ thị toạ độ của chuyển động thẳng đều. - Vận dụng được các cơng thức : vt = v0 + at, s = v0t + at2 ; = 2as. - Vẽ được đồ thị vận tốc của chuyển động biến đổi đều. - Giải được bài tập đơn giản về chuyển động trịn đều. - Giải được bài tập đơn giản về cộng vận tốc cùng phương (cùng chiều, ngược chiều). - Xác định được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong các phép đo. * Chỉ yêu cầu giải các bài tập đối với vật chuyển động theo một chiều, trong đĩ chọn chiều chuyển động là chiều dương Chương Câu hỏi Yêu cầu bài tập (tự luận) Chương 2 Bài 9 đến 16 - Phát biểu định nghĩa của lực và nêu được lực là đại lượng vectơ. - Nêu quy tắc tổng hợp và phân tích lực. - Phát biểu điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực. - Quán tính của vật là gì và kể một số ví dụ về quán tính. - Phát biểu định luật I Niu-tơn. - Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết được hệ thức của định luật này. - Phát biểu định luật Húc và viết hệ thức của định luật này đối với độ biến dạng của lị xo. - Nêu đặc điểm (độ lớn, điểm đặt, hướng)của lực đàn hồi của lị xo - Viết cơng thức xác định lực ma sát trượt. - Mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc được thể hiện trong định luật II Niu-tơn như thế nào và viết hệ thức của định luật này. - Gia tốc rơi tự do là do tác dụng của lực nào? Viết hệ thức xác định trọng lực? trọng lượng? - Khối lượng là gì? - Phát biểu định luật III Niu-tơn và viết hệ thức của định luật này. - Các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng. - Lực hướng tâm trong chuyển động trịn đều là gì? Viết được cơng thức lực hướng tâm, tên gọi, đơn vị các đại lượng? - Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự biến dạng của lị xo. - Vận dụng được cơng thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản. - Vận dụng được cơng thức tính lực ma sát trượt để giải được các bài tập đơn giản. - Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể. - Vận dụng được các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài tốn đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động. - Vận dụng được mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính của vật để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kĩ thuật. - Giải được bài tốn về chuyển động của vật ném ngang. - Xác định được lực hướng tâm và giải được bài tốn về chuyển động trịn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực. Chương Câu hỏi Yêu cầu bài tập (tự luận) Chương 3 Bài 17 đến 22 - Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hay ba lực khơng song song. - Phát biểu quy tắc xác định hợp lực của hai lực song song cùng chiều. Biểu thức, tên gọi, đơn vị các đại lượng? - Trọng tâm của một vật là gì. - Phát biểu định nghĩa, viết cơng thức tính momen lực và nêu đơn vị đo momen lực. - Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn cĩ trục quay cố định. - Phát biểu định nghĩa ngẫu lực và nêu tác dụng của ngẫu lực. Viết cơng thức tính momen ngẫu lực, tên gọi, đơn vị các đại lượng. - Nêu điều kiện cân bằng của một vật cĩ mặt chân đế. Các dạng cân bằng? - Nêu đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến của một vật rắn. - Khi vật rắn chịu tác dụng của một momen lực khác khơng, thì chuyển động quay quanh một trục cố định của nĩ sẽ như thế nào? - Nêu ví dụ về sự biến đổi chuyển động quay của vật rắn phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật đối với trục quay. - Vận dụng được điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật chịu tác dụng của ba lực đồng quy. - Vận dụng được quy tắc xác định hợp lực để giải các bài tập đối với vật chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều. - Vận dụng quy tắc momen lực để giải được các bài tốn về điều kiện cân bằng của vật rắn cĩ trục quay cố định khi chịu tác dụng của hai lực. - Biết cách xác định trọng tâm của các vật phẳng đồng chất bằng thí nghiệm. Chúc thành cơng! ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 10 – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 -2011 Gồm các chương: 1,2,3 I/ ÔN TẬP THEO 6 ĐỊNH HƯỚNG SAU: 1/ Dựa vào vở học, vở sửa bài tập, SGK, SBT: - HS cần chốt lại từng ý nhỏ trong mỗi mục, mỗi bài học và trả lời các câu hỏi sau mỗi bài học, chú ý phần ghi nhớ sau mỗi bài học. - Ôn các câu trắc nghiệm trong SGK + SBT từ bài 1 đến hết bài 22. - Xem lại các bài tập tự luận đã giải ở SGK và SBT. 2/ Bảng tĩm tắt cơng thức: Nắm toàn bộ các công thức, tên gọi, đơn vị. 3/ Các câu hỏi lý thuyết trọng tâm, câu hỏi vận dụng, giải thích: HS soạn vào vở 4/ Trắc nghiệm luyện tập: (HS tự giải và so sánh với đáp án ) 5/ Bài tập định lượng: HS giải chi tiết vào vở bài tập. 6/ Đề thi có 2 phần: - Trắc nghiệm: (Nhận biết + thông hiểu + vận dụng) - Tự luận: Câu hỏi giáo khoa, câu hỏi suy luận, giải thích + Bài tập định lượng * Lưu ý với HS: Học xong phần 2 và Soạn + học xong phần 3 trong đợt nghỉ giữa kỳ TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ 10 - HỌC KỲ I CHƯƠNG 1: Vấn đề Biểu thức stt Giải thích Ghi chú Trắc nghiệm (TT) Bài 9. §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch. 1/ §èi víi m¹ch ®iƯn kÝn gåm nguån ®iƯn víi m¹ch ngoµi lµ ®iƯn trë th× hiƯu ®iƯn thÕ m¹ch ngoµi A.tØ lƯ thuËn víi c­êng ®é dßng ®iƯn ch¹y trong m¹ch. B. t¨ng khi c­êng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch t¨ng. C. gi¶m khi c­êng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch t¨ng. D. tØ lƯ nghÞch víi c­êng ®é dßng ®iƯn ch¹y trong m¹ch. 2/ Nguồn điện bị đoản mạch xảy ra khi A. điện trở mạch ngoài không đáng kể. B. điện trở mạch ngoài rất lớn. C. mắc vào mạch ngoài nhiều thiết bị điện. D. mạch ngoài bị hở. 3/ Một đoạn mạch có ®iƯn trë 4,8 (Ω). HiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai đầu điện trở lµ 12 (V). C­êng ®é dßng ®iƯn qua mạch A. I = 120 (A). B. I = 12 (A). C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A). 4/ Mét nguån ®iƯn cã ®iƯn trë trong 0,1 (Ω) ®­ỵc m¾c víi ®iƯn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc cđa nguån ®iƯn lµ 12 (V). SuÊt ®iƯn ®éng cđa nguån ®iƯn lµ: A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V). C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V). Bài 10. Ghép nguån thµnh bé. 1/ Mét m¹ch ®iƯn kÝn gåm hai nguån ®iƯn E1, r1 vµ E2, r2 m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iƯn trë R. BiĨu thøc c­êng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch lµ: A. B. C. D. 2/ Mét m¹ch ®iƯn kÝn gåm hai nguån ®iƯn E, r1 vµ E, r2 m¾c song song víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iƯn trë R. BiĨu thøc c­êng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch lµ: A. B. C. D. 3/ Một bộ nguồn điện mắc thành n dãy, mỗi dãy có m nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động , điện trở trong r. Biểu thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là A. B. C. D. 4/ Cho bé nguån gåm 6 acquy gièng nhau ®­ỵc m¾c thµnh hai d·y song song víi nhau, mçi d·y gåm 3 acquy m¾c nèi tiÕp víi nhau. Mçi acquy cã suÊt ®iƯn ®éng E = 2 (V) vµ ®iƯn trë trong r = 1 (Ω). SuÊt ®iƯn ®éng vµ ®iƯn trë trong cđa bé nguån lÇn l­ỵt lµ: A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω). B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω). C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω). D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω). 5/ Có 4 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 1,5V. Khi ghép chúng thành 1 bộ pin thì không thể đạt được suất điện động nào sau đây? 1,5V. B. 3V. C. 6V D. 2V. 6/ Một đoạn mạch AB gồm nguồn điện mắc nối tiếp 1 điện trở R. Đầu A nối với cực dương của nguồn điện thì có biểu thức A. B. C. D. Chương III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG. Bài 13. Dßng ®iƯn trong kim lo¹i. 1/ H¹t t¶i ®iƯn trong kim lo¹i lµ A. êlectron. B. êlectron và iôn âm. C. i«n d­¬ng vµ i«n ©m. D. êlectron và i«n d­¬ng, iôn âm. 2/ Khi nhiƯt ®é cđa d©y kim lo¹i t¨ng, ®iƯn trë cđa nã sÏ A. gi¶m ®i. B. kh«ng thay ®ỉi. C. t¨ng lªn. D. ban ®Çu t¨ng lªn theo nhiƯt ®é nh­ng sau ®ã l¹i gi¶m dÇn. 3/ Nguyªn nh©n g©y ra ®iƯn trë cđa kim lo¹i lµ A. sự mất trật tự của mạng tinh thể cản trở chuyển động của êlectron tự do. B. sự va chạm giữa các êlectron. C. do mật độ các êlectron tự do rất cao. D. do trong kim loại có chứa nhiều điện tích tự do. 4/ Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®ĩng? A. §èi víi vËt liƯu siªu dÉn, ®Ĩ cã dßng ®iƯn ch¹y trong m¹ch ta lu«n ph¶i duy tr× mét hiƯu ®iƯn thÕ trong m¹ch. B. §iƯn trë cđa vËt siªu dÉn b»ng kh«ng. C. §èi víi vËt liƯu siªu dÉn, cã kh¶ n¨ng tù duy tr× dßng ®iƯn trong m¹ch sau khi ng¾t bá nguån ®iƯn. D. §èi víi vËt liƯu siªu dÉn, n¨ng l­ỵng hao phÝ do to¶ nhiƯt b»ng kh«ng. 5/ Vật liệu siâu dẫn có điện trở A. đột ngột giảm đến bằng 0 khi nhiệt độ T Tc. B. đột ngột giảm đến bằng 0 khi nhiệt độ T Tc. C. đột ngột tăng lên rất lớn khi nhiệt độ T Tc. D. đột ngột tăng lên rất lớn khi nhiệt độ T Tc. 6/ Hai thanh kim lo¹i ®­ỵc nèi víi nhau bëi hai ®Çu mèi hµn t¹o thµnh mét m¹ch kÝn, hiƯn t­ỵng nhiƯt ®iƯn x¶y ra khi A. hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau vµ nhiƯt ®é ë hai ®Çu mèi hµn b»ng nhau. B. hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau vµ nhiƯt ®é ë hai ®Çu mèi hµn kh¸c nhau. C. hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt gièng nhau vµ nhiƯt ®é ë hai ®Çu mèi hµn b»ng nhau. D. hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt gièng nhau vµ nhiƯt ®é ë hai ®Çu mèi hµn kh¸c nhau. 7/ SuÊt ®iƯn ®éng nhiƯt ®iƯn phơ thuéc vµo: A. hiƯu nhiƯt ®é (T1 – T2) gi÷a hai ®Çu mèi hµn. B. hƯ sè në dµi v× nhiƯt . C. kho¶ng c¸ch gi÷a hai mèi hµn. D. điƯn trë cđa c¸c mèi hµn. 8/ Mét mèi hµn cđa mét cỈp nhiƯt ®iƯn cã hƯ sè αT = 65 (mV/K) ®­ỵc ®Ỉt trong kh«ng khÝ ë 200C, cßn mèi hµn kia ®­ỵc nung nãng ®Õn nhiƯt ®é 2320C. SuÊt ®iƯn ®éng nhiƯt ®iƯn cđa cỈp nhiƯt khi ®ã lµ A. E = 13,00mV. B. E = 13,58mV. C. E = 13,98mV. D. E = 13,78mV. Bài 14. Dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n. 1/ H¹t t¶i ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n lµ A. electron. B. êlectron và iôn âm. C. i«n d­¬ng vµ i«n ©m. D. êlectron và i«n d­¬ng, iôn âm. 2/ C«ng thøc nµo sau ®©y lµ c«ng thøc ®ĩng cđa ®Þnh luËt Fara-®©y? A. B. m = k. I C. D. 3/ Trong công thức Fa-ra-đây , gọi là A. đương lượng điện hoá. B. đương lượng gam. C. số Fa-ra-đây. D. điện lượng. 4/ Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®ĩng? A. Khi hoµ tan axit, baz¬ hỈc muèi vµo trong n­íc, tÊt c¶ c¸c ph©n tư cđa chĩng ®Ịu bÞ ph©n li thµnh c¸c i«n. B. Sè cỈp i«n ®­ỵc t¹o thµnh trong dung dÞch ®iƯn ph©n kh«ng thay ®ỉi theo nhiƯt ®é. C. BÊt kú b×nh ®iƯn ph©n nµo cịng cã suÊt ph¶n ®iƯn. D. Khi cã hiƯn t­ỵng cùc d­¬ng tan, dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n tu©n theo ®Þnh luËt «m. 5/ Ph¸t biểu kh«ng ®ĩng khi nãi về c¸ch mạ một huy chương bạc? A. Dïng muối AgNO3. B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt. C. Dïng anốt bằng bạc. D.Dïng huy chương làm catốt. Bài 15. Dßng ®iƯn trong chÊt khÝ. 1/ B¶n chÊt dßng ®iƯn trong chÊt khÝ lµ dßng chuyĨn dêi cã h­íng cđa c¸c A. i«n d­¬ng theo chiỊu ®iƯn tr­êng vµ c¸c i«n ©m, electron ng­ỵc chiỊu ®iƯn tr­êng. B. i«n d­¬ng theo chiỊu ®iƯn tr­êng vµ c¸c i«n ©m ng­ỵc chiỊu ®iƯn tr­êng. C. i«n d­¬ng theo chiỊu ®iƯn tr­êng vµ c¸c electron ng­ỵc chiỊu ®iƯn tr­êng. D. electron theo ng­ỵc chiỊu ®iƯn tr­êng. 2/ HiƯn t­ỵng hå quang ®iƯn ®­ỵc øng dơng A. trong kÜ thuËt hµn ®iƯn. B. trong kÜ thuËt m¹ ®iƯn. C. trong ®ièt b¸n dÉn. D. trong èng phãng ®iƯn tư. 3/ Khi đốt nóng chất khí, nó trở nên dẫn điện vì A. chất khí chuyển động thành dòng có hướng. B. Vận tốc các phân tử khí tăng lên. C. các phân tử khí bị iôn hoá thành các hạt mang điện tự do. D. khoảng cách giữa các phân tử khí tăng lên. Bài 16. Dßng ®iƯn trong ch©n kh«ng. 1/ Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®ĩng? A. Tia catèt không mang điện tích. B. Tia catèt bÞ lƯch trong ®iƯn tr­êng vµ tõ tr­êng. C. Tia catèt cã mang n¨ng l­ỵng. D. Tia catèt ph¸t ra vu«ng gãc víi mỈt catèt. 2/ Tia catôt ứng dụng trong A. ống phóng điện tử. B. hàn điện. C. đo nhiệt độ. D. mạ điện. Bài 17. Dßng ®iƯn trong chất b¸n dÉn. 1/ Ph¸t biĨu nµo sau ®©y chÊt b¸n dÉn lµ kh«ng ®ĩng? §iƯn trë suÊt cđa chÊt b¸n dÉn A. lớn hơn của kim loại. B. giảm khi nghiệt độ tăng. C. phụ thuộc mạnh vào tạp chất. D.tăng khi bị chiếu sáng. 2/ B¶n chÊt cđa dßng ®iƯn trong chÊt b¸n dÉn lµ A. dßng c¸c electron vµ lç trèng chuyển động ng­ỵc chiỊu ®iƯn tr­êng. B. dßng c¸c electron vµ lç trèng chuyển động cïng chiỊu ®iƯn tr­êng. C. dßng c¸c electron chuyển động theo chiỊu ®iƯn tr­êng vµ c¸c lç trèng chuyển động ng­ỵc chiỊu ®iƯn tr­êng. D. dßng c¸c lç trèng chuyển động theo chiỊu ®iƯn tr­êng vµ c¸c electron dẫn chuyển động ng­ỵc chiỊu ®iƯn tr­êng. 3/ C©u nµo d­íi ®©y nãi vỊ ph©n lo¹i chÊt b¸n dÉn lµ kh«ng ®ĩng? A. B¸n dÉn hoµn toµn tinh khiÕt lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é electron b»ng mËt ®é lç trèng. B. B¸n dÉn t¹p chÊt lµ b¸n dÉn trong ®ã c¸c h¹t t¶i ®iƯn chđ yÕu ®­ỵc t¹o bëi c¸c nguyªn tư t¹p chÊt. C. B¸n dÉn lo¹i n lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é lç trèng lín h¬n rÊt nhiỊu mËt ®é electron. D. B¸n dÉn lo¹i p lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é electron tù do nhá h¬n rÊt nhiỊu mËt ®é lç trèng. 4/ §i«t b¸n dÉn cã cÊu t¹o gåm: A. mét líp tiÕp xĩc p – n. B. hai líp tiÕp xĩc p – n. C. ba líp tiÕp xĩc p – n. D. bèn líp tiÕp xĩc p – n. 5/ §i«t b¸n dÉn cã t¸c dơng: A. chØnh l­u dòng điện xoay chiều. B. khuÕch ®¹i tín hiệu điện.. C. cho dßng ®iƯn ®i theo hai chiỊu. D. cho dßng ®iƯn ®i theo mét chiỊu tõ cat«t sang an«t. 6/ Tranzito b¸n dÉn cã cÊu t¹o gåm: A. mét líp tiÕp xĩc p – n. B. hai líp tiÕp xĩc p – n. C. ba líp tiÕp xĩc p – n. D. bèn líp tiÕp xĩc p – n. 7/ Tranzito b¸n dÉn cã khả năng: A. chØnh l­u dòng điện xoay chiều. B. khuÕch ®¹i tín hiệu điện. C. cho dßng ®iƯn ®i theo hai chiỊu. D. cho dßng ®iƯn ®i theo mét chiỊu tõ cat«t sang an«t. ĐÁP ÁN BÀI 1 1C,2B,3B,4C,5A,6B,7B,8A,9D BÀI 9 1C,2B,3C,4B BÀI 2 1C,2D,3D,4C Bài 10 1D,2B,3C,4B,5D,6B BÀI 3 1C.2B.3B.4A.5C.6C Bài 13 1A,2C,3A,4A,5B,6B,7A,8D BÀI 4&5 1C,2B,3D,4A,5A BÀI 14 1A,2C,3B,4D,5B BÀI 6 1A,2A,3A,4B,5C BÀI 15 1A,2A,3C BÀI 7 1D,2C,3A,4C,5C,6A,7C,8B,9C,10D,11B BÀI 16 1A,2A BÀI 8 1D,2A,3C,4B,5C BÀI 17 1D,2D,3C,4A,5A,6B,7B

File đính kèm:

  • docDE CUONG ON TAP HKI LI 10.doc
Giáo án liên quan