Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Du (Có đáp án)

Câu 1 : Đất trồng có trị số PH = 5 đất đó thuộc loại đất gì ?

 a. Đất chua b. Đất kiềm c. Đất trung tính d. Đất bạc màu

Câu 2 : Biện pháp tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng nhằm mục đích gì ?

 a. Giải quyết công lao động dự thừa b. Thay đổi môi trường sống của sâu bệnh

 c. Tăng nông sản, thực phẩm trong năm d. Tất cả đều đúng

Câu 3 : Đất có vai trò đối với đời sống cây trồng là :

 a. Cung cấp nước, giữ cho cây đứng vững b. Cung cấp khí ôxi

 c. Cung cấp chất dinh dưỡng d. Tất cả đều đúng

Câu 4 : Cày sâu, bừa kỹ kết hợp bốn phân hữu cơ được áp dụng cho loại đất nào ?

 a. Đất sét b. Đất thịt c. Đất bạc màu d. Đất chua

Câu 5 : đặc điểm chủ yếu của phân hữư cơ là :

 a. Ít chất dinh dưỡng, khó hào tan b. Nhiều chất dinh dưỡng, dễ hoà tan

 c. Ít chất dinh dưỡng, dễ hào tan d. Nhiều chất dinh dưỡng, khó hoà tan

Câu 6 : Trên vỏ bao bì phân hoá học có ghi N = 46% phân đó là loại phân gì ?

 a. Phân lân b. Phân urê c. Phân kali d. Phân hỗn hợp

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Du (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD & ĐT Đại Lộc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Môn : Công Nghệ Lớp:7 Người ra đề : Đoàn Ngọc Hân Đơn vị : THCS Nguyễn Du_ _ _ _ _ _ _ _ _ MA TRẬN ĐỀ Nội dung Mức độ Kiến thức kỹ năng Tổng Câu Điểm Biết Hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Đại cương về kỹ thuật trồng trọt Câu Đ 3 1.5 2 1 1 1.5 6 4 Qui trình sản xuất và bảo vệ môi trường Câu Đ 3 1.5 2 1 1 1.5 6 4 Thực hành Câu Đ 2 1 2 1 4 2 Tổng Câu Đ 8 4 6 3 2 3 16 10 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN CÔNG NGHỆ 7 I. Trắc nghiệm : (7đ) Chọn phương án đúng trong các câu sau : Câu 1 : Đất trồng có trị số PH = 5 đất đó thuộc loại đất gì ? a. Đất chua b. Đất kiềm c. Đất trung tính d. Đất bạc màu Câu 2 : Biện pháp tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng nhằm mục đích gì ? a. Giải quyết công lao động dự thừa b. Thay đổi môi trường sống của sâu bệnh c. Tăng nông sản, thực phẩm trong năm d. Tất cả đều đúng Câu 3 : Đất có vai trò đối với đời sống cây trồng là : a. Cung cấp nước, giữ cho cây đứng vững b. Cung cấp khí ôxi c. Cung cấp chất dinh dưỡng d. Tất cả đều đúng Câu 4 : Cày sâu, bừa kỹ kết hợp bốn phân hữu cơ được áp dụng cho loại đất nào ? a. Đất sét b. Đất thịt c. Đất bạc màu d. Đất chua Câu 5 : đặc điểm chủ yếu của phân hữư cơ là : a. Ít chất dinh dưỡng, khó hào tan b. Nhiều chất dinh dưỡng, dễ hoà tan c. Ít chất dinh dưỡng, dễ hào tan d. Nhiều chất dinh dưỡng, khó hoà tan Câu 6 : Trên vỏ bao bì phân hoá học có ghi N = 46% phân đó là loại phân gì ? a. Phân lân b. Phân urê c. Phân kali d. Phân hỗn hợp Câu 7 : Biến thái của con trùng theo kiểu biến thái không hoàn toàn trải qua mấy giai đoạn ? a. 2 giai đoạn b. 3 giai đoạn d. 4 giai đoạn d. không có giai đoạn nào Câu 8 : Trên nhãn thuốc trừ sâu có ghi : Padan 95.Sp có nghĩa là : a. Thuốc Padan 95 gam chất chưa tác dụng b. Thuốc Padan chứa 95% sản phẩm c. Thuốc Padan chứa 95% thuốc tác dụng ở dạng bột tan trong nước d. 95% thuốc Padan ta trong nước Câu 9 : Mỗi loại cây trồng gieo đúng khoảng thời gian nhất định được gọi là : a. Thời gian b. Thời vụ c. Thời tiết d. Thời kỳ Câu 10 : Hạt giống tốt có tỷ lệ (%) sức nảy mầm so với tỷ lệ (%) nảy mầm như thế nào? a. Xấp xỉ bằng nhau b. Xấp đôi c. Xấp ba d. Bằng nhau Câu 11 : Sau khi hạt đã mọc phải tiến hành làm cỏ, vun xới để đáp ứng những nhu cầu gì? Phát triển của cây ? a. Sinh trưởng b. Sinh tồn c. Sinh dục d. Sinh sản Câu 12 : Để đảm bảo số lượng, chất lượng nông sản phẩi tiến hành thu hoạch nhanh gọn, cản thận và đúng gì ? a. Đúng thời gian b. Đúng tiến độ c. Đúng độ chín d. Đúng thời tiết Câu 13 : Nhãn hiệu thuốc trừ sân có biểu tượng đầu lâu, xương chéo, màu đen và có vạch đỏ dưới. Nhãn nhóm thuốc đó có độ độc như thế nào ? a. Rất độc b. Ít độc c. Độc cao d. Độc hại Câu 14 : Luân phiên các loại cây trồng khác nhâu trên cùng một diện tích được gọi là gì ? a. Luân canh b. Xen canh c. Canh tác d. Tăng vụ II. Tự luận : (3đ) Câu 1 : Để xác định thời vụ gieo trồng ở từng miền người ta dựa vào những yếu tố nào? giải thích ? (1,5đ) Đáp án chấm Phần I : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đáp án Đúng A C D C D B B B B A A C Â A Phần II : Câu 1 ) Nêu được và giải thích 3 yếu tố : khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu bệnh, mỗi yếu tố (0,5đ) Câu 2 ) - Mục đích tỉa dặm cây (0,5đ) - Mục đích làm cỏ vun xới (0,5đ) - Mục đích tưới tiêu nước, bốn phân (0,5đCâu 2 : Nêu mục đích của các biện pháp chăm sóc cây trồng (1,5đ)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_nguyen_du_c.doc