Đề kiểm tra Học kì 1 môn Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Thanh Cao (Có đáp án)

Câu 1: (1.5 đ) Khoanh tròn vào ý trả lời đầu câu mà em cho là đúng nhất:

 1)Căn cứ vào độ PH người ta chia đất làm:

 a. Đất chua. b. Đất kiềm. c. Đất trung tính. d. Cả 3 ý trên.

 2) Muốn cho đất trồng có năng xuất cao cần có những điều kiện:

 a. Độ phì nhiêu. b. Thời tiết. c. Giống và chăm sóc. d. Cả 3 ý trên.

 3) Đất trồng cần sử dụng hợp lý vì:

a. Đất trồng có hạn b. Đất trồng vô hạn c. Cả a, b đều sai

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 môn Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Thanh Cao (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS: Thanh cao ĐỀ THI HỌC KỲ I Môn: CÔNG NGHỆ 7 Thời gian: 45’ (không kể phát đề) Ma trËn ®Ị: Chđ ®Ị NhËn biÕt Th«ng hiĨu VËn dơng Tỉng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TÝnh chÊt cđa ®Êt trång 1 0.5 1 0.5 1 0.5 3 1.5 Sư dơng vµ c¶i t¹o ®Êt 1 2 1 2 T¸c dơng cđa ®Êt trång 1 1.5 1 1.5 T¸c dơng cđa ph©n bãn 1 2.5 1 2.5 C¸c biƯn ph¸p ch¨m sãc c©y trång 1 2.5 1 2.5 1 0.5 3 4 1 2 0.5 5 7 10 I-Phần trắc nghiệm: Câu 1: (1.5 đ) Khoanh tròn vào ý trả lời đầu câu mà em cho là đúng nhất: 1)Căn cứ vào độ PH người ta chia đất làm: a. Đất chua. b. Đất kiềm. c. Đất trung tính. d. Cả 3 ý trên. 2) Muốn cho đất trồng có năng xuất cao cần có những điều kiện: a. Độ phì nhiêu. b. Thời tiết. c. Giống và chăm sóc. d. Cả 3 ý trên. 3) Đất trồng cần sử dụng hợp lý vì: a. Đất trồng có hạn b. Đất trồng vô hạn c. Cả a, b đều sai Câu 2: (2 đ) Nối các biện pháp cải tạo đất cho phù hợp với các loại đất Biện pháp cải tạo đất Aùp dụng cho các loại đất Trả lời 1. Cày sâu bừa sục , bón phân hữu cơ. 2. Làm ruộng bậc thang. 3. Cày nông bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. 4. Biện pháp thủy lợi. a. Đất mặn, đất phèn. b. Đất phèn. d. Đất dốc e. Đất nghèo, tầng đất mỏng. 1. . . .. . . . . 2 . . . . . . 3 . . . . . . 4 . . . . . . Câu 3:(1,5 đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Đất trồng là Môi trường cung cấp . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cho cây và . . . . . . .. . cho cây đúng vững. II. Phần tự luận: (5 điểm) Câu 4: (2.5 đ)Phân bón là gì? Gồm mấy nhóm? Tác dụng? Câu 5 (2,5 đ) Nêu các biện pháp chăm sóc cây trồng ở địa phương em? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ 7 HKI(2010-2011) Nội dung Biểu điểm I. Trắc nghiệm: (1.5 đ) Câu 1,: Trả lời đúng mỗi ý đạt (0.5) 1) – d 2) – d 3) – a Câu 2(2đ) Trả lời đúng mỗi ý đạt (0.5) 1 –e ; 2 – d;; 3 – b; 4 – a Câu 3(1.5đ) Nước, chất dinh dưỡng, ô xy, giữ II. Tự luận: Câu 4(2.5đ) Phân bón là thức ăn cho cây. Gồm 3 nhóm: Phân hữu cơ, phân hóa học, vi sinh. Tác dụng: tăng độ phì cho đất, tăng năng xuất cây trồng và chất lượng nông sản. Câu 5(2.5đ): Tùy từng loại cây mà áp dụng các biện pháp: làm cỏ, vun xíi, t­íi, nước, bón phân phù hợp tạo điều kiện cho cây trồng phát triển và sinh trưởng tốt. 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 1,5 đ 0.5 đ 1 đ 1 đ 2.5 đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_thanh_c.doc