Đề kiểm tra Cuối học kì 1 Công nghệ Lớp 9 (Có đáp án)

Câu 1: ( điểm) Nghề điện dân dụng có vị trí, vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?

Câu 2:(1 điểm) Nêu cấu tạo của dây cáp điện?

Câu 3: ( điểm) Em hãy cho biết công dụng của đồng hồ đo điện. Kể tên các loại đồng hồ đo điện và đại lương đo tương ứng

Câu 4: (2 điểm) Trình bày các yêu cầu của của nối dây dẫn điện

Câu 5: ( điểm)

a) Bảng điện có chức năng gì?

b) Nêu các bước vẽ sơ đồ mạch điện bảng điện. Dựa vào sơ đồ nghuyên lý của mạch điện ( hình vẽ), Em hãy vẽ sơ đồ lắp đạt mạch điện

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Cuối học kì 1 Công nghệ Lớp 9 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò Thi kiÓm tra cuèi häc k× i N¨m häc: 2012 - 2013 M«n: C«ng nghÖ 9 Thêi gian: 45 Phót (Kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò) Câu 1: ( điểm) Nghề điện dân dụng có vị trí, vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống? Câu 2:(1 điểm) Nêu cấu tạo của dây cáp điện? Câu 3: ( điểm) Em hãy cho biết công dụng của đồng hồ đo điện. Kể tên các loại đồng hồ đo điện và đại lương đo tương ứng Câu 4: (2 điểm) Trình bày các yêu cầu của của nối dây dẫn điện Câu 5: ( điểm) a) Bảng điện có chức năng gì? b) Nêu các bước vẽ sơ đồ mạch điện bảng điện. Dựa vào sơ đồ nghuyên lý của mạch điện ( hình vẽ), Em hãy vẽ sơ đồ lắp đạt mạch điện O A Sơ đồ nguyên lý mạch điện ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM M«n: C«ng nghÖ 9 Câu Đáp án Bđiểm 1 (2đ) - VT: Nghề điện dân dụng rất đa dạng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ cho đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của các hộ tiêu thụ điện - Vai trò: Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 1đ 1đ 2 (1đ) - Lõi cáp làm bằng đồng hoặc nhôm. - Vỏ cáp làm bằng cao su, nhựa tổng hợp PVC - Vỏ bảo vệ được chế tạo phù hợp với điều kiện môi trường - Cáp điện khác dây dẫn điện là: cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn điện được bọc bên ngoài là vỏ bảo vệ mềm. (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) 3 (2,5đ) - CD: Đồng hồ đo điện giúp phát hiện được những hư hỏng, sự cố kỹ thuất, hiện tường làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện. Đồng hồ đo điện Đại lượng đo Ampe kế Cường độ dòng điện Oát kế Công suất điên Vôn kế Hiệu điện thế( điện áp) Công tơ điện Điện năng Ôm kế Điện trở Đồng hồ vạn năng Cường độ dòng điện, Hiệu điện thế, Điện trở 1đ 1,5đ( mỗi ý 0,25đ) 4 (2đ) - Dẫn điện tốt: Điện trở của mối nối nhỏ( bề mặt tiếp xúc sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn, mối nối chặt) - Có độ bền cơ học cao: Chịu được sức kéo, cắt, rung chuyển - An toàn điện: Cách điện tốt, mối nối không được sắc. - Có tính thẩm mỹ: Gọn, đẹp 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 5 (2,5đ) a) Chức năng: Là nơi lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện b) Gòm 4 bước: ............................................................ Vẽ đúng: O A 0,5đ 1đ 1đ Cấp độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Nội dung 1. Giới thiệu công việc lắp đặt mạng điện trong nhà Trình bày được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng Số câu: 3 Số điểm: 1,5; Tỉ lệ: 15 % Số câu: 1(C1) Số điểm: 2 Số câu:1 Số điểm:2 Nêu cấu tạo của dây cáp điện? Số câu: 1(C2) Số điểm: 1 Nội dung 2. An toàn lao động; thiết bị; dụng cụ và vật liệu Nêu công dụng và phân loại của đồng hồ đo điện. Số câu: 4 Số điểm: 2,5; Tỉ lệ: 25% Số câu: 1(C3) Số điểm: 2,5 Số câu:2 Số điểm: 3,5 Nội dung 3. Qui trình và kỹ thuật lắp đặt mạng điện. - Nêu được chức năng của bảng điện - Nêu được các bước vẽ sơ đồ mạch điện - Trình bày được yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện Số câu: 5 Số điểm: 2,5; Tỉ lệ:25% Số câu: 2/3(C5) Số điểm: 1,5 Số câu: 1(C4) Số điểm: 2,0 Số câu: 1/3(C5) Số điểm: 1 Số câu:2 Số điểm:4,5 T. số câu: 20 T. số điểm: 10 Tỉ lệ: 100 (%) Số câu: 5/3 Số điểm: 4 Tỉ lệ: 40% Số câu: 2 Số điểm: 4 Tỉ lệ: 40% Số câu: 1/3 Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10% Số câu:5 Số điểm:10 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 6 Néi dung kiÕn thøc Mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc Nêu được nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên. Sè c©u hái 1 1 Sè ®iÓm 3 3 2. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở Nêu được các khu vực sinh hoạt trong gia đình Biết cách bố trí đồ đạc trong những khu vực đó Sè c©u hái 0,5 0,5 1 Sè ®iÓm 1 1 2 3. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật Nêu được những đồ vật thường dùng trong trang trí nhà ở Hiểu được tác dụng của việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp Sè c©u hái 0,3 0,7 1 Sè ®iÓm 1 2 3 4. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa Hiểu được ý nghĩa của cây cảnh và hoa dùng trong trang trí nhà ở Sè c©u hái 1 1 Sè ®iÓm 2 2 Tæng sè c©u 1,8 1,7 0,5 4 Tæng sè ®iÓm 5 4 1 10 TØ lÖ (%) 50% 40% 10% 100%

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_9_co_dap_an.doc
Giáo án liên quan