Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ Lớp 7

Câu 1: (1đ) Trong biến thái hoàn toàn của côn trùng ở giai đoạn nào chúng phá hoại mạnh nhất?

A. Trứng. B. Nhộng. C. Sâu non. D. Sâu trưởng thành.

Câu 2: (1đ) Nhiệm vụ của trồng trọt là:

A.Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

 B.Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

 C.Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

 D.Cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng trong nước

Câu 3:(1đ)Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ . trong câu sau cho đủ nghĩa:

a. Đất trồng là môi trường cung cấp . oxi, . cho cây và giữ cho cây đúng vững.

b. . là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất. Trên đó cây trồng có thể sinh sống và tạo ra .

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:. Lớp:.. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Công nghệ 7 Điểm Nhận xét của giáo viên: A . Phần trắc nghiệm (4đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất A,B, C, hoặc D. Câu 1: (1đ) Trong biến thái hoàn toàn của côn trùng ở giai đoạn nào chúng phá hoại mạnh nhất? Trứng. B. Nhộng. C. Sâu non. D. Sâu trưởng thành. Câu 2: (1đ) Nhiệm vụ của trồng trọt là: A.Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp B.Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. C.Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. D.Cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng trong nước Câu 3:(1đ)Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ ..... trong câu sau cho đủ nghĩa: Đất trồng là môi trường cung cấp ................. oxi, ............... cho cây và giữ cho cây đúng vững. ................. là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất. Trên đó cây trồng có thể sinh sống và tạo ra .................... Câu 4: (1đ) Ghép nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp trị số pH của các loại đất sau: Loại đất (A) Trị số pH (B) 1. Đất chua. 2. Đất kiềm. 3. Đất trung tính a. pH = 7,5 b. pH < 6,5 c. pH = 6,6 - 7,5 d. pH > 7,5 B. Phần tự luận (6đ) Câu 1: (2đ) Biến thái của côn trùng là gì? Có mấy kiểu biến thái? Kể ra? Câu 2: (2đ) Em hãy nêu những nguyên tắc và kể các biện pháp trong phòng trừ sâu, bệnh hại? Bài làm:

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_cong_nghe_lop_7.doc
Giáo án liên quan