Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch sử Lớp 11 - Trường THPT Chiềng Khương (Có đáp án)

Câu 1: Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược như thế nào ? Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An ? (4 điểm)

Câu 2: Nêu tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX. (4 điểm)

Câu 3: Điền sự kiện thích hợp tương ứng với thời gian ghi trong bảng sau (2 điểm)

Thời gian Sự kiện

5/6/1862

Năm 1874

25/8/1883

6/6/1884

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch sử Lớp 11 - Trường THPT Chiềng Khương (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT CHIỀNG KHƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn Lịch sử lớp 11 (Thời gian làm bài: 45’) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược như thế nào ? Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An ? (4 điểm) Câu 2: Nêu tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX. (4 điểm) Câu 3: Điền sự kiện thích hợp tương ứng với thời gian ghi trong bảng sau (2 điểm) Thời gian Sự kiện 5/6/1862 Năm 1874 25/8/1883 6/6/1884 .Hết.. TRƯỜNG THPT CHIỀNG KHƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn Lịch sử lớp 11 (Thời gian làm bài: 45’) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược như thế nào ? Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An ? (4 điểm) Câu 2: Nêu tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX. (4 điểm) Câu 3: Điền sự kiện thích hợp tương ứng với thời gian ghi trong bảng sau (2 điểm) Thời gian Sự kiện 5/6/1862 Năm 1874 25/8/1883 6/6/1884 .Hết..

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_lich_su_lop_11_truong_thpt_chieng_khuon.doc
  • docĐÁP ÁN.doc