Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 9 - Trường THCS Tam Thanh (Có đáp án)

I. Khoanh tròn vào phướng án đúng trong các câu sau. (2 điểm)

1. Dụng cụ dùng để cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây dẫn khi nối là:

a. Pan me. b. Kìm.

c. Khoan. d. Búa.

2. Đồng hồ điện được dùng để đo điện áp là:

a. Ôm kế. b. Oát kế

c. Vôn kế. d. Công tơ điện.

3. Có mấy cách bóc vỏ cách điện?

a. 2 cách. b. 3 cách.

c. 4 cách. d. 5 cách.

4. Cáp điện của mạng điện trong nhà thường có lớp bảo vệ mềm chịu được:

a. Nhiệt. b. Mặn.

c. Nắng, mưa. d. Ăn mòn.

II. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau. (1 điểm)

1. Trong mạng điện, vật liệu cách điện luôn đi liền với vật liệu dẫn điện nhằm đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt .và . cho người và mạng điện.

2. Dùng giấy ráp làm sạch lõi dây dẫn đến khi thấy . để mối nối tốt.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 9 - Trường THCS Tam Thanh (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM THANH HỌ VÀ TÊN: LỚP: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: CÔNG NGHỆ 9 TUẦN: 12 - TIẾT: 12 ĐIỂM LỜI PHÊ ĐỀ: A. Trắc nghiệm: (4 điểm) I. Khoanh tròn vào phướng án đúng trong các câu sau. (2 điểm) 1. Dụng cụ dùng để cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây dẫn khi nối là: a. Pan me. b. Kìm. c. Khoan. d. Búa. 2. Đồng hồ điện được dùng để đo điện áp là: a. Ôm kế. b. Oát kế c. Vôn kế. d. Công tơ điện. 3. Có mấy cách bóc vỏ cách điện? a. 2 cách. b. 3 cách. c. 4 cách. d. 5 cách. 4. Cáp điện của mạng điện trong nhà thường có lớp bảo vệ mềm chịu được: a. Nhiệt. b. Mặn. c. Nắng, mưa. d. Ăn mòn. II. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau. (1 điểm) 1. Trong mạng điện, vật liệu cách điện luôn đi liền với vật liệu dẫn điện nhằm đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt..và.. cho người và mạng điện. 2. Dùng giấy ráp làm sạch lõi dây dẫn đến khi thấy... để mối nối tốt. III. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống trong các câu sau. (1 điểm) 1. Nơi hoạt động nghề điện dân dụng là những cơ sở lắp đặt, sửa chữa về điện. □ 2. Có 2 cách làm đầu nối khi nối dây dẫn điện bằng vít. □ 3. Hàn mối nối được tiến hành theo thứ tự các bước sau: Làm sạch mối nối, hàn thiếc mối nối, láng nhựa thông. □ 4. Vôn kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo.□ B. Tự luận: (6 điểm) Câu 1: Nêu nội dung và điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. (3 điểm) Câu 2: Dây dẫn điện được phân loại như thế nào? (2 điểm) Câu 3: Vôn kế có thang đo 400V, sai số tuyệt đối lớn nhất là 10V thì cấp chính xác là bao nhiêu? (1 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ A. Trắc nghiệm: I. Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm. 1. b 2. c 3. a 4. c II. Mỗi từ điền đúng 0,25 điểm. 1. Hiệu quả; an toàn. 2. Ánh kim; tiếp xúc. III. Mỗi câu điền đúng 0,25 điểm. 1. Đ 2. Đ 3. S 4. S B. Tự luận: Câu 1: (3 điểm) * Nội dung làm việc của nghề điện dân dụng: (1,5 điểm) - Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt. - Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện. - Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện. * Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng: (1,5 điểm) - Làm việc ngoài trời. - Thường phải đi lưu động. - Làm việc trong nhà. - Nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện. - Làm việc trên cao. Câu 2: - Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và dân dẫn bọc cách điện. (1 điểm) - Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi, dây lõi nhiều sợi. (1 điểm) Câu 3: (1 điểm) Cấp chính xác của vôn kế là 2,5.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_lop_9_truong_thcs_tam_thanh_co.doc
Giáo án liên quan