Đề kiểm tra chất lượng Học kì 1 Âm nhạc Lớp 6 - Trường THCS A Túc

Câu 1: Bài hát “Quốc ca” nhạc sĩ nào sáng tác?

A. Phạm Tuyên B. Văn Cao C. Hoàng Lân D. Hoàng Long

Câu 2: Bài hát “ Quốc ca” còn có tên gọi là gì?

A. Tiến quân ca. B. Đi ta đi lên. C . Đôi ta lớn lên cùng đất nước. D. Hồn tử sĩ .

Câu 3: Bài hát “ Lên đàng” nhạc sĩ Lưu Hữu phước sáng tác vào năm nào ?

A. 1944. B. 1954 . C 1975 . D. 1985.

Câu 4: Bài hát “ Đi cấy” thuộc dân ca vùng nào?

A. Thanh Hoá . B. Nghệ An C. Huế D. Quãng Nam

Câu 5: Nốt tròn có giá trị trường độ bằng mấy phách?

A. 1 phách B. 2 phách C. 3 phách D. 4 phách

Câu 6: Khuông nhạc có mấy dòng và mấy khe ?

A. 3 dòng 4 khe B. 4 dòng 4 khe C. 4 dòng 5 khe D. 5 dòng 4 khe.

Câu 7: Nốt móc đơn có giá trị trường độ bằng mấy phách?

A. ¼ phách B. ½ phách C. 1 phách D. 2 phách

Câu 8: Trong các nhạc cụ sau, đâu là nhạc cụ dân tộc?

A. Đàn Ghi Ta B. Piano C. Đàn Bầu D. Kèn

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng Học kì 1 Âm nhạc Lớp 6 - Trường THCS A Túc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS A Túc Bài Kiểm Tra Chất lượng Học Kỳ I Họ và tên: . Môn : ÂM NHẠC 6 (Thời gian 45 phút ) Lớp : Ngày kiểm tra: Ngày trả bài: Điểm: Điểm số: Điểm chữ: Lời nhận xét của thầy, cô giáo: A. PHẦN THI LÝ THUYẾT: ĐỀ A I. Phần thi trắc nghiệm: (3đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu đáp án trả lời đúng . Câu 1: Bài hát “Quốc ca” nhạc sĩ nào sáng tác? A. Phạm Tuyên B. Văn Cao C. Hoàng Lân D. Hoàng Long Câu 2: Bài hát “ Quốc ca” còn có tên gọi là gì? A. Tiến quân ca. B. Đi ta đi lên. C . Đôi ta lớn lên cùng đất nước. D. Hồn tử sĩ . Câu 3: Bài hát “ Lên đàng” nhạc sĩ Lưu Hữu phước sáng tác vào năm nào ? A. 1944. B. 1954 . C 1975 . D. 1985. Câu 4: Bài hát “ Đi cấy” thuộc dân ca vùng nào? A. Thanh Hoá . B. Nghệ An C. Huế D. Quãng Nam Câu 5: Nốt tròn có giá trị trường độ bằng mấy phách? A. 1 phách B. 2 phách C. 3 phách D. 4 phách Câu 6: Khuông nhạc có mấy dòng và mấy khe ? A. 3 dòng 4 khe B. 4 dòng 4 khe C. 4 dòng 5 khe D. 5 dòng 4 khe. Câu 7: Nốt móc đơn có giá trị trường độ bằng mấy phách? A. ¼ phách B. ½ phách C. 1 phách D. 2 phách Câu 8: Trong các nhạc cụ sau, đâu là nhạc cụ dân tộc? A. Đàn Ghi Ta B. Piano C. Đàn Bầu D. Kèn Câu 9: Một hình nốt tròn bằng mấy hình nốt đen? A. 2 nốt đen B. 3 nốt đen C. 4 nốt đen D. 5 nốt đen Câu 10: Bài hát “ Vui bước trên đường xa” do nhạc sĩ nào đặt lời mới? A. phong Nhã B. Phạm Tuyên C. Hoàng Lân D. Trần Hoàn Câu 11: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sinh và Mất năm nào? A. ( 1921- 1989) B. ( 1925-1995) C.(1925- 1996) D.(1924-1996) Câu 12: Những ca khúc sau ca khúc nào do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác A. Ngày mùa . B. Hò kéo pháo C . Con chim vành khuyên. D . Đội ca II. Phần tự luận: (7đ) Câu 1: (2đ). Nêu tính chất và nội dung bài hát “ Hành khúc tới trường”. Câu 2:(3đ). Viết 7 nốt nhạc lên khuông? Nêu các kí hiệu trường độ? Giá trị tương quan của mỗi hình nốt? Câu3:(2đ). Nêu vài nét nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát “ Lên đàng” BÀI LÀM Trường THCS A Túc Bài Kiểm Tra Chất lượng Học Kỳ I Họ và tên: . Môn : ÂM NHẠC 6 (Thời gian 45 phút ) Lớp : Ngày kiểm tra: Ngày trả bài: Điểm: Điểm số: Điểm chữ: Lời nhận xét của thầy, cô giáo: A. PHẦN THI LÝ THUYẾT: ĐỀ A I. Phần thi trắc nghiệm: (3đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu đáp án trả lời đúng .. Câu 1: Khuông nhạc có mây dòng và mấy khe ? A. 3 dòng 4 khe B. 4 dòng 4 khe C. 4 dòng 5 khe D. 5 dòng 4 khe. Câu 2: Nốt tròn có giá trị trường độ bằng mấy phách? A. 1 phách B. 2 phách C. 3 phách D. 4 phách Câu 3: Trong các nhạc cụ sau, đâu là nhạc cụ dân tộc? A. Đàn Ghi Ta B. Piano C. Đàn Bầu D. Kèn Câu 4: Một hình nốt tròn bằng mấy hình nốt đen? A. 2 nốt đen B. 3 nốt đen C. 5 nốt đen D. 4 nốt đen Câu 5: Bài hát “ Vui bước trên đường xa” do nhạc sĩ nào đặt lời mới? A. Phong Nhã B. Phạm Tuyên C. Hoàng Lân D. Trần Hoàn Câu 6: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sinh và Mất năm nào? A. ( 1921- 1989) B. ( 1925-1995) C.(1925- 1996) D.(1924-1996) Câu 7: Những ca khúc sau ca khúc nào do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác A. Ngày mùa . B. Hò kéo pháo C . Con chim vành khuyên. D . Đội ca Câu 8: Bài hát “Quốc ca” nhạc sĩ nào sáng tác? A. Phạm Tuyên B. Văn Cao C. Hoàng Lân D. Hoàng Long Câu 9: Bài hát “ Quốc ca” còn có tên gọi là gì? A. Tiến quân ca. B. Đi ta đi lên. C . Đôi ta lớn lên cùng đất nước. D. Hồn tử sĩ . Câu 10: Bài hát “ Lên đàng” nhạc sĩ Lưu Hữu phước sáng tác vào năm nào ? A. 1944. B. 1954 . C 1975 . D. 1985. Câu 11: Bài hát “ Đi cấy” thuộc dân ca vùng nào A. Nghệ An B.Thanh Hoá C. Huế D. Quãng Nam Câu 12: Nốt móc đơn có giá trị trường độ bằng mấy phách? A. ¼ phách B. ½ phách C. 1 phách D. 2 phách II. Phần tự luận: (7đ) Câu 1: (2đ). Nêu tính chất và nội dung bài hát “ Hành khúc tới trường”. Câu 2:(3đ). Viết 7 nốt nhạc lên khuông? Nêu các kí hiệu trường độ? Giá trị tương quan của mỗi hình nốt? Câu3:(2đ). Nêu vài nét nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát “ Lên đàng” BÀI LÀM MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ( 2009-2010) MÔN ÂM NHẠC 6 Mức độ Lĩnh vực Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số TN TL TN TL TN TL TN TL Bài hát Tác giả- Tác phẩm 2 (0,5 2 (0,5) 4 (1) Tính chất- Nội dung 1 (2) 1 ( 2) Nhạc Lý và tâp đọc nhạc Nhận biêt về nhịp lấy đà Tập đọc nhạc 3 (0,75) 1 (0,25) 1 (3) 4 (1,) 1 (3) Âm nhạc thường thức Tìm hiểu về tác giả tác phẩm 2 (0,5) 2 ( 0,5) 1 ( 2) 4 (1) 1 (3) Cộng : Tổng số câu: 15 Tổng số điểm: 10 7 (1,75) 5 (1,25) 3 (7) 12 (3) 3 (7) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I (2009- 2010) MÔN : ÂM NHẠC 6 I. Phần thi trắc nghiệm: ( 3 diểm) ĐỀ A Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ/a B A A A D D B C C C A A ĐỀ B Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ/a D D C D C A A B A A B B II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 1: Tinh chât và nội dung bài hát “ Hành khúc tới trường” -Tính chất : Bài hát được viết theo nhịp đi với tính chất âm nhạc vui tươi trong sáng - Nội dung: Tác giả mô tả buổi sáng mặt trời lên từng tốp học sinh vui vẽ đến trường với niềm tự hào về quê hương đất nước Câu 2: Viết 7 nốt nhac lên khuông ( học sinh viết đúng 7 nốt nhạc lên khuông nhạc theo dòng khe) - Có 5 hình nốt : Hình nốt tròn có độ ngân 4 phách Hình nốt trắng có độ ngân 2 phách Hình nốt đen có độ ngân 1 phách Hình nốt móc đơn có độ ngân ½ phách Hình nốt móc kép có độ ngân ¼ phách Câu 3 : Vài nét về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát lên đàng -Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sinh ngay 12-9 -1921 tại Huyện Ô Môn – Cần thơ. Mất ngày 12-6-1989 tai Thành Phố Hô Chí Minh . Tác giả của nhiều ca khúc có giá trị nghệ thuật cao như: Hồn tử sĩ; tiếng gọi thanh niên; Lên đàng; Khải hoàn ca. . . - Bài hát lên đàng ra đời vào năm 1944 . Thể hiện một khí thế hào hùng, một lời kêu gọi manh mẽ.kêu gọi lớp lớp thanh niên lên đường đi chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước. -----------------o0o----------------- B. PHẦN THI THỰC HÀNH: I. Bài hát: Học sinh bốc thăm và trình bày một trong 4 bài hát sau: Tiếng chuông và ngọn cờ. Vui bước trên đường xa. Hành khúc tới trường. Đi cấy. H/s trình bày chính xác lời bài hát: 5điểm H/s trình bày đúng giai điệu bài hát: 3điểm H/s trình bày được sắc thái bài hát: 2điểm. II. Tập đọc nhạc (TĐN): Học sinh bốc thăm và trình bày một trong 5 bài Tập đọc nhạc sau: 1. TĐN số 1: 2. TĐN số 2: Mùa xuân trong rừng 3. TĐN số 3: Thật là hay 4. TĐN số 4: 5. TĐN số 5: Vào rừng hoa. H/s trình bày đúng nốt nhạc và giai điệu bài TĐN: 6điểm H/s trình bày đúng lời ca bài TĐN: 4điểm H/s trình bày đúng sắc thái bài TĐN: 1điểm (Tổng điểm phần thi thực hành là trung bình điểm thi của bài hát và bài Tập đọc nhạc) A Túc, ngày 5 tháng 12 năm 2010 GV ra đề: Trần Minh Đức .

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ki_1_am_nhac_lop_6_truong_thcs_a.doc
Giáo án liên quan