Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Văn Luông

Câu 1: (1 điểm) Đánh số thứ tự (1,2,3,4) theo mức độ cần thiết từ cao đến thấp các biện pháp kĩ thuật về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con cho phù hợp:

a. Giữ ấm cho cơ thể, cho bú sữa đầu.

b. Nuôi vật nuôi mẹ tốt.

c. Tập cho vật nuôi con ăn sớm.

d. Cho vật nuôi con vận động, giữ vệ sinh và phòng bệnh cho vật nuôi.

Câu 2: (1 điểm) Hãy đánh dấu (x) để phân biệt những biến đổi nào ở cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục theo bảng sau:

Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục

1. Xương ống chân của bê dài thêm 3 cm

2. Gà trống biết gáy

3. Gà mái bắt đầu đẻ trứng

4. Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa

Câu 3:(2 điểm) Điền các từ, cụm từ cho dưới đây vào các chỗ trống của câu sao cho phù hợp với tác dụng phòng bệnh của vắc xin:

Các từ, cụm từ: vắc xin, tiêu diệt mầm bệnh, miễn dịch, kháng thể.

Khi đưa (1) . . vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra (2) . . chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng (3) ., vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng (4) .

 

doc10 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Văn Luông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD&ĐT Tân Sơn Trường THCS Văn Luông KIÓM TRA HäC K× II M«n : c«ng nghÖ 7 A. MA TRẬN Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL TN TL TN TL Chủ đề 1: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng Khoanh nuôi phục hồi rừng. Số câu Số điểm 1 2 20% 1 2 20% Chủ đề 2: Sự sinh trưởng và phát dục cuả vật nuôi, Phân biệt sự sinh trưởng phát dục của vật nuôi Số câu Số điểm 1 1 10% 1 1 10% Chủ đề 3: Thức ăn vật nuôi, Nuôi dưỡng chăm sóc các loại vật nuôi Nguồn gốc, thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi Nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non Số câu Số điểm 1 1 10% 1 1 10% 2 2 20% Chủ đề 4: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh Chọn hướng khi làm chuồng vật nuôi Số câu Số điểm 1 1,5 15% 1 1,5 15% 2 3 30% Chủ đề 5: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi Tác dụng của vắc xin 1 2 20% 1 2 20% Số câu Số điểm Tỷ lệ % 2 câu 2 điểm 20% 2 câu 4 điểm 40% 2 câu 2,5 điểm 25% 1 câu 1,5 điểm 15% 7 câu 10điểm 100% B. ĐỀ BÀI 1. Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: (1 điểm) Đánh số thứ tự (1,2,3,4) theo mức độ cần thiết từ cao đến thấp các biện pháp kĩ thuật về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con cho phù hợp: a. Giữ ấm cho cơ thể, cho bú sữa đầu. b. Nuôi vật nuôi mẹ tốt. c. Tập cho vật nuôi con ăn sớm. d. Cho vật nuôi con vận động, giữ vệ sinh và phòng bệnh cho vật nuôi. Câu 2: (1 điểm) Hãy đánh dấu (x) để phân biệt những biến đổi nào ở cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục theo bảng sau: Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục 1. Xương ống chân của bê dài thêm 3 cm 2. Gà trống biết gáy 3. Gà mái bắt đầu đẻ trứng 4. Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa Câu 3:(2 điểm) Điền các từ, cụm từ cho dưới đây vào các chỗ trống của câu sao cho phù hợp với tác dụng phòng bệnh của vắc xin: Các từ, cụm từ: vắc xin, tiêu diệt mầm bệnh, miễn dịch, kháng thể. Khi đưa (1) .... vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra (2).... chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng (3)..., vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng (4)... 2. Tự luận: (6 điểm) Câu 4: (2 điểm) Những đối tượng và những biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi và phục hồi rừng ở nước ta? Câu 5: (1 điểm) Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu? Kể tên các chất dinh dưỡng có trong phần chất khô của thức ăn vật nuôi? Câu 6: (3 điểm) a. Hãy nêu tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh và mối quan hệ giữa các yếu tố đó thông qua sơ đồ? b.Theo em hướng chuồng nuôi nào là phù hợp? Vì sao? C. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM TỪNG PHẦN : Đáp án Biểu điểm I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Câu 1: a. 2 b. 1 c. 3 d. 4 (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) Câu 2: 1. Sinh trưởng 2. Phát dục. 3. Phát dục 4. Sinh trưởng (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) Câu 3: Vắc xin Kháng thể Tiêu diệt mầm bệnh Miễn dịch (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) II. TRẴC NGHIỆM TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 4: * Đối tượng khoanh nuôi: - Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng. - Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30 cm. * Biện pháp khoanh nuôi: - Bảo vệ: Cấm chăn thả gia súc, Chống chặt phá cây gieo giống, phòng chống cháy... - Phát dọn dây leo, bụi rậm, cuốc xới dất tơi xốp - Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống (0,4 điểm) (0,4 điểm) (0,4 điểm) (0,4 điểm) (0,4 điểm) Câu 5: - Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ động vật, thực vật và chất khoáng - Phần chất khô của thức ăn vật nuôi gồm: Protein, Lipit, Gluxit, Vitamin và chất khoáng. (0,5 điểm) (0,5 điểm) Câu 6: a)Sơ đồ tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh Nhiệt độ thích hợp Độ ẩm trong chuồng 60-70% Độ thông thoáng tốt Chuồng nuôi hợp vệ sinh Độ chiếu sáng thích hợp từng loại vật nuôi Khí độc: Ít khí độc b) Hướng chuồng phù hợp là hướng Nam hoặc hướng Đông-Nam vì: hướng đó sẽ tận dụng được ánh sáng ban mai và hướng gió Nam mát mẻ, tránh được gió lạnh đông bắc (1,5 điểm) (0,5 điểm) (1 điểm) X¸c nhËn cña nhµ tr­êng Tæ chuyªn m«n kÝ duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn §×nh Dùng Phòng GD&ĐT Tân Sơn Trường THCS Văn Luông KiÓm tra häc k× II M«n : c«ng nghÖ 8 A. MA TRẬN Cấp độ Tªn chủ đề Nhận biết Th«ng hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề 1: TruyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng CÊu t¹o bé truyÒn ®äng ®ai vµ tØ sè truyÒn bé truyÒn ®éng xÝch Số c©u Số điểm Tỉ lệ phần trăm 2 1 10% 2 1 10% Chủ đề 2: An toµn ®iÖn C¸c nguyªn t¾c an toµn ®iÖn Số c©u Số điểm Tỉ lệ phần trăm 2 1 10% 2 1 10% Chủ đề 3 :§å dïng ®iÖn trong gia ®×nh Chøc n¨ng c¸c lo¹i ®å dïng ®iÖn So s¸nh ®­îc ®Ìn huúnh quang vµ ®Ìn sîi ®èt BiÕt c¸ch tÝnh to¸n ®iÖn n¨ng tiªu thô trong gia ®×nh Số c©u Số điểm Tỉ lệ phần trăm 0,75 7,5% 1 2 20% 1 3 30% 4 5,75 50% Chủ đề 4: M¹ng ®iÖn trong nhµ KÝ hiÖu c¸c thiÕt bÞ ®iÖn Chøc n¨ng c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn BiÕt c¸c ®Æc ®iÓm cña m¹ng ®iÖn trong nhµ Số c©u Số điểm Tỉ lệ phần trăm 1 0,5 5% 1 0,75 7.5% 1 1 10% 3 2,25 10% Tổng số c©u Tổng số điểm Tỷ lệ % 5 c©u 2,5 điểm 25% 3 c©u 4,5 điểm 45% 1 c©u 3 điểm 30% 9 c©u 10 điểm 100% B. ®Ò bµi I.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1 ( 2,5 điểm): Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước ý trả lời mà em cho là đúng : 1. C«ng thøc tÝnh tØ sè truyÒn cña bé truyÒn ®éng ¨n khíp lµ: A. i = Z1/Z2 = n2/n1 . B. i = Z2/Z1= n2/n1. C. i = Z1/Z2 = n1/n2. D. i = Z1/Z2 = Z1/n1. 2. KÝ hiÖu nµo lµ kÝ hiÖu cña cÇu ch× trªn s¬ ®å ®iÖn? 3. Trong bé truyÒn ®éng ®ai, khi quay b¸nh dÉn b¸nh bÞ dÉn quay theo v× gi÷a chóng ®­îc nèi bëi : A. D©y xÝch. C. D©y ch¹c. B. D©y l¹t. D. D©y ®ai. 4. Hành động nào dưới đây là sai: A. Xây nhà xa đường dây điện cao áp. B. Thả diều nơi không có dây điện. C. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp. D. Đứng ở xa nhìn lên cột điện cao áp. 5. Khi sửa chữa điện ta không nên: A. Rút nắp cầu chì và cắt cầu dao. B. Dùng tay trần chạm vào dây điện không có vỏ bọc cách điện (dây trần). C. Ngắt aptomat, rút phích cắm điện. D. Cắt cầu dao, rút phích cắm điện và ngắt aptomat. Caâu 2 (1,5 ñieåm): Haõy gheùp noäi dung ôû coät I vôùi noäi dung töông öùng ôû coät II: I II 1.Caàu dao laø thieát bò thöôøng duøng ñeå 2.Caàu chì laø thieát bò duøng ñeå 3.Coâng taéc laø thieát bò thöôøng duøng ñeå 4. Boùng ñeøn laø ñoà duøng ñieän 5. Maùy bieán aùp laø thieát bò duøng ñeå 6. Ñoäng cô ñieän coù taùc duïng A. Bieán ñieän naêng thaønh cô naêng. B. Ñoùng - caét maïch ñieän chính C. Baûo veä maïch ñieän. D. Bieán ñoåi ñieän aùp. E. Bieán ñieän naêng thaønh quang naêng F. Ñoùng – caét maïch ñieän nhaùnh .; 2; 3..; 4; 5..; 6; II. Tù luËn (6 ®iÓm) C©u3 (1 ®iÓm). Nªu ®Æc ®iÓm cña m¹ng ®iÖn trong nhµ ? C©u 4 (2 ®iÓm). So s¸nh ­u, nh­îc ®iÓm cña ®Ìn èng huúnh quang vµ ®Ìn sîi ®èt ? C©u 5 (3 ®iÓm). Mét gia ®×nh sö dông c¸c ®å dïng ®iÖn trong ngµy nh­ sau : Stt Tªn ®å dïng ®iÖn C«ng suÊt ®iÖn P (W) Sè l­îng Thêi gian sö dông trong ngµy t(h) Tiªu thô ®iÖn n¨ng trong ngµy A (Wh) 1 Tivi 70 02 08 2 Qu¹t ®iÖn 75 03 08 3 §Ìn huúnh quang 45 04 04 4 §Ìn compact 20 02 03 Gi¶ sö, ®iÖn n¨ng tiªu thô c¸c ngµy trong th¸ng nh­ nhau th× trong 1 th¸ng (30 ngµy ) gia ®×nh ®ã ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn ®iÖn? BiÕt 1KWh gi¸ 700 ®ång. C. §AÙP AÙN vµ thang ®iÓm tõng phÇn : I. Tr¾c nghiÖm C©u 1 ( 2,5 ®iÓm): Mçi c©u ®óng (0.5®) 1. A 2. C 3. D 4. C 5. B C©u 2 ( 1,5 ®iÓm): Mçi ý ®óng (0.25®) 1-B ; 2-C ; 3-F ; 4-E ; 5-D ; 6-A. II. Tù luËn: C©u 1 ( 1 ®iÓm): - §iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn trong nhµ : U®m = 220 V ( 0,25 ®iÓm) - §å dïng ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ: rÊt ®a d¹ng vµ c«ng suÊt cña c¸c ®å dïng ®iÖn rÊt kh¸c nhau ( 0,25 ®iÓm) - Sù phï hîp ®iÖn ¸p gi÷a c¸c thiÕt bÞ, ®å dïng ®iÖn víi ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn : . C¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®å dïng ®iÖn ph¶i cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc phï hîp ®iÖn ¸p m¹ng ®iÖn ( 0,25 ®iÓm) . Riªng c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ diªn ¸p ®Þnh møc cã thÓ lín h¬n ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. ( 0,25 ®iÓm) C©u 1 ( 2 ®iÓm) : * §Ìn sîi ®èt: -¦u ®iÓm : + Kh«ng cÇn chÊn l­u ( 0,25 ®iÓm) + ¸nh s¸ng liªn tôc ( 0,25 ®iÓm) Nh­îc ®iÓm: + Kh«ng tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng ( 0,25 ®iÓm) + Tuæi thä thÊp. ( 0,25 ®iÓm) * §Ìn huúnh quang: -¦u ®iÓm : + TiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng ( 0,25 ®iÓm) + Tuæi thä cao. ( 0,25 ®iÓm) Nh­îc ®iÓm: + ¸nh s¸ng kh«ng liªn tôc ( 0,25 ®iÓm) + CÇn chÊn l­u ( 0,25 ®iÓm) C©u 1 ( 3 ®iÓm): Stt Tªn ®å dïng ®iÖn C«ng suÊt ®iÖn P (W) Sè l­îng Thêi gian sö dông trong ngµy t(h) Tiªu thô ®iÖn n¨ng trong ngµy A (Wh) Sè ®iÓm 1 Tivi 70 02 08 1120 0,5 ® 2 Qu¹t ®iÖn 75 03 08 1800 0,5 ® 3 §Ìn huúnh quang 45 04 04 720 0,5 ® 4 §Ìn compact 20 02 03 120 0,5 ® Tæng ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 1 ngµy 3760Wh=3,76KWh 0,5 ® Sè tiÒn gia ®×nh ®ã ph¶i tr¶ trong 1 th¸ng lµ 3,76 . 30 . 700 =78960 ®ång (0,5 ®iÓm ) X¸c nhËn cña nhµ tr­êng Tæ chuyªn m«n kÝ duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn §×nh Dùng Phòng GD&ĐT Tân Sơn Trường THCS Văn Luông KiÓm tra häc kú II M«n : c«ng nghÖ 9 1. §Ò bµi: I/ PhÇn lý thuyÕt (10 ®iÓm): C©u 1 (5 ®iÓm): ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh,gi©m cµnh,ghÐp? KÓ tªn c¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp cµnh vµ ghÐp m¾t? C©u 2 (5 ®iÓm):So s¸nh yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i vµ c©y c©y ¨n qu¶ có mói? II/ PhÇn thùc hµnh (10 ®iÓm): Thùc hiÖn hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ghÐp m¾t ch÷ T vµ ghÐp nªm(ghÐp cµnh)? 2.§¸p ¸n- Thang ®iÓm: I/ PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1 (5 ®iÓm): - ChiÕt cµnh (1 ®iÓm): Lµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch t¸ch cµnh tõ c©y mÑ t¹o thµnh c©y con. -Gi©m cµnh (1 ®iÓm): Lµ ph­¬ng ph¸p dùa trªn kh¶ n¨ng h×nh thµnh rÔ phô cña ®o¹n cµnh (§o¹n rÔ). -Ghép (1 ®iÓm): là phương pháp gắn một đoạn cành hoặc một mắt ghép từ một cây trưởng thành sang cây làm gốc ghép của những cây cùng họ với nhau. -C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp cµnh lµ: GhÐp ¸p, ghÐp chÎ, ghÐp nªm. (1 ®iÓm): -C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp m¾t lµ: GhÐp cöa sæ, ghÐp m¾t kiÓu ch÷ T, ghÐp m¾t nhá cã gç. (1 ®iÓm): C©u 2 (5 ®iÓm): C¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i C¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n §iÓm - NhiÖt ®é thÝch hîp: 24- 290C. - ¸nh s¸ng m¹nh. - §é Èm kh«ng khÝ: 80- 90% - L­îng m­a: 1250 mm/ n¨m. - §Êt trång: §Êt phï sa, ®Êt ®åi, tÇng ®Êt dµy, ®é pH= 6- 6,5. - NhiÖt ®é thÝch hîp: 25- 270C. - ¸nh s¸ng võa ®ñ, kh«ng ­a ¸nh s¸ng m¹nh. - §é Èm kh«ng khÝ: 70- 80% - L­îng m­a: 1000-2000 mm/ n¨m. - §Êt trång:§Êt phï sa ven s«ng, phï sa cæ, ®Êt Bazan, tÇng ®Êt dµy, ®é PH : 5,5- 6,5. (1 ®iÓm): (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) II/ PhÇn thùc hµnh (10 ®iÓm): a.GhÐp ch÷ T (5 ®iÓm) -Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép (2 ®) Cách mặt đất 15 – 20 cm Cắt một đường ngang dài 1 cm, đường dọc dài 2 cm tạo thành chữ T -Cắt mắt ghép (1 ®) Cắt một miếng vỏ hình thoi có 1 ít gỗ và 1 mầm ngủ - Ghép mắt (2 ®) Đặt mắt ghép vào khe dọc chữ T Dùng dây nilông buộc cố định vết ghép b.GhÐp nªm (5 ®iÓm) -Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép (2 ®) Gốc ghép 6 – 12 tháng tuổi. cắt bỏ ngọn gốc ghép; dùng dao sắc xẻ đôi ngọn thành một vết bổ dọc dài khoảng 4cm. -Cắt cµnh ghép (1 ®) Cành ghép là một cành bánh tẻ, vừa dứt một đợt sinh trưởng, lá bắt đầu chuyển màu đường kính bằng đường kính của gốc ghép, chiều dài 10 – 15 cm. vót cành ghép dạng nêm dài 4 cm. - Ghép cµnh (2 ®) Chêm cµnh ghÐp vào gốc ghép, sau đó dùng dây nilon bó chặt. quấn lần lượt từ trên ngọn xuống dưới gốc ghép. cần bó kín phần cành ghép X¸c nhËn cña nhµ tr­êng Tæ chuyªn m«n kÝ duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn §×nh Dùng

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_van_luong.doc