Đề kiểm tra 45 phút Tin học Lớp 7 - Trường THCS Thị trấn Trâu Quỳ (Có đáp án)

Câu 1 (2 đ) Hãy trả lời câu hỏi sau:

Các nút lệnh nằm trên thanh công cụ nào của Excel? Hãy cho biết ý nghĩa của chúng.

Câu 2 (2 đ) Có gì khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data  Sort trên bảng chọn?

Câu 3. (3 đ) Viết cú pháp tính giá trị biểu thức đơn giản, cú pháp giải phương trình. Mỗi lệnh lấy 1 ví dụ minh họa.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Tin học Lớp 7 - Trường THCS Thị trấn Trâu Quỳ (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ Năm học 2012 - 2013 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Tin học 7 ĐỀ I Điểm Lời phê của cô giáo Họ và tên: Lớp: I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) Câu 1. (2 đ) Hãy nêu ý nghĩa và tác dụng của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview (h. 1) sau: Nút lệnh Tác dụng hình 1 Câu 2. (1 đ) Tìm những câu sai trong các câu sau: Các cột trong cùng một danh sách dữ liệu không được khác nhau về kiểu dữ liệu; Có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần; Hàng tiêu đề không được có kiểu dữ liệu khác với dữ liệu trong các ô còn lại trên cùng cột; Dữ liệu trong cùng một cột là kiểu kí tự hoặc kiểu số đều có thể sắp xếp được. II. TỰ LUẬN : (7 điểm) Câu 1 (2 đ) Hãy trả lời câu hỏi sau: Các nút lệnh nằm trên thanh công cụ nào của Excel? Hãy cho biết ý nghĩa của chúng. Câu 2 (2 đ) Có gì khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data ® Sort trên bảng chọn? Câu 3. (3 đ) Viết cú pháp tính giá trị biểu thức đơn giản, cú pháp giải phương trình. Mỗi lệnh lấy 1 ví dụ minh họa. TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ Năm học 2012 - 2013 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Tin học 7 ĐỀ II Điểm Lời phê của cô giáo Họ và tên: Lớp: Câu 1. Hãy nêu ý nghĩa và tác dụng của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview (h. 1) sau: Nút lệnh Tác dụng hình 1 Câu 2. (1 đ) Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì? Chọn cột đó; Chọn cột số thứ tự; Chọn hàng tiêu đề của trang tính; Cả 3 phương án trên đều sai. Hãy chọn câu trả lời đúng. II. TỰ LUẬN : (7 điểm) Câu 1 (2 đ) Hãy trả lời câu hỏi sau: Bạn An nói: “Sử dụng các nút lệnh trên chỉ có thể sắp xếp dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh” Bạn nói đúng hay sai? Câu 2 (2 đ) Có gì khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data ® Sort trên bảng chọn? Câu 3. (3 đ) Viết cú pháp vẽ đồ thị, cú pháp tính toán với đa thức. Mỗi lệnh lấy 1 ví dụ minh họa. BIỂU ĐIỂM & ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 7 Năm học 2012 – 2013 ĐỀ I I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) Câu 1 (2 đ) Nêu đúng ý nghĩa và tác dụng của mỗi nút lệnh được 0,5 đ Nút lệnh Tác dụng Hiển thị trang in tiếp theo Xem dưới dạng ngắt trang Mở hộp thoại thiết đặt trang Mở hộp thoại in Câu 2 (1 đ). Mỗi đáp án đúng được 0,5 đ II. TỰ LUẬN : (7 điểm) Câu 1 (2 đ). Mỗi ý đúng được 1 đ Đáp án: Chúng nằm trên thanh công cụ chuẩn của Excel. Ý nghĩa của chúng: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần và sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Câu 2. (2 đ) Nêu đúng 2 sự khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data ® Sort trên bảng chọn, mỗi sự khác nhau được 1 đ Đáp án : Với việc dùng lệnh Data ® Sort : Có thể sắp xếp sử dụng nhiều cột ; Có thể thực hiện sắp xếp với nhiều lựa chọn khác nhau. Câu 3. (3 đ) Viết đúng mỗi cú pháp được 1 đ Mỗi lệnh cho được 1 ví dụ đúng được 0,5 đ ĐỀ II I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) Câu 1 (2 đ) Nêu đúng ý nghĩa và tác dụng của mỗi nút lệnh được 0,5 đ Nút lệnh Tác dụng Hiển thị trang in trước đó Mở hộp thoại thiết đặt trang Quay về trang tính Excel Mở hộp thoại in Câu 2 (1 đ) Trả lời đúng được 1 đ Đáp án: A II. TỰ LUẬN : (7 điểm) Câu 1 (2 đ). Trả lời đúng được 2 đ Đáp án: Bạn An nói chưa chính xác. Dùng các nút lệnh này có thể sắp xếp được dữ liệu thuộc nhiều kiểu: kí tự, số, thời gian, miễn là cột để sắp xếp có cùng kiểu dữ liệu. Câu 2. (2 đ) Nêu đúng 2 sự khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data ® Sort trên bảng chọn, mỗi sự khác nhau được 1 đ Đáp án : Với việc dùng lệnh Data ® Sort : Có thể sắp xếp sử dụng nhiều cột ; Có thể thực hiện sắp xếp với nhiều lựa chọn khác nhau. Câu 3. (3 đ) Viết đúng mỗi cú pháp được 1 đ Mỗi lệnh cho được 1 ví dụ đúng được 0,5 đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_tin_hoc_lop_7_truong_thcs_thi_tran_trau.doc